Terug naar Koewarasan

Ik wil jullie allemaal een fijn en gelukkig nieuwjaar wensen.

Boi, het was zo leuk om met jullie te spreken en jullie stemmen weer te horen.

Oké, dan op het moment ben ik dus helemaal ingepakt en klaar om uit Nickerie te vertrekken. Dit zal mijn laatste e-mail vanuit Nickerie zijn.

Afgelopen week, na zone conferentie, in mijn gesprek met president Gamiette vertelde hij mij dat ik dus Nickerie moest gaan verlaten en weer terug naar Koewarasan zal gaan. Echt geweldig was dat. Ook al kost het me veel moeite om de geweldige mensen hier te verlaten, ik zie er wel erg naar uit om de mensen in Koewarasan weer te ontmoeten. Ik ben daar nu ongeveer een jaar geleden vertrokken nadat ik er de eerste vier en een halve maand van mijn zending heb doorgebracht.

Het werk deze week was dus wel een beetje lastig want dinsdag moesten we naar de stad toe voor zone conferentie, die natuurlijk weer geweldig was. Toen zouden we eigenlijk woensdagochtend met de taxi weer terugrijden. Maar omdat de taxi een foutje had gemaakt, hadden ze een plaats te weinig en zijn we woensdagmiddag pas weer terug in Nickerie gekomen, om de volgende dag weer terug naar de stad te gaan, om kerst te vieren met alle zendelingen. Dit was trouwens echt geweldig. We zijn in Taxas geweest, een groot arm gebied in Paramaribo waar vluchtelingen van de binnenlandse oorlog wonen. Er is daar dus nog steeds haast geen elektriciteit of stromend water. Daar zijn we dus met alle zendeling naar toegegaan en hebben met de kinderen kerstliedjes gezongen. Het hoogtepunt was toch wel dat elder Swart als Kerstman verkleed langs kwam en wat cadeautjes voor de kinderen mee had, die we van te voren overal vandaan hadden verzameld met leden van de kerk. Ook had hij het kerst verhaal in Sranan Tongo voorgelezen en had iedereen wat te drinken en te eten gehad. Hierna zijn de zendelingen tegen elkaar gaan voetballen, alleen elder Vernes, Mecham, Baantjer en ik hebben zitten schaken (ik ben er nog steeds verschrikkelijk slecht in, maar het begint langzaamaan te komen). Daarna hebben we bij de familie S. gegeten en later hebben we bij de familie W. Narnia 1 gekeken. En daarna natuurlijk eindelijk weer even met onze ouders gesproken.

Voor de rest van de tijd ben ik dus bezig geweest met inpakken en de onderzoekers en leden hier bezoeken en foto’s met hen te maken en ze te vertellen dat ik weg zou gaan en ook nog om een mooie kerstboodschap met ze te delen. Dit is allemaal heel vlot verlopen en nu zal ik dus inderdaad uit Nickerie gaan vertrekken.

Wel een leuke nieuwtje, wat we in de kerk van president Emanuelson hoorde, was dat zuster Annette op 2e kerstdag een gezond klein jongetje heeft gekregen en zijn naam is Michael (puntjes op de e) Mikel. Dit was natuurlijk fantastisch nieuws, maar helaas was ze daardoor niet thuis en konden we haar daardoor geen gedag zeggen.

Wel dat was het zo'n beetje weer voor deze week. Ik wil nogmaals iedereen een fijn kerstseizoen en een gelukkig nieuw jaar wensen.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Een nieuwe manier van zendingswerk doen

Beste Allemaal,

Alles gaat goed hier in Nickerie. Weer een geweldige week werken met elder Roepers achter de rug. Hij is echt een geweldige elder, met een hart van goud.

2009-12-21 portret foto IMG_5038

Afgelopen week was een beetje een rare ervaring, omdat ons werk nu een beetje rechtsomkeer heeft gemaakt. Een week geleden had president Gamiette een vergadering met alle zoneleiders en de assistent. Afgelopen woensdag brachten de zoneleiders, elder Vernes en elder Koenen ons daar verslag van uit en dat was een geweldige ervaring.

Tijdens de zonevergadering heeft president Gamiette, gezamenlijk met de zoneleiders de nieuwe visie van de zending uitgelegd. Vanaf nu gaat zendingswerk niet meer door van onderzoeker naar onderzoeker te racen en ondertussen contacten te leggen en daardoor nieuwe onderzoekers te vinden, maar nu gaan we van nieuw- en minderactief lid naar nieuw- en minderactief lid en leggen tussendoor onze contacten en vinden nieuwe onderzoekers en onderwijzen die in de tijd waarin we nog geen leden onderwijzen. Dit om het jaar van behouden en her activering, ook werkelijk zo te maken. Dit is een geweldige manier om te werken en we hebben er al redelijk wat succes door gezien, alleen al in afgelopen week.

We zijn zeer enthousiast om dit de rest van onze zending door te zetten en zo werkelijk het fundament van de ringen en het geestelijk fundament voor de tempel, hier in de West Indies, te leggen.

2009-12-21 IMG_0625

Kortom, het gaat fantastisch en op zending zijn is geweldig!

Oh ja, allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Wan bun kresneti nanga wan bun new yari.

Groetjes,

Elder Croese - De Enige Echte (uit Suriname)

Nog steeds in Nickerie

Oké, dan komt hier het nieuws van afgelopen week weer.

Ik weet niet of ik al over overplaatsingen had gesproken, maar ik werk inmiddels samen met de enige echte elder Roepers, die trouwens echt ontzettend enthousiast is. Echt een leuke zendeling om mee samen te werken. Dan zijn we met zijn tweeën nog steeds district Nickerie, en ik ben nog steeds district leider.2009-12-14 roti maken HPIM0587

Andrew

Dan over afgelopen week. Laat ik eerst beginnen met afgelopen zondag, dit was echt geweldig. Andrew die pas gedoopt is, is een indiaan en indianen zijn van nature nogal schuw (in ieder geval alle indianen die ik hier op mijn zending heb ontmoet). Hij durfde eerst dus niet te bidden in de kerk en al helemaal niet met een wit shirt en een stropdas naar de kerk toe te komen. Dus afgelopen week hebben we hem uitgelegd wat het betekend om het Melchizedeks priesterschap te dragen en hoe dat zijn familie kan helpen. Toen hebben we uitgelegd dat om zich voor te bereiden om het Melchizedeks priesterschap te ontvangen, hij eerst het Aaronische priesterschap moest ontvangen en dat moest gebruiken om zich voor te bereiden op het Melchizedeks Priesterschap. Daarna hebben we hem uitgelegd dat wanneer we als priesterschapsdragers dingen doen met het priesterschap, we vertegenwoordigers van God zijn. Dat het witte shirt ons zelf en de mensen die we dienen herinnert aan het wit van de doop en de tempel. En je raad het zeker wel, afgelopen zondag was Andrew in de kerk met een wit shirt en een stropdas aan. Hij heeft na de avondmaalsdienst gelijk het Aaronisch Priesterschap ontvangen en is geordend tot het ambt van priester, onder de handen van president Emanuelson. Daarna, op het einde van de zondagschool heeft hij zelf het slotgebed gezegd. Voor het eerst openbaar in de kerk gebeden, dat was wel een grote stap voor hem. Hij is echt geweldig aan het doen. Hij leest dagelijks uit de schriften, persoonlijk en met zijn gezin, en hij had laatst het bericht gekregen dat hij naar een nicht van hem in New York kan gaan om daar muziek te studeren op het eind van februari. Dit was natuurlijk geweldig nieuw voor hem, echt een droom die uitkwam. Dus hebben we hem gelijk ook uitgelegd dat er een tempel in New York is en dat hij daar doop voor de doden kan doen wanneer hij daar is en een tempel aanbeveling daarvoor bij zich heeft. Hij was er erg enthousiast over en dat was echt geweldig om te zien.

2009-12-14 Elder Kinghorn en de familie Ronodimedjo IMG_0604

Avinash

Ook Avinash en de familie R. doen het geweldig. Avinash was afgelopen zondag voor het eerst in de kerk en bereid zich vol enthousiasme voor op zijn doop op 26 december. Broeder en zuster R. doen hun best om nog voor de kerst te trouwen, alleen hun budget laat het op het moment niet helemaal toe. Maar we hopen en bidden dat alles gaat lukken, zodat ook zij voor het eind van dit jaar het doopverbond met de Heer kunnen sluiten.

Voor de rest hebben we weer wat nieuwe mensen gevonden en gaat het werk echt lekker. Zoals al gezegd, elder Roepers zit echt vol enthousiasme en dat maakt het les geven natuurlijk altijd veel beter.

Ik houd veel van jullie allemaal.

Groetjes Elder Croese,

" er mi libi te na dede , mi sa feti gi sranan."

- Laatste regel van het God zij met ons Suriname (het Surinaams volkslied)

Zendingsdoelen voor 2010

We hebben echt een geweldige week gehad. Dit was de laatste week van Elder Kinghorn en dat was toch wel een beetje raar. Het was wel een beetje een raar gevoel voor hem, want aan de ene kant wil hij niet weg en zou hij graag nog doorgaan met het zendingswerk, maar aan de andere kant zit de tijd er op en moet hij naar huis. Hij ziet er toch ook wel naar uit om zijn familie weer te zien. en zijn broer gaat op 21 december trouwen.

Maar toch hebben we hard kunnen werken en een fantastische week gehad. President Gamiette heeft samen met een van zijn raadgevers een internetsite gemaakt om de vooruitgang van nieuwe leden bij te houden. Ook kan die site ons helpen om nieuwe en terugkerende leden te behouden, vriendschap te laten sluiten, een taak te geven en ze te helpen om werkelijk bekeert tot het evangelie te worden. Dit is een goed extra hulpmiddel dat we gaan gebruiken in onze strijd om onze doelen voor volgend jaar te halen. Onze doelen voor aankomend jaar zijn als volgt: 1200 dopen, 1200 geheractiveerde leden.                             5000 mensen in de avondmaals vergaderingen aan het eind van het jaar over de hele zending, dat is een toename van 2200.                       1000 Actieve Melchizedekse Priesterschaps dragers, dat is een toename van 550.                                                                                    1000 begiftigde leden, dat is een toename van 450.

We gaan er met zijn allen hard voor werken zodat de kerk hier in de West Indies versterk kan worden.

Veel liefs allemaal,

Groetjes,

Elder Croese

;;