Terug naar Koewarasan

Ik wil jullie allemaal een fijn en gelukkig nieuwjaar wensen.

Boi, het was zo leuk om met jullie te spreken en jullie stemmen weer te horen.

Oké, dan op het moment ben ik dus helemaal ingepakt en klaar om uit Nickerie te vertrekken. Dit zal mijn laatste e-mail vanuit Nickerie zijn.

Afgelopen week, na zone conferentie, in mijn gesprek met president Gamiette vertelde hij mij dat ik dus Nickerie moest gaan verlaten en weer terug naar Koewarasan zal gaan. Echt geweldig was dat. Ook al kost het me veel moeite om de geweldige mensen hier te verlaten, ik zie er wel erg naar uit om de mensen in Koewarasan weer te ontmoeten. Ik ben daar nu ongeveer een jaar geleden vertrokken nadat ik er de eerste vier en een halve maand van mijn zending heb doorgebracht.

Het werk deze week was dus wel een beetje lastig want dinsdag moesten we naar de stad toe voor zone conferentie, die natuurlijk weer geweldig was. Toen zouden we eigenlijk woensdagochtend met de taxi weer terugrijden. Maar omdat de taxi een foutje had gemaakt, hadden ze een plaats te weinig en zijn we woensdagmiddag pas weer terug in Nickerie gekomen, om de volgende dag weer terug naar de stad te gaan, om kerst te vieren met alle zendelingen. Dit was trouwens echt geweldig. We zijn in Taxas geweest, een groot arm gebied in Paramaribo waar vluchtelingen van de binnenlandse oorlog wonen. Er is daar dus nog steeds haast geen elektriciteit of stromend water. Daar zijn we dus met alle zendeling naar toegegaan en hebben met de kinderen kerstliedjes gezongen. Het hoogtepunt was toch wel dat elder Swart als Kerstman verkleed langs kwam en wat cadeautjes voor de kinderen mee had, die we van te voren overal vandaan hadden verzameld met leden van de kerk. Ook had hij het kerst verhaal in Sranan Tongo voorgelezen en had iedereen wat te drinken en te eten gehad. Hierna zijn de zendelingen tegen elkaar gaan voetballen, alleen elder Vernes, Mecham, Baantjer en ik hebben zitten schaken (ik ben er nog steeds verschrikkelijk slecht in, maar het begint langzaamaan te komen). Daarna hebben we bij de familie S. gegeten en later hebben we bij de familie W. Narnia 1 gekeken. En daarna natuurlijk eindelijk weer even met onze ouders gesproken.

Voor de rest van de tijd ben ik dus bezig geweest met inpakken en de onderzoekers en leden hier bezoeken en foto’s met hen te maken en ze te vertellen dat ik weg zou gaan en ook nog om een mooie kerstboodschap met ze te delen. Dit is allemaal heel vlot verlopen en nu zal ik dus inderdaad uit Nickerie gaan vertrekken.

Wel een leuke nieuwtje, wat we in de kerk van president Emanuelson hoorde, was dat zuster Annette op 2e kerstdag een gezond klein jongetje heeft gekregen en zijn naam is Michael (puntjes op de e) Mikel. Dit was natuurlijk fantastisch nieuws, maar helaas was ze daardoor niet thuis en konden we haar daardoor geen gedag zeggen.

Wel dat was het zo'n beetje weer voor deze week. Ik wil nogmaals iedereen een fijn kerstseizoen en een gelukkig nieuw jaar wensen.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Een nieuwe manier van zendingswerk doen

Beste Allemaal,

Alles gaat goed hier in Nickerie. Weer een geweldige week werken met elder Roepers achter de rug. Hij is echt een geweldige elder, met een hart van goud.

2009-12-21 portret foto IMG_5038

Afgelopen week was een beetje een rare ervaring, omdat ons werk nu een beetje rechtsomkeer heeft gemaakt. Een week geleden had president Gamiette een vergadering met alle zoneleiders en de assistent. Afgelopen woensdag brachten de zoneleiders, elder Vernes en elder Koenen ons daar verslag van uit en dat was een geweldige ervaring.

Tijdens de zonevergadering heeft president Gamiette, gezamenlijk met de zoneleiders de nieuwe visie van de zending uitgelegd. Vanaf nu gaat zendingswerk niet meer door van onderzoeker naar onderzoeker te racen en ondertussen contacten te leggen en daardoor nieuwe onderzoekers te vinden, maar nu gaan we van nieuw- en minderactief lid naar nieuw- en minderactief lid en leggen tussendoor onze contacten en vinden nieuwe onderzoekers en onderwijzen die in de tijd waarin we nog geen leden onderwijzen. Dit om het jaar van behouden en her activering, ook werkelijk zo te maken. Dit is een geweldige manier om te werken en we hebben er al redelijk wat succes door gezien, alleen al in afgelopen week.

We zijn zeer enthousiast om dit de rest van onze zending door te zetten en zo werkelijk het fundament van de ringen en het geestelijk fundament voor de tempel, hier in de West Indies, te leggen.

2009-12-21 IMG_0625

Kortom, het gaat fantastisch en op zending zijn is geweldig!

Oh ja, allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Wan bun kresneti nanga wan bun new yari.

Groetjes,

Elder Croese - De Enige Echte (uit Suriname)

Nog steeds in Nickerie

Oké, dan komt hier het nieuws van afgelopen week weer.

Ik weet niet of ik al over overplaatsingen had gesproken, maar ik werk inmiddels samen met de enige echte elder Roepers, die trouwens echt ontzettend enthousiast is. Echt een leuke zendeling om mee samen te werken. Dan zijn we met zijn tweeën nog steeds district Nickerie, en ik ben nog steeds district leider.2009-12-14 roti maken HPIM0587

Andrew

Dan over afgelopen week. Laat ik eerst beginnen met afgelopen zondag, dit was echt geweldig. Andrew die pas gedoopt is, is een indiaan en indianen zijn van nature nogal schuw (in ieder geval alle indianen die ik hier op mijn zending heb ontmoet). Hij durfde eerst dus niet te bidden in de kerk en al helemaal niet met een wit shirt en een stropdas naar de kerk toe te komen. Dus afgelopen week hebben we hem uitgelegd wat het betekend om het Melchizedeks priesterschap te dragen en hoe dat zijn familie kan helpen. Toen hebben we uitgelegd dat om zich voor te bereiden om het Melchizedeks priesterschap te ontvangen, hij eerst het Aaronische priesterschap moest ontvangen en dat moest gebruiken om zich voor te bereiden op het Melchizedeks Priesterschap. Daarna hebben we hem uitgelegd dat wanneer we als priesterschapsdragers dingen doen met het priesterschap, we vertegenwoordigers van God zijn. Dat het witte shirt ons zelf en de mensen die we dienen herinnert aan het wit van de doop en de tempel. En je raad het zeker wel, afgelopen zondag was Andrew in de kerk met een wit shirt en een stropdas aan. Hij heeft na de avondmaalsdienst gelijk het Aaronisch Priesterschap ontvangen en is geordend tot het ambt van priester, onder de handen van president Emanuelson. Daarna, op het einde van de zondagschool heeft hij zelf het slotgebed gezegd. Voor het eerst openbaar in de kerk gebeden, dat was wel een grote stap voor hem. Hij is echt geweldig aan het doen. Hij leest dagelijks uit de schriften, persoonlijk en met zijn gezin, en hij had laatst het bericht gekregen dat hij naar een nicht van hem in New York kan gaan om daar muziek te studeren op het eind van februari. Dit was natuurlijk geweldig nieuw voor hem, echt een droom die uitkwam. Dus hebben we hem gelijk ook uitgelegd dat er een tempel in New York is en dat hij daar doop voor de doden kan doen wanneer hij daar is en een tempel aanbeveling daarvoor bij zich heeft. Hij was er erg enthousiast over en dat was echt geweldig om te zien.

2009-12-14 Elder Kinghorn en de familie Ronodimedjo IMG_0604

Avinash

Ook Avinash en de familie R. doen het geweldig. Avinash was afgelopen zondag voor het eerst in de kerk en bereid zich vol enthousiasme voor op zijn doop op 26 december. Broeder en zuster R. doen hun best om nog voor de kerst te trouwen, alleen hun budget laat het op het moment niet helemaal toe. Maar we hopen en bidden dat alles gaat lukken, zodat ook zij voor het eind van dit jaar het doopverbond met de Heer kunnen sluiten.

Voor de rest hebben we weer wat nieuwe mensen gevonden en gaat het werk echt lekker. Zoals al gezegd, elder Roepers zit echt vol enthousiasme en dat maakt het les geven natuurlijk altijd veel beter.

Ik houd veel van jullie allemaal.

Groetjes Elder Croese,

" er mi libi te na dede , mi sa feti gi sranan."

- Laatste regel van het God zij met ons Suriname (het Surinaams volkslied)

Zendingsdoelen voor 2010

We hebben echt een geweldige week gehad. Dit was de laatste week van Elder Kinghorn en dat was toch wel een beetje raar. Het was wel een beetje een raar gevoel voor hem, want aan de ene kant wil hij niet weg en zou hij graag nog doorgaan met het zendingswerk, maar aan de andere kant zit de tijd er op en moet hij naar huis. Hij ziet er toch ook wel naar uit om zijn familie weer te zien. en zijn broer gaat op 21 december trouwen.

Maar toch hebben we hard kunnen werken en een fantastische week gehad. President Gamiette heeft samen met een van zijn raadgevers een internetsite gemaakt om de vooruitgang van nieuwe leden bij te houden. Ook kan die site ons helpen om nieuwe en terugkerende leden te behouden, vriendschap te laten sluiten, een taak te geven en ze te helpen om werkelijk bekeert tot het evangelie te worden. Dit is een goed extra hulpmiddel dat we gaan gebruiken in onze strijd om onze doelen voor volgend jaar te halen. Onze doelen voor aankomend jaar zijn als volgt: 1200 dopen, 1200 geheractiveerde leden.                             5000 mensen in de avondmaals vergaderingen aan het eind van het jaar over de hele zending, dat is een toename van 2200.                       1000 Actieve Melchizedekse Priesterschaps dragers, dat is een toename van 550.                                                                                    1000 begiftigde leden, dat is een toename van 450.

We gaan er met zijn allen hard voor werken zodat de kerk hier in de West Indies versterk kan worden.

Veel liefs allemaal,

Groetjes,

Elder Croese

Papieren in orde

Hier weer een berichtje van Elder J. Croese uit het zonnige Surinaamse land.

Geweldige week

Wel er zit weer een geweldige week op en ik heb dus jammer genoeg nog maar een volle week om met elder Kinghorn te werken. Het is echt geweldig om met hem samen te mogen werken en we hebben veel bijzondere dingen mogen ervaren.

Trouwdatum

Een van de leukste dingen die ik deze week kan vertellen is dat de papieren voor de familie R. eindelijk geregeld zijn, dus dat ze nu alle papieren hebben die ze nodig hebben om naar de burgerlijke stand te gaan en een trouwdatum te prikken, waarna we natuurlijk een doopdatum vast kunnen stellen. Dit was echt geweldig nieuws om te horen. Het was dus ook een geweldig gevoel toen ik ze zondag in de kerk de papieren kon geven die ze nodig hadden en waar ze op aan het wachten waren. De papieren moesten helemaal van de stad (Paramaribo) komen. Ze gaan als het goed is vandaag naar de CBB (de burgerlijke stand) toe om een afspraak te maken.

Nieuwe manier van onderwijzen

Voor de rest gaat het echt geweldig met A. De nieuwe manier van onderwijzen, die we van de leiders van de kerk hebben gehad, werkt echt geweldig. Ik wou dat ik dit aan het begin van mijn zending geleerd had. In plaats van de manier waarin men de lessen deelt en men in de 1e, 2e of 3e een Boek van Mormon geeft en hen selecties geeft om te lezen, worden we nu aangemoedigd om zo snel mogelijk in de 1e les met onze vrienden uit het Boek van Mormon te lezen en ze de aanmoediging te geven om het vanaf het begin tot het einde te lezen.

Dit werkt zo geweldig, om werkelijk de kracht van het Boek van Mormon in het leven van de mensen te zien, als ze dagelijks gaan lezen en steeds meer enthousiasme krijgen voor het evangelie. Het maakt ze tegelijkertijd ook veel meer open om andere toezeggingen te doen en na te komen.

Retention

Aankomend jaar word in de WIM (West Indies Mission) het jaar van de retention (behouden, vasthouden) waarin we onze focus extra zullen leggen op het her activeren en behouden en vinden van onderzoekers door de leden.

Ik hou veel van jullie.

Groetjes,

Elder Croese

Zoneconferentie

Beste allemaal,

Afgelopen zaterdag hadden we zone conferentie en dat was natuurlijk weer helemaal geweldig. President Gamiette was net terug gekomen van een zendingspresidenten vergadering in de Dominicaanse Republiek, met Elder Ballard en het Gebiedspresidium. Daar heeft hij weer veel instructie gekregen en in het bijzonder over het gebruik van het Boek van Mormon in ons werk. De Geest en het Boek van Mormon zijn DE middelen die God ons gegeven heeft om mensen te helpen om tot bekering te komen en zichzelf klaar te maken voor de doop. En die moeten we dus ook gebruiken zo effectief en zo vaak mogelijk. Wat erg bijzonder was, was dat President Gamiette al meer dan 12 weken geleden was begonnen ons die instructies te geven, voordat hij daarover die vergadering had gehad met de Apostelen en 70-ers! Dus dat toont maar weer wat een geïnspireerd man hij is en hoe hij op één lijn zit met de wil van de Heiland voor dit gebied van de wereld.

Ook heeft hij ons meer inzicht gegeven over effectief studeren en in het bijzonder hoe we anderen aan kunnen zetten om ditzelfde te doen. Tot slot hebben we de vergelijking van de olijfboom in Jakob 5 toegepast op het werk, de gemeente en de districten hier in de West Indies en daarmee de kwaliteit van de bomen, die onder onze hoedde zijn, kunnen evalueren. Zoals het al duidelijk is uit de schriften zelf, er is veel werk aan de winkel.

Muskieten

De muskieten waren weer afgrijselijk afgelopen week, maar ze beginnen nu weer wat minder te worden tot dat ze dadelijk weer terug komen! (Dat is het voordeel van een dorp dicht bij een moeras aan de oever van de rivier.)

Focussen op priesterschapsdragers

We hebben voor de rest echt een geweldig week gehad. We hebben hard kunnen werken en we gaan beginnen om de tips van pa en President Gamiette toe te passen door ons werk in het bijzonder ook te focussen op de minder actieven priesterschapsdragers en we hebben zover al echt een goede les gehad met een minder actieven leraar en we hebben veel dingen geplant voor de aankomende week.

De Heer leid ons

Ook zien we dagelijks hoe de Heer ons lijdt naar hen die voorbereid zijn om naar Zijn boodschap te luisteren. Zo hadden we laatst een familie waar we aanklopte en het leek gewoon alsof ze op ons aan het wachten waren en ons al verwachten. Omdat we " klop klop" riepen lieten ze ons gelijk binnen en zeiden dat we moesten zitten. Ze vroegen ons wat voor boodschap we hadden. Dat op zich is niet heel raar in Suriname, want dat gebeurt vrij vaak, maar het gebeurt niet zo vaak dat ze er ook gelijk naar willen handelen en zich willen voorbereiden op de doop. Deze familie is echt heel bijzonder. Het is een mevrouw die getrouwd is en met haar man hier in Suriname woont. Maar omdat ze zelf geen kinderen kan krijgen zorgt ze voor de kinderen van een aantal van haar broers/ zussen/neven/nichten uit Guyana. Dus heeft ze een 19 jarige jongen en een iets ouder meisje en een kleintje van een paar maanden thuis bij zich wonen waar ze op let en voor zorgt.

Veel goede mensen

Er zijn zoveel mensen hier overal op aarde, die gewoon van naturen zo goedhartig zijn. Het enige dat ze nog missen is de extra kracht en geluk die het herstelde evangelie ze kan brengen. Die mensen zijn overal en het is alleen aan ons als leden om ze uit te nodigen om het Boek van Mormon te lezen en er over te bidden. Wanneer men dat doet en bereid is het Boek van Mormon van kaft te kaft te lezen en daarmee door te gaan zal de geest vanzelf hun hart veranderen en zal er een blijvende bekering ontstaan en niet gewoon een tijdelijke.

Ik weet dit door eigen ervaring. De manier waardoor ik weet dat deze kerk waar is, is niet omdat mijn ouders me dat verteld hebben, of door de andere mensen in de kerk of door hun voorbeelden en hun liefde (ook al heeft dit mij wel geholpen en aangemoedigd), maar omdat ik in het Boek van Mormon gelezen heb, vele keren, en God onze Hemelse Vader gevraagd heb of het werkelijk van hem kwam. Toen ik dit vele keren heb gedaan, heb ik uiteindelijk de rustige verzekering van de Heilige Geest gevoeld die heeft laten weten, voor mijzelf, dat dit werkelijk waar is en en dit God zijn enige ware kerk op aarde is.

Ik houd veel van jullie allemaal,

Veel liefs,

Elder Croese

Tijd lijkt steeds sneller te gaan

Beste allemaal, maandag 16-11-2009

Hier weer een verslagje van elder Croese (uit Suriname).

Afgelopen week was weer een bijzondere ervaring. Ten eerste lijkt de tijd hier op zending steeds sneller te gaan. Soms lijkt het wel of je in een stroomversnelling terecht bent gekomen, omdat het ene moment ben je bezig om een e-mail naar huis te schrijven en voor je het weet is de week al weer voorbij en doe je hetzelfde weer.

Doopdienst

Afgelopen zaterdag hadden we de bijzondere gelegenheid om Andrew A. J. (18) te helpen om de wateren van de doop te betreden. Zijn familie is laatst van Guyana naar Suriname verhuist en daar werden ze een paar weken geleden gevonden door de zendelingen. Sinds die tijd is er een nieuwe licht in zijn leven aangegaan.

Als een zendeling is het zo bijzonder om te zien hoe het licht van het herstelde evangelie mensen verlicht en versterk. De reden waarom het evangelie zo’n verschil maakt in het leven van mensen mag wel duidelijk zijn. Ten eerste geeft het die richtlijnen aan, die indien mensen het volgen, waar geluk ten gevolge heeft. Ten tweede geeft het de eeuwige antwoorden op alle belangrijke levensvragen. Mensen zien dat hun verlangen om goed te doen en hun verlangen om anderen te helpen toe zal nemen. Uiteindelijk worden ze door middel van de doop, mits die verricht is door het juiste gezag, op de juist manier en waardig is aangegaan, verlost en vergeven van alle overtredingen, fouten en zonden die ze gemaakt hebben daarvoor. Ze krijgen de belofte van God om zijn Geest in hun leven te hebben. Die grote en geweldige gave van de Heilige Geest helpt deze mensen om hun leven verder te veranderen en te verbeteren, waardoor geluk, vrede en liefde in hun eigen leven en in dat van hun familie toe zal nemen. Ze zullen dingen meer in de juiste plaats en op de juiste waarde kunnen schatten doordat ze een minder groot verlangen naar het materiële hebben en een groter verlangen naar het welzijn van hun ziel en de zielen van de mensen om hen heen. Keer op keer is dit wonderbaarlijke proces, wat met recht een wedergeboorte mag worden genoemd, te aanschouwen in het leven van hen die de waarheid te weten komen en zich dan vol overgave erop storten en het in hun leven toepassen.

Getuigenis

Ik weet dat deze kerk werkelijk waar is omdat dit mij door de Heilige Geest van God bekend is gemaakt door vele ervaringen en gebeurtenissen in mijn leven en op zending. Maar het belangrijkste en de sluitsteen van mijn getuigenis is dat ik weet dat het Boek van Mormon werkelijk een boek van God is. Er is niets dat me daaraan kan doen twijfelen en daardoor weet ik ook al deze andere dingen, waaronder dat Jezus Christus werkelijk de Heiland en Verlosser van de wereld is en dat iedereen tot Hem moet komen of zij kunnen niet worden behouden in het koninkrijk van God.

Ik wil iedereen die dit leest aanmoedigen om het voorbeeld van Andrew te volgen door in het Boek van Mormon te lezen, erover na te denken en dan God de Eeuwige Vader in de naam van Christus en met geloof in Hem en een eerlijke bedoeling en een oprecht hart te vragen of het waar is. En dan hun antwoord te volgen door die veranderingen aan te brengen in hun leven die hun dichter tot Christus zullen brengen door een betere en stevigere bekering tot Hem en Zijn evangelie en kerk.

Ik weet dat wanneer je dit doet zal je een nieuw licht in je leven zien, je zult meer gemoedsrust hebben en meer geluk en vrede, die geluk en vrede die alleen de Christus je kan geven.

Ik houd van jullie allemaal

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

ow ja :D Ik heb roti leren bakken samen met elder  Kinghorn. Dat was echt geweldig. Zo ver hebben we het al een keer zonder hulp zelf samen thuis gemaakt en van de week gaan we het nog een keer proberen. Het is echt lekker. Dit land heet niets voor niets ‘Switi Sarana Kondre’. :D

We hebben echt een geweldige week gehad

Het is echt erg leuk om met elder Kinghorn samen te werken. Hij is niet alleen een ervaren zendeling, maar hij is ook echt een onwijs aardige elder. Het les geven gaat zoveel beter nu ik eindelijk weer samen kan werken met een andere Nederlands sprekende zendeling. De vorige zes weken met elder Warhurst waren een beetje lastig, maar elder Kinghorn spreekt ondertussen best goed Nederlands (natuurlijk niet zoals in Nederland want zijn uitspraak heeft een beetje een mix van een Hollands, Surinaams en Amerikaans accent erin) dus dat gaat geweldig.

2009-11-09 PA270268

Bijzondere dingen

Een van de bijzondere dingen die ik heb gezien deze week is wat voor een geweldig grote verandering mensen kunnen maken met de hulp van de Heilige Geest, wanneer ze een doel hebben om naar te werken (een doopdatum) en ze zich werkelijk in het Boek van Mormon verdiepen. We hebben een onderzoeker die niet lang geleden uit Guyana is gekomen. Hij is de oudste zoon van het gezin. Zijn naam is Andrew. Tijdens de lessen zo ver, was hij er wel bij en stelde hij goede ingewikkelde vragen over de leerstelling van de kerk, maar die waren altijd van het onderwerp af en hij leek eigenlijk gewoon niet zo geïnteresseerd om er wat mee te gaan doen. Toen we hem dus uitgedaagd hebben om dagelijks in het Boek van Mormon te lezen, om zich voor te bereiden voor afgelopen zaterdag om gedoopt te worden, is zijn hele houding veranderd. Hij was erg betrokken bij de lessen. Toen het bleek dat zijn doopdatum een week uitgesteld zou worden, doordat hij nu eindelijk een baan heeft gevonden en door nog wat andere dingetjes,  was hij een beetje bedroefd maar ook vastberaden om deze a.s. zaterdag helemaal klaar te zijn om deze eerste van de reddende verordeningen te ondergaan en het doopverbond met God te sluiten.

Ook hebben we een andere onderzoeker broeder  Idoe S. die niet zo veel tot geen vooruitgang aan het maken was, omdat hij niet gewillig was om het Woord van Wijsheid na te leven. Die hebben we dus zo'n beetje terzijde gezet, totdat hij ons opbelde om een afspraak met ons te maken. Tijdens deze afspraak hebben we hem uitgedaagd om zich voor te bereiden om de 21ste van november gedoopt te worden, en zijn geloof in God te tonen en te laten groeien door het Woord van Wijsheid te onderhouden zodat hij daardoor zijn antwoord van God zal kunnen ontvangen. Hij accepteerde de toezegging en is nu enthousiast bezig om zich verder voor te bereiden voor deze grote stap in zijn leven.

In beide gevallen hebben we echt een ommekeer mogen aanschouwen in hun houding en bereidwilligheid wanneer ze een doop doel hadden, zich zelf voedde met het woord van God en toezeggingen accepteerde en nakwamen.

Getuigenis

Ik weet dat dit werk waar is en dat het word geleid door een liefdevolle Hemelse Vader, die al zijn kinderen bij hem terug wil hebben en wil dat ze geluk en vrede in dit leven en eeuwig leven in het komende moge verkrijgen.

Veel liefs,

Elder Croese

Toch een andere collega

Eerst het eerste nieuws, ik werk niet met Elder Vernes deze zes weken maar..... met .... ELDER koning toeter (Kinghorn). Op het laatste moment waren er toch nog veranderingen en nu werk ik dus met Elder Kinghorn. Ik zal hem ook "dood maken" zoals ze dat hier in Suriname noemen, omdat dit de laatste zes weken van zijn zending zijn en hij hierna dus  naar huis gaat en geen zendeling meer is.

Zendelingen slang

Gewoon een klein beetje over zendelingen slang hier in Suriname. Je "huis" is je eerst gebied waar je "geboren" bent. Je trainer is je zendings "vader" en je tweede collega je zendings "moeder". De rest zijn ooms, tantes, broertjes en zusjes etc. Zoals net uitgelegd, je laatste gebied is de plaats waar je "sterft". Daarna ga je naar huis toe en begint het "echte" leven weer, of in andere woorden, heb je niet meer de tijd om alle tijd en aandacht aan het werk van de Heer te besteden. Dit omdat je dan ook andere verantwoordelijkheden zal hebben zoals werk, school en gezin.

Afgelopen week

Oké, dan over de afgelopen week. Het was echt geweldig. We hebben de afgelopen week hard gewerkt en de overgang van vier zendelingen naar twee en de overgang van de onderzoekers naar de nieuwe zendelingen is geweldig goed gegaan. Nickerie is echt een geweldig gebied om in te werken en ik houd veel van de mensen hier. Als hulp van de gemeente president hebben we de mogelijkheid gehad om hem te helpen om de stappen te maken om meer roepingen uit te geven. Zodra mensen een verantwoordelijkheid in de kerk hebben, hebben en ze weer een extra connectie die hen zal helpen om actief te blijven in het goede werk.

De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk

Ook is het echt geweldig om te zien hoe de wegen van de Heer ondoorgrondelijk zijn. Afgelopen week had ik iemand aangesproken die niet echt heel erg geïnteresseerd was in onze boodschap, maar toch zijn naam en adres gegevens bij ons had achtergelaten, zodat we hem op een dag zouden kunnen bezoeken. Dus afgelopen zaterdagavond hadden we een beetje tijd en opeens heb ik het idee om toch die meneer maar te bezoeken. Toen we daar waren werden we warm ontvangen en bleek inderdaad dat de meneer alleen maar geïnteresseerd was in de informatie over de kerk en niet echt gewillig was om er wat mee te doen. Maar wat erg bijzonder was, is dat zijn zwager, vrouw, dochters, zoon en kleinkinderen die er toevallig ook waren, onze boodschap geweldig vonden en graag meer willen leren en het ook in hun leven willen toepassen. Dit was echt een geweldig wonder om te zien hoe God iedereen gebruikt om ons naar die kinderen van Hem toe te leiden die klaar en voorbereid zijn om zijn boodschap te aanvaarden.

Veel liefs,

Elder Croese

Bedankt!!!

Namens elder Croese wil ik iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook aan hem gedacht heeft tijdens zijn verjaardag. Hij heeft alle berichtjes en felicitaties enorm gewaardeerd!!!

Bedankt!!

Overplaatsing

De brief zal jammer genoeg niet lang zijn want ik heb niet veel tijd omdat ik eerst graag al jullie brieven wilden lezen. Dan over wat er te gebeuren staat. De 6 weken zijn weer om, dus het is weer tijd voor overplaatsing. Zo, wat het voorlopig bracht is, dat ik hier in Nickerie zal blijven als district leider en mijn 5de overplaatsing in Nickerie inga. Dat mijn huidige collega Elder Warhurst naar St. Maarten gaat, om weer engels te spreken. Dat Elder Koenen terug gaat naar Paramaribo Noord, waar hij een half jaar geleden al voor een half jaar gediend heeft. Zijn collega, Elder Vance gaat naar Trinidad, ook om weer engels te spreken en dat Elder Vernes hier heen komt, om de komende zes weken met mij te dienen. Daar kijk ik erg naar uit. Dit zal dus ook betekenen dat mijn gebied weer groter word en mijn district van 4 terug naar 2 zendelingen gaat.

De rest van de week

Voor de rest was het werk echt geweldig deze laatste week. Ik heb bijna iedere dag mijn persoonlijke doelen kunnen halen en daarbij echt de hand van de Heer gezien. Op sommige momenten leek het of het niet mogelijk was om mijn doelen te bereiken en dat er dan toch iets gebeurde of iemand langsliep waardoor ik die doelen wel kon halen. De laatste paar dagen waren echt een gekkenhuis omdat ik nu niet alleen al mijn onderzoekers moet kennen, maar ook al die van het gebied van Elder Koenen, zodat dadelijk de voortgang zo soepel mogelijk gaat.  Vaak is het toch erg lastig voor mensen als de zendelingen waaraan ze gewent zijn en waar ze in zo'n korte tijd een band mee hebben opgebouwd, weg gaan. Daarom heb ik de afgelopen dagen met Elder Koenen gewerkt om ze allemaal te bezoeken en te leren kennen en vooral ook om hen mij te laten leren kennen.

Geweldig nieuws

Dan een laatste geweldig nieuwtje: F. (de boswachter) is weer terug in Nickerie. In de stad waren de zendeling hem een beetje kwijt geraakt, maar wonder boven wonder vond Elder Koenen hem afgelopen vrijdag hier in Nickerie terug en dus zal ik hem de aankomende weken weer bezoeken.

Echt het werk is geweldig en er is niets beters wat ik zou willen doen op dit moment dan om zendeling te zijn. Het is echt een bijzondere en leerzame ervaring.

Veel liefs en groetjes

Elder Croese

Verjaardag Elder Croese

Nog even een kleine reminder dat Elder Croese 29 oktober 20 jaar wordt. Post blijft erg leuk. Als u meer wilt weten over de verschillende mogelijkheden om een felicitatie achter te laten, kunt u het blog bericht van 7 oktober lezen, waar alle mogelijkheden uitgebreid in staan.

Laten we Elder Croese met z’n allen een leuke verjaardag geven door hem te verrassen met heel veel post!!! Alvast bedankt.

Zendingswerk is geweldig!!!

Afgelopen week was weer een geweldige week. Zendingswerk is het geweldigste wat je maar in je leven kan doen. Afgelopen zaterdagavond liepen we over straat en er staat een man op straat een beetje verdwaast te kijken. Ik heb het gevoel dat ik hem gewoon moet aanspreken, dus ik spreek hem aan. Gelijk daar en dan, leg ik uit over hoe God ons extra zegeningen kan geven wanneer we zijn geboden naleven. En dat wij als zendeling helpen om mensen de geboden te leren kennen en na te leven, die God weer opnieuw aan een levende profeet heeft bekendgemaakt in deze tijd. Ik leg hem uit over de wet van de sabbat en de daaraan verbonden zegeningen en nodig hem uit/ daag hem uit om de volgende dag in de kerk te komen. Na zijn contactinformatie opgenomen te hebben heb ik er verder niet veel meer over gedacht tot warempel op zondagmorgen diezelfde man toch de kerk binnenstapt. Hij is nog steeds een beetje verdwaasd maar wel geïnteresseerd om meer te leren, en de leringen in zijn leven toe te passen. Zo zie je maar weer, dat je een boek niet naar zijn kaft moet oordelen en dat je altijd open moet zijn om met iedereen de vreugdevolle boodschap van het herstelde evangelie te delen.

Leden bezoeken

We zijn de afgelopen week vooral bezig geweest met het bezoeken van actieve en minder actieve leden, wat ons zeker vele zegeningen heeft gebracht. Velen van hen waren deze week weer naar de kerk gekomen, waardoor we nu al twee weken achter elkaar meer dan 35 mensen in de kerk hebben. Dit terwijl het een paar weken geleden niet boven de 27 uit kwam. Zo zien we maar weer dat vele mensen gewillig zijn om de geboden van God te volgen. Door omstandigheden weten ze alleen niet precies wat ze moeten doen of ze zijn verdwaald of zoek totdat iemand langs komt en ze weer een handje verder op weg helpt.

Getuigenis

Ik weet dat de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen werkelijk Gods enige ware kerk op aarde is. Dat God het evangelie, nadat het een lange tijd verloren is geweest, weer door de profeet Joseph Smith heeft hersteld. Ik weet dit omdat ik weet dat het Boek van Mormon waar is. Een ieder kan diezelfde getuigenis ontvangen wanneer ze erin lezen en erover nadenken en met een oprecht hart en eerlijke bedoeling God bidden of het waar is. Hierdoor zal men ook te weten komen welke geboden, verordeningen en verboden zij moeten gehoorzamen om gelukkig en gezegend te worden en weer terug bij God in zijn koninkrijk te komen.

Groetjes,

Elder Croese

Gelijkenis van de talenten

Beste allemaal,

Alvast bedankt voor de vroege vogels die me nu al gefeliciteerd hebben met mijn verjaardag. Ik wil er niet over nadenken dat ik alweer bijna 20 ben en dat er dan al meer dan een jaar van mijn zending op zit. Maar ja, de tijd gaat door en het is aan ons om aan de Heer te laten zien hoe we het investeren. Een tijd geleden had ik toespraak gehoord van Elder Eyring die de gelijkenis van de talenten toepast op onze tijd. Dat onze tijd het kapitaal is wat de Heer ons heeft gegeven. Hij heeft aan ons de verantwoordelijkheid gegeven om het zo goed mogelijk te investeren. Door onze talenten te ontwikkelen, te leren: zowel eeuwige (geestelijke) kennis als wereldse scholing, en hoe we voor ons gezin zorgen, investeren we in de eeuwigheid. Zoals Joseph Smith heeft uitgelegd, wat wij ook aan kennis of kwaliteiten vergaren in dit leven het zal voor ons nut zijn in de opstanding.

Veel heen en weer reizen

Deze week was echt geweldig. We hadden midden in de week zone conferentie waardoor ons werk deze week een beetje kapot geslagen werd. We waren eerst twee dagen in de stad voor de Algemene Conferentie. Toen zijn we op maandag terug naar huis gekomen en toen moesten we woensdagochtend weer naar de stad, om donderdagavond weer terug te gaan. Dus na 4 taxi ritten van ongeveer 4 uur en een paar keer een nachtrust van maar een paar uurtjes, was ik helemaal verrot en was mijn ritme een beetje in de war geschut.

Bijzondere ervaringen

Maar gelukkig hebben we nog veel werk kunnen doen en vele bijzondere ervaringen kunnen hebben. Eén daarvan is de familie R, die nu al twee weken naar de kerk zijn gekomen. Ik had broeder R. gewoon op straat aangesproken en een afspraak met hem gemaakt voor de volgende week en hem uitgenodigd om naar de kerk te komen die komende zondag. Toen we vorige week bij hem kwamen excuseerde hij zich dat hij niet kon komen naar de kerk met zijn gezin omdat hij naar zijn dochter toe moest die in de stad was en die aan het bevallen was. Toen hebben we een goede herstelling les met hem gehad. Omdat hij nogal ver weg in ons gebied woont (helemaal in Paradise, dat is ongeveer 30-40 min fietsen) en omdat we naar de Algemene Conferentie moesten, hadden we pas een volgende afspraak met hem afgelopen week. Die was echt geweldig. Toen we vrijdag bij hem terugkwamen was hij erg enthousiast om zondag weer naar de kerk te komen. (Hij was al in de kerk geweest. Toen wij in de stad waren omdat het Algemene Conferentie was, is de kerk gewoon door gegaan hier in Nickerie) Hij is dus afgelopen zondag ook geweest. We zijn ze op dit moment aan het helpen om zo spoedig mogelijk in het huwelijksbootje te stappen, zodat ze een verbond met God kunnen gaan sluiten door de wateren van de doop te betreden. Ook is zijn vrouw, zuster R. een geweldige kok, serieus ze doet wonderen met rijst. Kilian zou helemaal gek op haar eten zijn (ik ben het in ieder geval wel).

Ik houd van jullie allemaal.

Veel groetjes,

Elder Croese

Verjaardag Elder Croese

Op 29 oktober wordt Elder Croese 20. Nu is het vieren van je verjaardag natuurlijk altijd een leuke aangelegenheid, met cadeautjes en het gezelschap van al je vrienden en familie. Nu Jared op zending is en als Elder Croese in Suriname werkzaam is, zal hij zijn verjaardag helaas moeten vieren zonder ons allemaal.
We willen daarom een oproep doen aan iedereen die dit leest, om op de een of andere manier iets van je te laten horen. Dit kan zijn door het sturen van een kaartje of het achterlaten van een berichtje op deze blog. Het opsturen van cadeautjes zal Elder Croese natuurlijk ook uiteraard niet erg vinden. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat hij zijn verjaardag toch nog kan vieren in het bijzijn van al zijn vrienden en familie.
Kaartje sturen
De post in Suriname is helaas niet zo goed georganiseerd als hier in ons luxe Nederland. Wanneer je Elder Croese een kaartje voor zijn verjaardag wilt sturen, kan je dit het beste zo snel mogelijk doen. Op die manier is de kans dat hij het voor kerst ontvangt redelijk aanwezig. Brieven en kaartjes kunnen gestuurd worden naar:
Elder Jared Croese
P.O. Box 2932
Paramaribo
Suriname
Voor een normaal kaartje moet hier een postzegel van €0,95 op. Vergeet ook niet 'Priority' op de brief/kaart te schrijven.
Bericht Achterlaten
Het achterlaten van een berichtje hier is natuurlijk ook een mogelijkheid. Het is aan te raden om dit voor 26 oktober te doen, aangezien hij dan onze verjaardag wensen op zijn voorbereidingsdag voor zijn verjaardag kan lezen. Het achterlaten van een berichtje kan je doen door op de volgende link te klikken: Reactie Verjaardag Elder Croese
Op de pagina die dan volgt kunt u onder "Laat een reactie achter" uw bericht typen. Onder het reactievenster ziet u een combinatie van letters die iets vervormd zijn. Typ in het veld "woordverificatie" de letters die u daar ziet staan. Daarna moet u onder "Kies een identiteit" een naam kiezen. Voor degene die niet helemaal begrijpen wat hier moet gebeuren, adviseren we te klikken op het rondje voor "Naam/URL". U kunt hier dan uw naam typen in het vakje achter "naam". Als dit gedaan is kunt u het berichtje versturen door op de knop "Reactie publiceren" te klikken.
Pakketje sturen
Bent u van plan om Elder Croese een pakketje te sturen. Neem dan aub contact op met zijn ouders. Dit omdat zij manieren weten om goedkoper pakketjes te versturen naar Suriname. Eventueel kunnen meerdere pakketjes gezamenlijk verzonden worden, wat ook in de kosten zal schelen.
Alvast bedankt!

Algemene Conferentie

2009-10-05 Jared IMG_02472009-10-05 Aapje IMG_0256

Wat een geweldige Algemene Conferentie was dat zeg!! Ik heb er weer erg van genoten. Ik ben onderwezen en opgebouwd, mijn verstand is verlicht en ik heb weer nieuwe doelen gezet om mezelf en mijn zendingswerk te verbeteren. Wat is het altijd weer een geweldige ervaring om precies die dingen te horen te krijgen die je op dat moment nodig hebt. Ik weet dat wanneer we voorbereid naar de Algemene Conferentie toegaan, dan zullen de antwoorden en oplossingen op onze problemen en vragen komen. Laats was ik bij een lid hier, die dus nog nooit een Algemene Conferentie had meegemaakt. We hadden haar aangemoedigd om deze keer wel de moeite te nemen om te komen. Gelukkig kon er wat geregeld worden en was het voor haar alsmede voor een paar andere leden van onze gemeente mogelijk om de Algemene Conferentie bij te wonen. Van te voren had ik haar gevraagd om Alma 5 te lezen, waarin Alma ons een paar check-up vragen stelt waardoor we, onder leiding van de Heilige Geest, kunnen uitvinden op welke vlakken van ons persoonlijk, familie, lichamelijk en geestelijk leven we ons kunnen verbeteren. Daarna had ik haar aangemoedigd om zich voor te bereiden op de Algemene Conferentie door vragen voor zichzelf op te schrijven waar ze antwoord op wilde hebben. Ik heb haar belooft dat ze daar op de conferentie de antwoorden op zou ontvangen door de toespraken alsmede door de Geest. Het wonder vond plaats. Na de zaterdagavond sessie had ik het voorrecht om even een paar woorden met haar te wisselen. Ze vertelde me dat ze nooit meer een Algemene Conferentie wil missen en dat ze nooit besefte hoe bijzonder en geestelijk het eigenlijk was totdat ze het nu zelf meemaakte en de Geest heeft kunnen voelen die haar de antwoorden en oplossingen heeft gegeven die zijn nodig had.

O, wat is het een grote zegen om levende vertegenwoordigers, ambassadeurs oftewel profeten van God op aarde te hebben die ons onderwijzen, sterken en leiden.

Ik weet dat dit werkelijk Gods enige ware kerk op aarde is. Ik weet dat het evangelie door God en zijn zoon Jezus Christus werd hersteld door middel van de profeet Joseph Smith en dat de kerk op dit moment door hen word geleid doormiddel van de profeet Thomas S. Monson, zijn raadgevers en de twaalf apostelen.

Er is geen twijfel in mijn gedachten over het bestaan en de liefde van God onze almachtige Hemelse Vader. Alles om ons heen, en in het bijzonder zijn kerk, getuigen tot ons dat Hij leeft, van ons houd en ons bij Hem terug wil hebben.

De rest van de week

Voor de rest van de week hadden we echt een geweldige week.

De foto’s zijn van een baby aapje van een van onze minder actieve leden. Het was een geweldig grappig gezicht om te aanschouwen hoe het aapje vast " gekleefd" zat aan de kat.

2009-10-05 Aapje en kat IMG_02522009-10-05 Aapje en kat IMG_0254

Ook hebben we in een nieuw stuk in ons gebied gewerkt, genaamd Paradise. Daar hebben echt geweldige en aardige mensen gevonden waar van de meeste Javaans zijn( wat alleen een beetje jammer is voor mijn collega want die spreekt nog geen Nederlands en zij spreken meestal geen Engels.

Oké volgende keer meer, doei,

Elder Croese,

Week vliegt voorbij

Deze afgelopen week is gewoonweg voorbij gevlogen. We hebben hard gewerkt, maar wat er met de tijd gebeurt is weet ik niet. We hadden dagen dat we rondliepen of fietsten op straat en het leek of wij de enige twee mensen op straat waren, terwijl de zon maar bleef branden. Maar ondanks dat alles hebben we weer de nodige wondertjes mogen mee maken.

2009-09-28 Koenen, Croese IMG_0227

Wekelijkse haardvuur/filmavond

Afgelopen vrijdag hadden we weer onze wekelijks haardvuur/filmavond en daar hadden we eigenlijk allemaal met veel verwachting naar uitgezien. Dit omdat we via een lid hier de film " Joseph Smith - the Prophet of the Restoration" geregeld hadden. Wij als zendelingen en ook wat leden hier, keken er erg naar uit om deze geweldig film te kunnen bekijken. Zijn we dus vrijdagavond in de kerk, werkt de film niet!! Omdat we alle andere films en lessen al zo'n beetje gegeven hadden, moesten we snel iets anders verzinnen. Jammer genoeg had niemand echt een idee en heb ik dus uiteindelijk een haardvuuravond/les gehouden over het visioen van Lehi van de Boom des Levens. Ik had in de kast een paar plaatjes vanuit de jeugdwerkboeken hierover gevonden. Wij hebben dus gezamenlijk wat van de welbekende symbolen die er in de droom zitten besproken en uitgelegd onder andere aan de hand van de schriften. (In het bijzonder de uitleg die Nephi ervan gehad heeft.) De Geest was sterk aanwezig en het was echt een bijzondere les. Terwijl we het aan het bespreken waren, hebben we een nieuw patroon ontdekt in het verhaal dat ik hiervoor nog niet had gezien. De bekendste patronen in het verhaal zijn het patroon van onze eigen levensloop op weg naar het Celestiale Koninkrijk, als ook de weg van een onderzoeker naar de doop en bevestiging. Er zijn nog wat andere, maar deze keer viel me heel erg op hoe we in de droom van de Boom des Levens kunnen zien wat wij in dit leven kunnen doen om alle verleiding te weerstaan en deel te blijven nemen aan de verzoening van Jezus de Christus ofwel de liefde Gods.  Dit zijn eigenlijk 3 hele bekende stappen, namelijk: bidden, lezen en van het avondmaal nemen.

Zoals we zien in de droom, het eerste wat Lehi doet wanneer hij in het duister is, is dat hij gaat bidden. Dan komt hij bij de boom. Om bij de boom te komen moet men de ijzeren roede vasthouden, of met andere woorden, dagelijks schriftstudie. Om niet bij de boom weg te gaan moeten we van de vrucht van de boom blijven eten, met andere woorden, we moeten de verzoening in ons leven blijven gebruiken en dat doen we door middel van bekering en het avondmaal. Een mooier symbool is er bijna niet .

2009-09-28, beest IMG_0239

Uitdagingen

Wel, voor de rest had deze week ook zijn uitdagingen die mijn getuigenis weer erg hebben versterk. Omdat Elder Warhurst helemaal geen Nederlands spreekt heb ik hem daar veel mee moeten helpen. Het is erg bijzonder om te zien hoeveel vooruitgang die twee elders maken in zo'n korte tijd en hoeveel ze al van het Nederlands begrijpen na maar 1 week in Suriname te zijn..

Ik weet dat dit echt het werk van de Heer is en dat ze daardoor geholpen worden.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Nieuwe collega

Beste allemaal,

Deze week was wel een beetje een leuke en gekke week. Afgelopen maandag hadden we dus zone conferentie gehad met Elder Anderson van de Zeventig erbij en dat was gewoonweg geweldig. Afgelopen donderdag kwamen onze nieuwe collega's eraan, dus de collega schappen in ons district zien er dus als volgt uit: Elder Koenen & Elder Vance en Elder Warhurst & Elder Croese. Zowel Elder Warhust als Elder Vance zijn Engels sprekend geroepen en spreken dus helemaal geen Nederlands. Ik heb veel respect voor en kan veel leren van de enthousiasme, ijver en vrolijkheid waarmee ze deze beproevingen en veranderingen te lijf gaan. Ik kan me niet voorstellen hoe lastig het moet zijn om in hun schoenen te staan. We doen ons best om ze zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen waar we kunnen. Afgelopen vrijdag hebben we ze dus goed Hollands welkom geheten met een lekker prakje (aardappels, groente (gewoon een pakje diepvries mixgroenten) en koebie (switi fisi) (lijkt een beetje op visstick vis wanneer ik er filets van heb gemaakt)). Voor de rest bewonder ik ze echt veel. Omdat we een fiets te weinig hebben voorlopig, hebben mijn collega en ik gelopen en heb ik mijn fiets aan Elder Vance geleend.

Onderzoekers

Voor de rest hebben we een geweldige week gehad. Ondanks de vele aanpassingen en veranderingen voor beide kanten hebben we veel succes kunnen zien. We hebben een geweldige onderzoeker familie die we onderwijzen (die gelukkig van Guayana zijn) en die vrienden zijn van broeder Brian Patterson (die laatst gedoopt is). De lessen zijn steeds weer erg geweldig. Iedere keer als we daar zijn is de Geest sterk aanwezig en afgelopen zondag waren de vader en zijn dochter ook naar de kerk gekomen (de moeder en de zoon konden helaas niet).

Gods wegen en Elder Warhurst maag

Ook wil ik graag even een kort grappig verhaal vertellen. Afgelopen zondag was het hier dus Suikerfeest (of Idarvitar, zoals ze dat hier noemen). Bij één van onze nieuwe onderzoekers zat een buurvrouw die moslim was en zij nodigde ons uit om langs te komen. Elder Warhurst snapte er eerst niets van want ze sprak alleen maar Nederlands, maar nadat ik hem uitgelegd had dat we voor zondag uitgenodigd waren om swieties te komen eten, stond hij erop dat we langs gingen, want zo'n uitnodiging kan je natuurlijk niet afslaan! Ik zag er eerst een beetje tegenop, om zomaar bij een bijna wild vreemde langs te gaan om daar lekker te komen eten, maar toch waren we langs gegaan. Zaten we daar, was de bovenbuurvrouw daar ook. Dat was eigenlijk de enige persoon die er was (buiten ons en de mevrouw die ons had uitgenodigd). Dus wij ons voorgesteld en wat bleek, alle moslim vrienden en familie waren 's ochtends al geweest, maar deze mevrouw was laat omdat ze ´s ochtends naar de kerk moest. We hebben toen echt een geweldig geestelijke les gedeeld en ze sprak ook nog eens engels!                     Ik zeg het je, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en gaan soms zelf door Elder Warhurst zijn maag!!!

Ik houd van jullie.

Groetjes, Elder Croese

Nog steeds in Nickerie

Nieuw appartement

Afgelopen week hebben we veel verschillende dingen moeten doen. Eén daarvan was een nieuw appartement zoeken, want iemand had ons vertelt dat er twee extra elders naar Nickerie zouden komen en dat we dan toch echt een groter appartement nodig zouden hebben. Wij gezocht en dus een geweldig appartement gevonden. Alles is geregeld, alleen we kunnen we er pas de eerst van oktober in, dus tot dan is het een beetje kamperen in dit appartement.

Overplaatsing

Dan over de overplaatsing, 4 dagen en 3 telefoontje later is het dus als volgt: Elder Koenen en ik blijven in Nickerie werken en krijgen allebei een Engelstalige collega (die geen Nederlands heeft geleerd op de MTC omdat ze Engelstalig geroepen zijn) en ik ben gevraagd om districtsleider te zijn over dit vernieuwde ,nu vier man, Nickerie district.

Zoneconferentie

We hebben echt een geweldige week gehad en echt veel dingen moeten regelen maar eigenlijk het hoogtepunt van de week was toch wel de zone conferentie gisteren. De Geest was erg sterk aanwezig en we hebben een geweldig les gehad van president Gamiette, de assistenten en van Elder Anderson van de zeventig, die raadgever in het gebiedspresidium is en lid van het 1e of 2e Quorum der Zeventig.

Onderzoeker

Ook hebben we een geweldig tijd en lessen gehad met Loyd Asanredjo een van onze geweldige onderzoekers. Eigenlijk kent hij de elders al heel lang, al voordat Elder Beute hier was, maar nu zijn we hem weer aan het onderwijzen en hij is er echt open voor en gewillig om het te volgen. Er zijn op het moment alleen nog wat kleine struikelblokken die uit de weg geruimd moeten worden. Wat ook leuk was, was dat hij zaterdag was wezen vissen en met een berg koebie's terugkwam, grote lekkere witvis, waarvan hij er één aan ons gegeven heeft. Ik heb die 's avonds gelijk schoongemaakt en Elder Koenen heeft het gebakken. Echt bun switi yere.

Oké, dat was het weer voor deze week.

Groetjes,

Elder Croese

Het mysterie van de stroopwafels

Jup, een dag eerder dan verwacht,deze email. We hadden gisteren gehoord, vlak voordat we naar de kerk gingen, dat we niet naar Paramaribo toe hoeden te komen na de kerk, want de zone conferentie was een week verschoven omdat de zeventiger die mee zou komen nog geen visum kon krijgen. Dus proberen ze het voor volgende week. Zone conferentie zal hoe dan ook doorgaan want het is de laatste maandag in de overplaatsing. Dat zal trouwens ook spannend worden want er is een grote kans dat Elder Koenen of ik overgeplaatst word, omdat we al zo lang samen in Nickerie zijn.

Wondertjes

Oké, deze week ging een beetje langzaam, maar toch hebben we hard ons best gedaan en dus ook de nodig wondertjes mogen meemaken. Een daarvan is de doopdienst, bevestiging en priesterschapsordening van broeder Brian Sylvester Patterson (34). Dit was echt een geweldige ervaring. Vanaf het moment dat we hem bij zuster Wendy hebben ontmoet en hem gelijk zijn gaan onderwijzen, had hij al een groot verlangen om gedoopt te worden. Hij wilde een grote verandering in zijn leven maken en zijn leven aan Christus geven. Dus zo gezegd, zo gedaan. Na de vele bezoekjes en de duidelijk uitleg van de geboden en leer van de kerk, voelde hij zich zaterdag klaar om het doopverbond met onze Hemelse Vader te sluiten. Tijdens de doopdienst was de Geest sterk aanwezig en de glimlach en het geluk dat hij uitstraalde na de doop is niet echt te beschrijven. Zelf vertelde hij, toen hij zijn getuigenis gaf, dat hij werkelijk een last van zich af voelde gaan en dat hij nu gelukkiger door het leven zal gaan als een volgeling van Christus. Het herstelde evangelie van Jezus Christus is werkelijk waar en het maakt alle mensen, die het in hun leven toepassen, betere personen en geeft hun geluk en vrede in dit leven. Het bereid hen voor op de verbonden van de tempel zodat ze zich kunnen voorbereiden om dadelijk het eeuwig leven in te gaan en samen met God te wonen in Zijn koninkrijk in een staat van nimmer eindigend geluk.

Nog meer wondertjes

Een van de andere wondertjes die we hebben ervaren was met Nanda, Vanessa en Sandra. Dit zijn drie onderzoeksters van ons van Amerikaans Indiaanse afkomst. Ze zijn echt geweldig en hebben hun getuigenissen gehad dat het waar is. Ze streven ernaar om de geboden na te leven voor zover dat op dit moment mogelijk is (ze moeten namelijk alle drie nog trouwen met hun mannen waar ze samen mee wonen). Ze hadden nu al een paar weken problemen om naar de kerk te komen omdat het best ver van ze weg is en ze geen vervoer hebben en ook niet echt een manier hebben om met hun baby's te komen.Vorig week, toen we daar waren, had Elder Riding hen aangemoedigd om geld te sparen voor een taxi. Deze zondag waren ze zomaar in de kerk gekomen zonder er van te voren iets over te hebben gezegd en ze hielden er van (Sandra was niet gekomen omdat ze naar haar " eigen" kerk (RK) moest, maar ze vertelde ons dat ze de afgelopen week al constant het gevoel heeft dat ze daar niet meer naar toe moet gaan maar naar de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen moet gaan komen). De gemeente president is zo vriendelijk geweest om ze thuis af te zetten. Het was wel weer een wonder om te zien dat ze er waren, vooral omdat een lid had aangeboden om ze te halen, maar op zaterdag afbelde omdat haar auto door iemand anders gebruikt werd op dat moment.

Grappig

Ok, zo ver voor de bijzondere ervaringen, nu iets grappigs.

Ik noem het:

Het mysterie van de stroopwafels in Guyana. Afgelopen vrijdag en zaterdag was een gemeente president van de gemeente Crabwoodcreek vanuit Guyana even over in Nickerie om wat zaken te regelen. Hij wou ons gelijk ook even ontmoeten en ook de gemeente president. Hij is ook gelijk bij de doopdienst geweest en we hebben zijn geweldige bekeringsverhaal gehoord. Maar toen we dus aan het praten waren vroeg hij ons ineens, weten jullie waar ik hier stroopwafels kan kopen? Blijkt dus dat er een keer een paar zendelingen uit Suriname of Nederland naar dat gebied zijn overgeplaatst en stroopwafels mee hadden genomen en aan de leden gegeven hebben. Nu zijn zij hartstikke verzot op stroopwafels en halen ze dus in Nickerie, bij een supermarkt hier, die ze uit neder land haalt.

Doei, groetjes

Elder Jared Croese

Collega ziek gemaakt

Email van dinsdag 1 september 2009

Sorry dat mijn mail zo laat was, maar Elder Koenen was weer flink ziek (dit keer was het mijn schuld maar daar vertel ik later wel over) en dus konden we gisteren niet ons huis uit.

Volgende week zal de e-mail ook laat komen want dan is het zone conferentie.

Oké, dan even het verhaal hoe ik Elder Koenen ziek heb gemaakt. Zondagmiddag hadden we dus niet veel meer in huis en heb ik met wat creativiteit best lekkere nasi gemaakt (gewoon met zo'n kruiden mix pakje , een pak soepgroenten en.. een paar knakworstje die nog in de koelkast lagen). Het eten was best lekker en ik heb ervan genoten, maar het was naar het blijkt toch geen goed idee geweest om die knakworstjes erdoor te doen. Ze lagen al een paar dagen in de koelkast en ik had van te voren geproefd en dacht dat er niets mis mee was. Maar ja hoor, zondagnacht krijg Elder Koenen er last van en is dus de hele maandag ziek geweest en voelt zich nu nog steeds niet echt geweldig; echt ik voelde me zo schuldig en vervelend er over!! Probeer ik wat lekkers klaar te maken van hetgene wat we nog hebben liggen, maak ik mijn collega ziek en goed ook. (De enige last die ik ervan heb gehad was gewoon 's avonds even wat buikpijn voor ongeveer 30 min, maar ja, Elder Koenen heeft een wat meer gevoelige maag).

Uitdaging

Dat was dat over gisteren, nu over de rest van de week. We hebben echt een geweldige week gehad. President Gamiette heeft alle zendelingen uitgedaagd om iedere dag echt al hun doelen te halen en heeft ons belooft dat wanneer we dat doen, we de zegens en de hulp van God meer in ons werk zullen zien. Zo gezegd zo gedaan. Wij hebben dus afgelopen week ons best gedaan om echt al onze doelen te halen en hebben daardoor werkelijk wonderen mogen ervaren. Opeens verschenen er mensen die bereid waren om naar onze boodschap te luisteren of waren er leden die ineens wel tijd hadden om met ons te werken. Dit was echt een grote zegen om te zien.

Doopdienst

Dan als klap op de vuurpijl hadden we afgelopen zaterdag een doopdienst van zuster Meena Omar (15). Ze is de oudste dochter van de familie Bedesi en als alles goed gaat zullen haar twee broers en zusje haar over een tijdje volgen door de zelfde stap te nemen. De doopdienst was in ieder geval echt bijzonder en de Heilige Geest was weer overvloedig aanwezig om al de aanwezigen de waarheid van deze verordening te bevestigen.

Bevestiging

Afgelopen zondag hadden we dus haar bevestiging en de bevestiging van Anish Lalkoe. Anish is de week hiervoor bevestigd, maar omdat wij en de gemeente president er niet waren afgelopen zondag, was er iets mis gegaan met de bevestiging en moest het dus overgedaan worden. Daarna had ik het voorrecht om hem na de kerkdienst het Aaronisch Priesterschap te verlenen en hem te ordenen tot het ambt van Priester in dat priesterschap. Deze gebeurtenissen waren weer heilige en opbouwende moment waar de Geest van de Heer aanwezig was en het alle aanwezigen gesterkt heeft om beter onze Heer en Heiland Jezus christus te volgen.

Ik houd veel van jullie allemaal en bid voor jullie welzijn.

Ik weet dat dit werk werkelijk van God komt en dat hij van ons allen houd en daarom zijn kerk weer heeft herstelt. Zie Alma 5 :44-46

Groetjes

Elder Croese

Email van 24-08, die 29-08 pas aankwam

Oké, ten eerste mijn e-mail box is bijna vol dus tot het einde van de vakantie geen foto's meer, sorry.

Dan dank je wel voor de foto’s van Kilian. Echt ongelooflijk om hem op het Rode Plein te zien staan, echt geweldig. Ik had al wat foto's van hem op de MTC gezien bij elder roepers op zijn camera.

Maar omdat ik niet zoveel tijd heb zal ik even snel wat over deze week vertellen

District conferentie

Afgelopen week hadden we district conferentie maar omdat Nickerie nogal een afstand is van Paramaribo zaten we dus met een klein probleempje. Omdat er ook belangrijke mededelingen waren moesten wij (de zendelingen) en en de gemeentepresident in Paramaribo zijn, maar de kerk in Nickerie moest wel gewoon doorgaan omdat het bijna onmogelijk is voor de leden om helemaal naar Paramaribo af te reizen voor twee dagen. Dus dat was wel een beetje een probleem, want wie moest de kerk nu leiden en het avondmaal ronddienen? Maar zoals het met ieder probleem gaat er is altijd wel een oplossing te vinden, of het moeilijk of makkelijk is. Dus de eerste raadgever (president Karsodimedjo), die nu bijna 2 maanden lid is en al 3 weken 1e raadgever is, mocht de dienst leiden en Reynold, die vorige week gedoopt is, heeft samen met een andere broeder het avondmaal geregeld . Nou, ik heb nog nooit meer zenuwen in mijn leven gehad. Ik zag letterlijk alle ramp scenario's al voor me gebeuren. Dus wij van te voren gezorgd dat we iedereen duidelijk instructies gegeven hebben en zodra de (overigens geweldige) districts vergadering afgelopen was hebben we naar ze gebeld en gelukkig was het een goede en opbouwende dienst geweest en was alles goed gegaan. Dit was echt een pak van mijn hart. Zo erg als mijn zenuwen waren, zo geweldig was mijn opluchting!

Anish

Ook hebben we zaterdagochtend voordat we weg gingen echt een bijzondere ervaring gehad. Reynold, die afgelopen week gedoopt was, had het voorrecht om zijn beste vriend Anish in de wateren van de doop te begeleiden en hem in de naam van Christus, door onderdompeling en met het juiste gezag, te dopen. Waardoor Anish nu ook een verbond met de Heer gesloten heeft om Hem te volgen, Zijn naam op zich te nemen en Zijn geboden te onderhouden.

Dit was echt een bijzondere ervaring en de Geest was echt heel sterk aanwezig. Na de doop zei Anish dat hij zich erg licht voelde van binnen, bijna zo licht als een veertje. Hij had een groot verlangen om gedoopt te worden en ik ben blij dat zijn verlangen is in gewilligd.

Wel dat was het dan weer, het is nu tijd.

Ter overweging

Ik wil alleen nog enige dingen ter overweging achterlaten.

Vraag 1: ben je kool of diamant?

Vraag 2: welk van de twee wil je worden?

Als ik volgende keer wat meer tijd heb zal ik er wat meer over uitwijden. Het heeft te maken met de toespraak van president Gamiette die erg geweldig was.

Ik houd van jullie.

Doei

Geen tijd voor een brief

Beste iedereen,

Elder Croese heeft deze week geen mogelijkheid gehad om een brief te sturen. Hij heeft alleen een drietal foto’s kunnen versturen.

Volgende week meer.

IMG_0110

IMG_0106IMG_0105

Geweldige week

Hoi allemaal,              maandag 17 augustus 2009

We hebben echt een geweldig drukke week gehad. We hebben voornamelijk de mensen bezocht die afgelopen zondag in de kerk waren en we hebben echt veel zegeningen gezien van de Heer in het werk.

IMG_0081

Reynold


Een van de meest bijzondere zegening was dat Reynold Slamd Bangsajiwa afgelopen zaterdag de wateren van de doop heeft mogen betreden. Hij heeft daardoor een verbond met Hemelse Vader gemaakt om Hem de rest van zijn leven te dienen en Zijn geboden te onderhouden en in alle plaatsen waar hij zich ook mag bevinden als een getuige te staan voor Hem. Ook is hij gisteren bevestigd als lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en heeft de gave van de Heilige Geest ontvangen. Hij heeft ook het Aaronische Priesterschap ontvangen, waarin hij geordend is tot priester. Reynold is echt een coole 17 jarige jongen. Hij is een beetje Moksi-Javaan-Hindoe en hij is echt geweldig. In zijn leven is hij tot nu toe christen (volle evangelie), moslim en hindoe geweest en nu heeft hij eindelijk zijn zoektocht beëindig en heeft zich laten dopen in Gods enige ware kerk op aarde. Hij is echt onwijs enthousiast en wil/gaat zich nu al voorbereiden om op zending te gaan. Er is een grote kans dat hij over een paar weken/maanden verhuist naar Amsterdam, waar zijn moeder nu woont. Elder Koenen heeft het adres al opgezocht en de kerk is dichtbij waar hij woont. Wat wel grappig was, is dat zijn moeder hem had gezegd dat als de kerk niet in Amsterdam zou zijn, hij dan niet naar Nederland mocht komen. Dus dadelijk zullen we hem het goed nieuws vertellen.

IMG_0089

Anish


Een goede vriend van hem, Anish (19 jaar), staat ook zo wat te springen om gedoopt te worden. Hij kon helaas niet deze zaterdag gedoopt worden, omdat hij nog geen twee keer in de kerk was geweest, maar hij heeft het doel gesteld om aankomende week gedoopt te worden. Hij is echt cool! Iedere toezegging heeft hij direct gedaan en het is altijd echt grappig om hem te zien antwoorden. Wij vroegen hem bijvoorbeeld of hij tijd vrij wou maken om naar de kerk te komen en toen we daar twee dagen later (de volgende afspraak) op terug kwam zei hij met echt een droog gezicht "jah ik heb al tegen mijn baas gezegd dat ik niet meer op zondag werk he".  En zo ging het ook met roken, wat hij in drie dagen gestopt heeft en met alle andere toezeggingen die we hem gegeven hebben. Het bijzondere aan het verhaal is dat hij uit een hindoe familie komt en helemaal hindoe is opgevoed, maar al vanaf jongs af aan erg geïnteresseerd was in Christus. Toen wij langs begonnen te komen en hij de antwoorden op zijn gebeden heeft ontvangen heeft hij besloten om zijn antwoord te volgen en zich ook te laten dopen.

IMG_0098

De doop

Dan om het bijzondere van een doop nog maar eens te benadrukken. We hadden een aantal van onze onderzoekers uitgenodigd om naar de doop te komen kijken. Diezelfde en de volgende dag hebben de vier kinderen van de familie Bedesi en een andere onderzoeker van ons, Brian Patterson, een datum gesteld om zich op de 29ste van deze maand te laten dopen.
Ik ben zo dankbaar voor onze Hemelse Vader die van al zijn kinderen houd en ze voorbereid om zijn waarheid te ontvangen. Ik ben dankbaar voor zijn Heilige Geest die hij stuurt om ons de waarheid te laten weten en ons te herinneren aan ons hemels huis waar wij samen woonden met Hem en met onze oudste broer Jezus Christus .


Ik houd heel veel van jullie en wens jullie het beste.
Groetjes,
Elder Croese

Switi Nyan

Beste allemaal,        maandag 10 augustus
Afgelopen donderdag was de dochter van broeder Karsodimedjo (Angelie) 9 jaar geworden en waren we uit genodigd om even langs te komen om wat switi nyan (lekker eten) te komen eten. Dat gaat er natuurlijk bij mij altijd wel in, maar omdat je natuurlijk niet met lege handen naar een verjaardag kan gaan, hebben we een taart voor ze gebakken. Gewoon een chocolade cake mix gekocht, gebakken en dan komt mooi maken er nog aan, dus Elder Koenen heeft de cake netjes door midden gesneden, een halve pot kersenjam er tussen gesmeerd. Hazelnoot pasta in de magnetron, dat aan de bovenkant er overheen en daarna een negen afgedekt en twee kleurtje hagelslag er over, zodat er een mooie negen overblijft. De beschrijving klinkt heel lang, maar het was snel gedaan, het zag er mooi uit en het smaakte eigenlijk ook best goed. Ze waren er in ieder geval erg blij mee en erg onder de indruk, dus dat vond ik wel leuk. We zijn er niet lang gebleven want we hadden het nogal druk met al onze afspraken.

IMG_0046

De grote dag

Afgelopen vrijdag was dan de Grote  dag aangebroken. We zijn vroeg naar buiten gegaan en we hebben van half acht tot half acht graffiti gespoten (van te voren hebben we speciaal toestemming gevraagd om dat te doen) en ik heb ook mee kunnen helpen. Zoals jullie op de foto’s kunnen zien is het resultaat echt geweldig geworden en hebben we toch redelijk nog wat aandacht gekregen op de dag zelf. Ook erna, want vandaag is Elder koenen weer gefilmd voor een lokaal tv-station en morgen hebben we een interview over de graffiti en over de kerk met een landelijk tv station. Hij heeft echt veel talent. Ik vond het erg leuk om een beetje mee te helpen al vind ik het knap lastig. Aan het eind van de dag was ik helemaal kapot en had ik het gevoel dat mijn vinger niet meer op of neer wilde gaan, terwijl ik alleen de makkelijke ondergrond in kleurwerk gedaan had.

IMG_0062

Voor de rest van de week hebben we keihard gewerkt. We hebben veel dingen moeten regelen voor de graffiti met de Hekrin bank en wat andere mensen en daarnaast hebben we al onze onderzoekers veel moeten bezoeken.

Roepingen

We zijn keihard ons best aan het doen om de gemeente Nickerie hier een beetje wat stabieler te maken. Het gaat hier de laatste tijd erg goed, maar de gemeente draait alleen op de schouder van de familie Emanuelson en die van de zendelingen. En nu hebben we (2e raadgever en administrateur) de gemeentepresident geadviseerd over roepingen, zodat de kerk wat meer structuur gaat krijgen en alles wat beter kan gaan werken. De organisatie is perfect, dus als wij ons best doen om alles goed uit te voeren gaat het zeker allemaal lukken.


Onderzoekers

Afgelopen zondag hadden we gewoonweg de raarste ervaring die ik tot nu toe ooit op zending heb gehad. Elder koenen was (als 2e raadgever) mensen aan het interviewen voor roepingen en ik zat daar dus in de buurt zoals dat hoort als zendeling. Toen we dus naar beneden kwamen toen het tijd was voor de avondmaalsvergadering zag ik iets wat ik nog nooit eerder gezien had. Er waren meer onderzoekers in de kerk als leden. Afgelopen zondag hadden we 28 mensen in de avondmaalsdienst waarvan 15 onderzoekers en een “ onderzoeker” van onder de 8 .
De avondmaalsdienst was geweldig en alle onderzoekers vonden het echt leuk. Het mooie was dat eigenlijk iedereen, op 2 mensen na, bleven voor het hele uur en zij die weggingen, gingen weg omdat de man een nachtdienst had gedraaid dus bijna zat de slapen in de kerk.

Wel ik houd heel veel van jullie en de rest van de verhalen horen jullie later wel weer.
Groetjes,
Elder Croese

Nog niet overgeplaatst

Het was weer een geweldige week deze week. De eerste mededeling is dat elder Koenen vanaf nu officieel mijn langste collega is. Afgelopen zaterdagavond hoorden we van de zone leiders dat we niet overgeplaatste gingen worden dus dat maakt dan dadelijk over 6 weken 3 overplaatsingen met elder Koenen. Ik had gehoord dat elder Vernes naar St.Maarten toe gaat, dus misschien zal hij broeder Sommersal  daar ontmoeten( zou leuk zijn).

Muskieten

Omdat het deze week erg warm was en het een paar keer hard geplensd heeft, zijn de muskieten hier erg vrijpostig. Normaal gesproken heb je alleen rond bepaalde uren in de avond en in de ochtend last van muskieten maar nu bijten ze je de hele dag en ze steken gelijk, ze gaan niet eerst even rustig zitten, maar ze gaan gelijk in de aanval. Gelukkig helpt dat deet spul aardig goed, maar ja dat werkt alleen waar geen kleding zit. Dus laatst zijn tijdens een les elder Koenen zijn enkels helemaal op gegeten (gelukkig had ik die dag geen zwarte sokken aan (ze houden op een of andere mannier van zwart daar gaan ze sneller naar toen). Ok dat is dus weer genoeg over de muskieten en overplaatsingen nu de rest van de week

Bezoek distictspresidium

Afgelopen zaterdag en zondag zijn president Haverkamp en president Nazir (de raadgevers in het districts presidium) helemaal naar Nickerie gekomen en hebben op zaterdag een beetje met ons wat leden bezocht en een paar onderzoekers en hebben op de zondag alle aanwezig leden geïnterviewd. EN.... br. Karsodimedjo is geordend tot het ambt van ouderling in het Melchizedekse Priesterschap en hij is geroepen en aangesteld tot 1e raadgever in het gemeente presidium. Dat was natuurlijk geweldig nieuws nu hebben we in Nickerie 2 actieve Melchizedeks Priesteschap dragers (buiten de zendelingen). Dat zal zeker veel helpen om Gods werk verder voorwaarts te laten gaan, omdat er weer een beetje meer van zijn macht hier aanwezig kan zijn. Natuurlijk zal dit ook een geweldige zegen zijn voor de familie van broeder Karsodimedjo, ondanks dat ze nog geen lid zijn.

Op televisie

Voor de rest hebben we een echt leuke week gehad. We hebben van het tv station, dat elder Koenen heeft gefilmd tijdens het graffiti spuiten, het nieuwsbericht en het ruwe materiaal gehad dus dat is echt cool. We horen dagelijks van veel verschillende mensen positieve berichten erover, omdat hij van maandag tot donderdag op 4 verschillende tv stations te zien was (elke dag een andere) en in het weekend is het nog een keer herhaald . Eén van deze tv stations word nationaal uitgezonden, dus de elders van de stad hebben er ook over gehoord van mensen die ze tegen kwamen.

Graffiti

Dan zijn we op het moment bezig om toestemming en ondersteuning te krijgen om deze week een groot graffiti te maken voor een bank hier in Nickerie voor het 130 jaar Nieuw Nickerie feest, waar natuurlijk dan ook weer de nodig pers aanwezig zal zijn en waar dan ook de naam van de kerk in te zien zal zijn :) dus allemaal positieve reclame voor de kerk.

Begi-ballon

Dan tot slot één van de hoogtepuntjes tijdens de lessen. We zijn al een tijdje echt een geweldig gezin aan het onder wijzen, maar het gaat nog steeds niet helmaal goed met het dagelijks bidden. De kinderen zijn wel dol enthousiast en zijn nu al meer dan 7 weken in de kerk geweest, alleen de ouders hebben nog wat problemen met werk. Dus wij zaten te denken wat te doen, komt elder Koenen met het idee van de begi (bidden)-ballon. Dus hij ballonnen meegenomen en leuke tekeningetjes erop gemaakt en erop gezet dat ze moesten bidden. En ja hoor, een succes. De kinderen vonden het helemaal geweldig.

Ik houd veel van jullie.

Groetjes,
Elder Croese

Zendingswerk zonder de leden werkt niet

zoek de leguaan 2009-07-27 Zoek de leguaan

Bezoek zoneleiders

Over afgelopen week. We hebben echt een geweldige week gehad en ik heb er flink van genoten. De zoneleiders waren weer een dagje helemaal naar Nickerie toe gekomen en hadden weer een paar brieven en het pakket meegenomen. Ik had het geweldige voorrecht om een hele dag samen met Elder Kinghorn (koningtoeter, zoals sommige zendelingen hem noemen) te werken. Hij is echt een geweldige zendeling uit Hawaii. Het is echt leuk om zo nu en dan even met iemand anders samen te werken. Daardoor kan je weer nieuwe dingen leren en weer een betere zendeling worden. Elder Kinghorn is al een tijd op zending en heeft daardoor dus weer andere kwaliteiten dan ik en daar heb ik van kunnen leren. Ook is hij gewoon een gezellige elder dus het was erg leuk om elkaar tijdens die dag ook wat beter te leren kennen.

onderzoeker, Shanil Bedesi

Onderzoeker, Shanil, één van de Bedesi kinderen

Ritchie

Dan hadden we ook nog de geweldige zegen dat een lid uit de stad die binnenkort op zending gaat, Ritchie uit Blauwgrond, in het weekend met ons heeft mee kunnen werken. Dat was echt een grote zegening. Je ziet gewoon het verschil hoe mensen reageren wanneer ze spreken met iemand van hun omgeving en cultuur.

Hulp van de leden

Mede door al deze hulp en de hulp van de leden hebben we deze week echt weer een wonder gezien. Een van onze onderzoekers zuster Sheila (ze is echt geweldig), is naar de kerk gekomen. Ze is een oudere dame die haar kinderen praktisch alleen heeft opgevoed omdat haar man naar de USA vertrokken is en nooit meer iets van zich heeft laten horen. Maar ze houd van onze boodschap en weet dat het waar is, mede door de zegening die ze er al van in haar leven heeft gezien. Ze heeft namelijk last van een zenuwinzinking en mede daardoor durft ze niet echt haar huis uit te gaan, waardoor het dus erg lastig voor haar was om naar de kerk te komen. Maar afgelopen zondag was ze er dus. We hebben haar deze week veel met de leden bezocht en ook haar buurvrouw bij de lessen betrokken en uitgenodigd voor de kerk. Gisteren vlak voor de avondmaals vergadering begon maakte mijn hart een sprongetje! Daar kwamen ze binnen gelopen met zijn tweeën, en ze vonden de dienst echt geweldig! Dit heeft zeker weer veel van mijn gebeden beantwoord en het mooie is dat ze hierdoor weer die extra zegening van God zal kunnen ontvangen die ze nodig heeft,

Zo kan je maar weer zien, zendingswerk zonder de leden werkt niet.

onderzoeker, Furgil, is naar Paramaribo verhuisd Onderzoeker Furgil. Hij is terug verhuisd naar Paramaribo

Graffiti

Vanochtend heeft Elder Koenen echt een mooi graffiti kunstwerk in het lokale zwembad gemaakt. Echt schitterend, wat een talent heeft die jongen toch.

Nou dat was het weer.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Een beetje een gek verhaal

Laat ik eerst dan maar beginnen met een beetje een gek verhaal. We hebben echt een geweldige familie die we al een tijdje onderwijzen. De kinderen komen nu al  iedere week zelf op de fiets naar de kerk en ze houden van de kerk en hebben een verlangen om goed te doen en meer te leren. Ze geloven dat de kerk van Jezus Christus weer hersteld is door de profeet Joseph Smith en dat die kerk deze kerk is. Maar omdat de ouders het steeds te druk hebben om naar de kerk te gaan hadden we de kinderen dus nog niet uitgenodigd om een verbond met God te sluiten door middel van de doop, omdat, met hun ouders erbij de kerk echt in het gezin veel sterk zou zijn en de kinderen dan ook een stevig anker zouden hebben. Maar aangezien de ouders het nog steeds te druk hebben met werken op zondag en eigenlijk iedereen in de gemeente helemaal gek is op de kinderen, zijn de gemeente, en in het bijzonder, de gemeentepresident en zijn vrouw, daardoor hun anker geworden. En dus hebben we duidelijk het gevoel gehad dat we ze toch moesten uitnodigen om gedoopt te worden. Dus wij eerst de vader gevraagd of we dat mochten doen. En die zou het met zijn vrouw bespreken. Dus laatst hebben we weer met de vader erover gesproken en toen hoorden wij het volgende. De ouders geloven dat het goed is en denken dat de doop een goede stap voor hun kinderen zal zijn en geven hun goedkeuring. Maar nu het volgende. Ze willen nog even wachten want de vader is door drie verschillende mannen naar de hand van zijn oudste dochter (van 15 jaar oud !!) gevraagd. En hij moet dus nog even gaan kijken of ze wel of niet gaat trouwen. Gaat het niet door, dan kunnen alle kinderen gedoopt worden en deze geweldig stap nemen.
Toen ik dit hoorde schrok ik nogal, eerlijk gezegd. Ik had natuurlijk al wel vernomen dat er hier in Suriname bepaalde bevolkings groepen heel jong trouwen, maar dit had ik nooit gedacht. Persoonlijk vond ik het echt ontoelaatbaar, maar ja, we zijn hier als zendeling niet om hun beslissingen voor hen te nemen. Dus toen hij ons vroeg om onze menig hebben we hem aardig verteld dat ze lang nog niet volwassen is en het beter voor haar zou zijn om eerst verder te gaan met school en volwassen te worden. Maar ja, nu maar hopen en bidden dat ze juiste beslissingen nemen.

Een lastige week

Voor de rest was het best een lastige week, omdat de helft van de werktijd kapot was gegaan aan zoneconferentie en ziekte.  Dus was het hard werken, bidden en ploeteren om onze onderzoekers te helpen om die stappen in hun leven te nemen die hen dichter tot onze Heer en meester Jezus Christus zal brengen wat ze daardoor meer geluk en vrede zal geven.

Haardvuur/filmavond

We doen nu al een tijdje hier in Nickerie iedere vrijdagavond een haardvuur/filmavond organiseren, waar we met de geweldige kerk dvd's die in het vorig pakket zaten, de fundamentele leerstelling van het evangelie onderwijzen. Deze week was het één van de beste haardvuuravonden die we tot nu toe hebben gehad. We begonnen met het oefenen van lofzang # 115 " Bij 't gebed voor 't brood en 't water" Dit omdat het zangvermogen in de avondmaals vergadering wel wat omhoog mag (Elder Vernes zou hier een zware klus aan hebben). Dus wij, met onze beperkt zangvermogen, hebben ze geholpen om een beetje dit geweldige lofzang te leren. Daarna hebben we een stukje gekeken van de DVD "Together Forever", over een jongen wiens leven de verkeerde kant op ging en hij veranderde doordat hij in aanraking kwam met het evangelie. Daarna hebben we een stukje van de DVD "Joy to the world"  gekeken, het stukje bij de extra features over de grote gave van Christus. Doordat deze stukjes duidelijk het stuk bekering en de verzoening bespraken, hebben we daarna een geweldige tijd gehad met het bespreken van vragen die de leden hadden over uiteenlopende onderwerpen. Dit was echt een geweldige ervaring en de Geest was sterk aanwezig, waardoor ik weet dat iedereen opgebouwd en versterkt naar huis is gegaan.

Ik houd veel van jullie allemaal.
Veel liefs en groetjes,
Elder Croese

Een verlaat e-mailtje

Beste Allemaal, hier ben ik dan weer hoor.

Alvast sorry dat er geen foto bij zit. Volgende week maar weer. En sorry dat het iets te laat is, maar ja, jullie hebben via Elder Dirkmaat gehoord waardoor het kwam. (Mijn Collega was gisteren weer ziek)

Zone conferentie

Afgelopen maandag hebben we Zone Conferentie gehad. Dit was in één woord fantastisch! We hebben tijdens de doctrine les o.a. gesproken over de zaligsprekingen en over hoe we dat kunnen vergelijken met stappen naar voortdurende bekering(conversion) en hoe je deze stappen in andere plaatsen in de schriften natuurlijk ook terug kan vinden, bijvoorbeeld in Enos, in het visioen van de boom des levens en ook in het leven van veel profeten waaronder Alma, koning Benjamin etc. Dit was echt geweldig om over te spreken. De Geest was zo ontzettend sterk aanwezig. Ik weet dat we allemaal, door de Geest, dingen hebben geleerd die wij persoonlijk kunnen verbeteren om beter bekeerd te worden tot Christus en zijn evangelie, en daardoor natuurlijk andere mensen beter te kunnen helpen om dit proces ook te starten. Voor mijzelf heb ik o.a. weer een goede reminder gehad dat eigenwijsheid (of in andere woorden trots of hoogmoed of i.w.a.b. = ik weet alles beter) niet een onderwijsbare houding is en dat, ondanks dat het tijdens mijn zending tot nu toe al een stuk verbetert is, het betekend dat ik daar wel nog heel veel aan moet werken.

President Gamiette

Het was geweldig om een interview met president Gamiette te hebben. Hij is echt geweldig en ik houd van hem. Natuurlijk is president Robison ook nog steeds fantastisch, maar ze zijn niet echt te vergelijken. Ze zijn allebei ontzettend verschillend met beide hun goed punten. President Gamiette is frans sprekend opgevoed en komt uit Guadeloupe (een van de eilanden van de West Indie zending). Zijn vrouw blijft voorlopig thuis en let op de kinderen waarvan de oudste ongeveer 15 is. (Ik weet het niet precies, alleen ze staan wel in een van de Liahona 's. Er staat ook een verhaal in de Liahona over Elder Verwij (die op het moment in Nederland dient) en over de familie Ritfeld (uit mijn vorige gebied). Maar hij is echt een gezellige en vriendelijk man en ik heb genoten om met elkaar te kunnen spreken over de kracht van het Boek van Mormon.

Het Boek van Mormon

Hij gaf me een geweldig voorbeeld over een keer dat hij met een mevrouw aan het spreken was die brildragend was en die een keer met de zendelingen gesproken had. Ze had hun boodschap over het Boek van Mormon niet echt goed begrepen  i.v.m. het feit dat ze toch al de Bijbel had. Toen stelde hij haar de vraag of ze haar Bijbel zou willen lezen zonder haar bril. Nee, nee, zei ze (natuurlijk), want zonder haar bril zou er niet veel te lezen zijn omdat ze het dan niet goed kon zien. Precies zo is het met het Boek van Mormon legde hij haar uit. Door de openbaringen van God die in het Boek van Mormon - eveneens een testament aangaande Jezus Christus- staan, worden de waarheden in de Bijbel bevestigd en duidelijk. Waardoor het Boek van Mormon als een bril word waardoor we de Bijbel beter zullen begrijpen.

Ik weet dat wat hij zei waar is. Wanneer men het Boek van Mormon goed leest en met een eerlijke bedoeling en een oprecht hart/verlangen vraagt of het waar is en gelooft in Jezus Christus ZAL God de waarheid ervan bekend MOETEN maken, door de macht van de Heilige Geest. Dat is Zijn wet, die Hij heeft opgesteld. Ik getuig dat het waar is want ik weet dat het Boek van Mormon het woord van God is. Ik heb er regelmatig een bevestiging van gehad door middel van de Heilige Geest.

Het belangrijkste wat wij als zendelingen (en eigenlijk ook als leden van de kerk) behoren te doen is mensen begeleiden, uitnodigen en aansporen om hun antwoord van God, de Eeuwige Vader te krijgen dat het boek waar is en dan hun antwoord te volgen door dat geloof tot bekering te laten werken en dan de eerste vrucht van bekering tot zich te nemen, namelijk door een verbond te sluiten met God dat ze gewillig zijn de naam van Christus op zich te nemen en zijn geboden te onderhouden door af te dalen in de wateren van de doop.

Dit heeft mij veel in mijn leven en bijzonder hier op zending gezegend. Ik weet dat het waar is. Ik voel de hulp en invloed van de Heilige Geest vaak, die mij helpt om stapje voor stapje (foutje voor foutje af te leggen), me te bekeren en het smalle pad te bewandelen dat naar de boom des levens toe voert. Ik weet dat iedereen dat geluk en de vreugde die ik voel, en die ik ze graag zou willen geven, kan voelen, door gewoon die stappen te nemen. Beproeft het woord. Lees het Boek van Mormon. Denk er over na , en vraag God, en volg je antwoord. Zo simpel is het. En ik weet dat het waar is.

Onkruid wieden

De rest van de week was echt geweldig. We hebben veel geweldige lessen en onderzoekers. Ik houd echt van ze. Afgelopen zaterdag hebben we broeder Karsodimedjo, een pas gedoopt lid, een beetje geholpen met het wieden van zijn tuin. Dat was een mislukking zeg! Ik kan dus echt niet met een houwer (z’n lang mes-achtig ding) onkruid wieden. Ik heb het geprobeerd en ik heb de blaren ervan op mijn handen staan!

Bedankt voor alle post

Ik wil iedereen trouwens nog even extra bedanken voor alle geweldige brieven, foto's en aanmoedigingen die ze me geven. Ik stel het zeer op prijs en ik doe mijn best om een keer terug te antwoorden. Maar, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en de rest zal worden toegevoegd. Of wel; heb ik geen tijd gehad om je te schrijven tijdens mijn zending, dan wil ik graag uren met je praten na mijn zending.

Ik houd van jullie allemaal.

Groetjes, Elder Croese

Geen tijd

instappers 6 juni 2009schoenen na bijna 11 maanden zending 

onderkant instappers 6 juni 2009

Hier weer een kort e-mailtje omdat ik te veel heb geschreven naar de nieuwe zendingspresident en omdat het lang duurt met die foto’s versturen.

Afgelopen week

Afgelopen week was weer fantastisch. We hebben hard kunnen werken en Elder Koenen is weer helemaal beter.

Dan even een leuke ervaring die we afgelopen week hadden. Laatst waren we bij een onderzoeker (zijn naam is Virgel en hij werkt bij het Surinaams bosbeheer en toezicht) en hij is gewoonweg geweldig. Hij woont niet in ons gebied maar werkt hier nu tot zaterdag en dan gaat hij terug naar de stad Paramaribo. Maar even wat voorbeelden waarom hij zo geweldig is. Afgelopen zondag (vasten en getuigenisvergadering) stond hij op een gaf echt een geweldig getuigenis van Het Boek van Mormon. De Geest was echt sterk en hij had nog geeneens een echt goed voorbeeld gehad.

Sorry de tijd is om.

Ik houd van jullie

Groetjes

Elder Croese

De meest rare en zware week

Sorry voor de foto's. Deze week is het internet extreem sloom en lukt het mij dus niet om wat te sturen.

Tegenstelling in alle dingen

Het is heel bijzonder om te zien hoe er een tegenstelling in alle dingen moet zijn en hoe wanneer de Geest van God over de mensen uitgestort word de kettingen van satan rinkelen. Afgelopen week hebben we echt de meest rare en zware week gehad die ik tot nu toe ooit op zending heb gehad. Maar gelukkig hebben we genoeg steun en hulp van onze Hemelse Vader gehad om ook deze uitdagingen weer te doorstaan.

Hoe we geholpen zijn

De eerste manier hoe Hij ons geholpen heeft is door broeder Ralph Wahl (uit de gemeente Tam'nga), die vandaag op zending gaat, met ons te laten werken. Ralph vroeg zelf of hij een weekje met ons zendingswerk kon doen en na de nodig telefoontje te hebben gepleegd was alles geregeld en heeft hij ons erg veel geholpen.

Dan heb ik tijdens deze week meerdere keren, tijdens lessen, zeer sterk de Geest gevoeld die aan mij persoonlijk getuigde dat het werk dat ik nu aan het doen ben goed is en dat het werkelijk van God afkomstig is. Ook heb ik de kracht ontvangen die ik nodig had om te volharden en daar waar nodig te veranderen.

De gekke dingen

Dan nu een beetje over de gekke dingen. Ten eerste is Elder Koenen een paar keer ziek geweest. Eén keer had hij een of andere rare oog ontsteking/virus/ irritatie, wat gelukkig na een zegen en de nodige oogdruppels vrij vlot verdween was. Dan was hij ook nog een middag helemaal niet lekker. We weten nog steeds niet wat het was maar het is nu in ieder geval een beetje over.

Maar dat was natuurlijk niet alles. Afgelopen dinsdag hoorden we 's avonds dat een van onze AP-ers bij zijn tante was weggelopen en dat niemand hem kon vinden. Wij zijn dus samen met de gemeentepresident gaan zoeken maar konden hem helaas niet vinden. Dan hoorden we de woensdag dat hij waarschijnlijk door de politie gepakt was. Toen we daar navraag gingen doen vertelde ze ons dat ze hem in het weeshuis gezet hadden en dat hij hen verteld had dat hij illegaal in Suriname was en alleen maar engels sprak en geen familie hier had. Wij uitgelegd dat het anders was en ze zeiden dat ze er iets aan gingen doen " na de voetbal wedstrijd" :| Ik kon mijn oren bijna niet geloven, maar ja, het zij zo. Wij verder gegaan. Hadden we vrijdag toch het gevoel om even bij het weeshuis te kijken en hoorden we daar dus doodleuk dat hij uitgezet is terug naar Guyana toe. Wij gekeken wat we er nog aan konden doen, maar ja, dat kon helaas dus niet meer.

Natuurlijk zijn er nog meer dingen gebeurt maar nu is de tijd om.

Het gaat in ieder geval geweldig met mij, ook al ben ik wel echt versleten.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

De Geest van de Heer in Nickerie

Afgelopen week was echt geweldig. We hebben echt gezien dat de Geest van de Heer hier over Nickerie aan het gaan was en hoe wij geleid zijn naar mensen die echt onwijs enthousiast en voorbereid zijn om het evangelie aan te nemen.jongen met grappige bril 22 juni 2009

Successen

Een aantal successen die we bijvoorbeeld hebben gezien: we kregen sterk het idee dat we naar een minder actief lid moesten gaan, waar we van president Haverkamp (van het district) over hadden gehoord. Die persoon was eigenlijk het eerste gedoopte lid in Nickerie en was de afgelopen ongeveer 2 jaar al niet meer in de kerk geweest. Toen we daar een les mee hadden gedeeld en over de verzoening aan het praten waren vertelde ze ons waarom ze niet meer naar de kerk is gegaan en hoe een spijt ze heeft van het feit dat ze nu al 2 jaar van de kerk gemist heeft. Ze vertelde dat ze graag weer terug wil komen maar dat haar gezin nog een beetje bang is om terug te gaan. Afgelopen zondag was ze in de kerk en heeft ze de Geest sterk gevoeld en vertelde ze ons dat volgende week ook de rest van haar gezin mee zou komen.

Tijdens het avondmaal heb ik samen met broeder King (die laatst gedoopt was) het avondmaal ingezegend. Dit was zijn eerste keer dus hij was nog al een beetje nerveus, al was dit niet te zien, maar hij deed het echt fantastisch.

De kerkdienst gisteren was echt geweldig. Er waren 37 mensen in de kerk en dat hebben we in tijden niet gezien hier.

Ik weet dat de Heer van ons houd en ons leid.jared met grappige bril 22 juni 2009

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

ps. Sorry dat het zo kort is, er waren weer wat computer problemen.

;;