Papieren in orde

Hier weer een berichtje van Elder J. Croese uit het zonnige Surinaamse land.

Geweldige week

Wel er zit weer een geweldige week op en ik heb dus jammer genoeg nog maar een volle week om met elder Kinghorn te werken. Het is echt geweldig om met hem samen te mogen werken en we hebben veel bijzondere dingen mogen ervaren.

Trouwdatum

Een van de leukste dingen die ik deze week kan vertellen is dat de papieren voor de familie R. eindelijk geregeld zijn, dus dat ze nu alle papieren hebben die ze nodig hebben om naar de burgerlijke stand te gaan en een trouwdatum te prikken, waarna we natuurlijk een doopdatum vast kunnen stellen. Dit was echt geweldig nieuws om te horen. Het was dus ook een geweldig gevoel toen ik ze zondag in de kerk de papieren kon geven die ze nodig hadden en waar ze op aan het wachten waren. De papieren moesten helemaal van de stad (Paramaribo) komen. Ze gaan als het goed is vandaag naar de CBB (de burgerlijke stand) toe om een afspraak te maken.

Nieuwe manier van onderwijzen

Voor de rest gaat het echt geweldig met A. De nieuwe manier van onderwijzen, die we van de leiders van de kerk hebben gehad, werkt echt geweldig. Ik wou dat ik dit aan het begin van mijn zending geleerd had. In plaats van de manier waarin men de lessen deelt en men in de 1e, 2e of 3e een Boek van Mormon geeft en hen selecties geeft om te lezen, worden we nu aangemoedigd om zo snel mogelijk in de 1e les met onze vrienden uit het Boek van Mormon te lezen en ze de aanmoediging te geven om het vanaf het begin tot het einde te lezen.

Dit werkt zo geweldig, om werkelijk de kracht van het Boek van Mormon in het leven van de mensen te zien, als ze dagelijks gaan lezen en steeds meer enthousiasme krijgen voor het evangelie. Het maakt ze tegelijkertijd ook veel meer open om andere toezeggingen te doen en na te komen.

Retention

Aankomend jaar word in de WIM (West Indies Mission) het jaar van de retention (behouden, vasthouden) waarin we onze focus extra zullen leggen op het her activeren en behouden en vinden van onderzoekers door de leden.

Ik hou veel van jullie.

Groetjes,

Elder Croese

Zoneconferentie

Beste allemaal,

Afgelopen zaterdag hadden we zone conferentie en dat was natuurlijk weer helemaal geweldig. President Gamiette was net terug gekomen van een zendingspresidenten vergadering in de Dominicaanse Republiek, met Elder Ballard en het Gebiedspresidium. Daar heeft hij weer veel instructie gekregen en in het bijzonder over het gebruik van het Boek van Mormon in ons werk. De Geest en het Boek van Mormon zijn DE middelen die God ons gegeven heeft om mensen te helpen om tot bekering te komen en zichzelf klaar te maken voor de doop. En die moeten we dus ook gebruiken zo effectief en zo vaak mogelijk. Wat erg bijzonder was, was dat President Gamiette al meer dan 12 weken geleden was begonnen ons die instructies te geven, voordat hij daarover die vergadering had gehad met de Apostelen en 70-ers! Dus dat toont maar weer wat een geïnspireerd man hij is en hoe hij op één lijn zit met de wil van de Heiland voor dit gebied van de wereld.

Ook heeft hij ons meer inzicht gegeven over effectief studeren en in het bijzonder hoe we anderen aan kunnen zetten om ditzelfde te doen. Tot slot hebben we de vergelijking van de olijfboom in Jakob 5 toegepast op het werk, de gemeente en de districten hier in de West Indies en daarmee de kwaliteit van de bomen, die onder onze hoedde zijn, kunnen evalueren. Zoals het al duidelijk is uit de schriften zelf, er is veel werk aan de winkel.

Muskieten

De muskieten waren weer afgrijselijk afgelopen week, maar ze beginnen nu weer wat minder te worden tot dat ze dadelijk weer terug komen! (Dat is het voordeel van een dorp dicht bij een moeras aan de oever van de rivier.)

Focussen op priesterschapsdragers

We hebben voor de rest echt een geweldig week gehad. We hebben hard kunnen werken en we gaan beginnen om de tips van pa en President Gamiette toe te passen door ons werk in het bijzonder ook te focussen op de minder actieven priesterschapsdragers en we hebben zover al echt een goede les gehad met een minder actieven leraar en we hebben veel dingen geplant voor de aankomende week.

De Heer leid ons

Ook zien we dagelijks hoe de Heer ons lijdt naar hen die voorbereid zijn om naar Zijn boodschap te luisteren. Zo hadden we laatst een familie waar we aanklopte en het leek gewoon alsof ze op ons aan het wachten waren en ons al verwachten. Omdat we " klop klop" riepen lieten ze ons gelijk binnen en zeiden dat we moesten zitten. Ze vroegen ons wat voor boodschap we hadden. Dat op zich is niet heel raar in Suriname, want dat gebeurt vrij vaak, maar het gebeurt niet zo vaak dat ze er ook gelijk naar willen handelen en zich willen voorbereiden op de doop. Deze familie is echt heel bijzonder. Het is een mevrouw die getrouwd is en met haar man hier in Suriname woont. Maar omdat ze zelf geen kinderen kan krijgen zorgt ze voor de kinderen van een aantal van haar broers/ zussen/neven/nichten uit Guyana. Dus heeft ze een 19 jarige jongen en een iets ouder meisje en een kleintje van een paar maanden thuis bij zich wonen waar ze op let en voor zorgt.

Veel goede mensen

Er zijn zoveel mensen hier overal op aarde, die gewoon van naturen zo goedhartig zijn. Het enige dat ze nog missen is de extra kracht en geluk die het herstelde evangelie ze kan brengen. Die mensen zijn overal en het is alleen aan ons als leden om ze uit te nodigen om het Boek van Mormon te lezen en er over te bidden. Wanneer men dat doet en bereid is het Boek van Mormon van kaft te kaft te lezen en daarmee door te gaan zal de geest vanzelf hun hart veranderen en zal er een blijvende bekering ontstaan en niet gewoon een tijdelijke.

Ik weet dit door eigen ervaring. De manier waardoor ik weet dat deze kerk waar is, is niet omdat mijn ouders me dat verteld hebben, of door de andere mensen in de kerk of door hun voorbeelden en hun liefde (ook al heeft dit mij wel geholpen en aangemoedigd), maar omdat ik in het Boek van Mormon gelezen heb, vele keren, en God onze Hemelse Vader gevraagd heb of het werkelijk van hem kwam. Toen ik dit vele keren heb gedaan, heb ik uiteindelijk de rustige verzekering van de Heilige Geest gevoeld die heeft laten weten, voor mijzelf, dat dit werkelijk waar is en en dit God zijn enige ware kerk op aarde is.

Ik houd veel van jullie allemaal,

Veel liefs,

Elder Croese

Tijd lijkt steeds sneller te gaan

Beste allemaal, maandag 16-11-2009

Hier weer een verslagje van elder Croese (uit Suriname).

Afgelopen week was weer een bijzondere ervaring. Ten eerste lijkt de tijd hier op zending steeds sneller te gaan. Soms lijkt het wel of je in een stroomversnelling terecht bent gekomen, omdat het ene moment ben je bezig om een e-mail naar huis te schrijven en voor je het weet is de week al weer voorbij en doe je hetzelfde weer.

Doopdienst

Afgelopen zaterdag hadden we de bijzondere gelegenheid om Andrew A. J. (18) te helpen om de wateren van de doop te betreden. Zijn familie is laatst van Guyana naar Suriname verhuist en daar werden ze een paar weken geleden gevonden door de zendelingen. Sinds die tijd is er een nieuwe licht in zijn leven aangegaan.

Als een zendeling is het zo bijzonder om te zien hoe het licht van het herstelde evangelie mensen verlicht en versterk. De reden waarom het evangelie zo’n verschil maakt in het leven van mensen mag wel duidelijk zijn. Ten eerste geeft het die richtlijnen aan, die indien mensen het volgen, waar geluk ten gevolge heeft. Ten tweede geeft het de eeuwige antwoorden op alle belangrijke levensvragen. Mensen zien dat hun verlangen om goed te doen en hun verlangen om anderen te helpen toe zal nemen. Uiteindelijk worden ze door middel van de doop, mits die verricht is door het juiste gezag, op de juist manier en waardig is aangegaan, verlost en vergeven van alle overtredingen, fouten en zonden die ze gemaakt hebben daarvoor. Ze krijgen de belofte van God om zijn Geest in hun leven te hebben. Die grote en geweldige gave van de Heilige Geest helpt deze mensen om hun leven verder te veranderen en te verbeteren, waardoor geluk, vrede en liefde in hun eigen leven en in dat van hun familie toe zal nemen. Ze zullen dingen meer in de juiste plaats en op de juiste waarde kunnen schatten doordat ze een minder groot verlangen naar het materiële hebben en een groter verlangen naar het welzijn van hun ziel en de zielen van de mensen om hen heen. Keer op keer is dit wonderbaarlijke proces, wat met recht een wedergeboorte mag worden genoemd, te aanschouwen in het leven van hen die de waarheid te weten komen en zich dan vol overgave erop storten en het in hun leven toepassen.

Getuigenis

Ik weet dat deze kerk werkelijk waar is omdat dit mij door de Heilige Geest van God bekend is gemaakt door vele ervaringen en gebeurtenissen in mijn leven en op zending. Maar het belangrijkste en de sluitsteen van mijn getuigenis is dat ik weet dat het Boek van Mormon werkelijk een boek van God is. Er is niets dat me daaraan kan doen twijfelen en daardoor weet ik ook al deze andere dingen, waaronder dat Jezus Christus werkelijk de Heiland en Verlosser van de wereld is en dat iedereen tot Hem moet komen of zij kunnen niet worden behouden in het koninkrijk van God.

Ik wil iedereen die dit leest aanmoedigen om het voorbeeld van Andrew te volgen door in het Boek van Mormon te lezen, erover na te denken en dan God de Eeuwige Vader in de naam van Christus en met geloof in Hem en een eerlijke bedoeling en een oprecht hart te vragen of het waar is. En dan hun antwoord te volgen door die veranderingen aan te brengen in hun leven die hun dichter tot Christus zullen brengen door een betere en stevigere bekering tot Hem en Zijn evangelie en kerk.

Ik weet dat wanneer je dit doet zal je een nieuw licht in je leven zien, je zult meer gemoedsrust hebben en meer geluk en vrede, die geluk en vrede die alleen de Christus je kan geven.

Ik houd van jullie allemaal

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

ow ja :D Ik heb roti leren bakken samen met elder  Kinghorn. Dat was echt geweldig. Zo ver hebben we het al een keer zonder hulp zelf samen thuis gemaakt en van de week gaan we het nog een keer proberen. Het is echt lekker. Dit land heet niets voor niets ‘Switi Sarana Kondre’. :D

We hebben echt een geweldige week gehad

Het is echt erg leuk om met elder Kinghorn samen te werken. Hij is niet alleen een ervaren zendeling, maar hij is ook echt een onwijs aardige elder. Het les geven gaat zoveel beter nu ik eindelijk weer samen kan werken met een andere Nederlands sprekende zendeling. De vorige zes weken met elder Warhurst waren een beetje lastig, maar elder Kinghorn spreekt ondertussen best goed Nederlands (natuurlijk niet zoals in Nederland want zijn uitspraak heeft een beetje een mix van een Hollands, Surinaams en Amerikaans accent erin) dus dat gaat geweldig.

2009-11-09 PA270268

Bijzondere dingen

Een van de bijzondere dingen die ik heb gezien deze week is wat voor een geweldig grote verandering mensen kunnen maken met de hulp van de Heilige Geest, wanneer ze een doel hebben om naar te werken (een doopdatum) en ze zich werkelijk in het Boek van Mormon verdiepen. We hebben een onderzoeker die niet lang geleden uit Guyana is gekomen. Hij is de oudste zoon van het gezin. Zijn naam is Andrew. Tijdens de lessen zo ver, was hij er wel bij en stelde hij goede ingewikkelde vragen over de leerstelling van de kerk, maar die waren altijd van het onderwerp af en hij leek eigenlijk gewoon niet zo geïnteresseerd om er wat mee te gaan doen. Toen we hem dus uitgedaagd hebben om dagelijks in het Boek van Mormon te lezen, om zich voor te bereiden voor afgelopen zaterdag om gedoopt te worden, is zijn hele houding veranderd. Hij was erg betrokken bij de lessen. Toen het bleek dat zijn doopdatum een week uitgesteld zou worden, doordat hij nu eindelijk een baan heeft gevonden en door nog wat andere dingetjes,  was hij een beetje bedroefd maar ook vastberaden om deze a.s. zaterdag helemaal klaar te zijn om deze eerste van de reddende verordeningen te ondergaan en het doopverbond met God te sluiten.

Ook hebben we een andere onderzoeker broeder  Idoe S. die niet zo veel tot geen vooruitgang aan het maken was, omdat hij niet gewillig was om het Woord van Wijsheid na te leven. Die hebben we dus zo'n beetje terzijde gezet, totdat hij ons opbelde om een afspraak met ons te maken. Tijdens deze afspraak hebben we hem uitgedaagd om zich voor te bereiden om de 21ste van november gedoopt te worden, en zijn geloof in God te tonen en te laten groeien door het Woord van Wijsheid te onderhouden zodat hij daardoor zijn antwoord van God zal kunnen ontvangen. Hij accepteerde de toezegging en is nu enthousiast bezig om zich verder voor te bereiden voor deze grote stap in zijn leven.

In beide gevallen hebben we echt een ommekeer mogen aanschouwen in hun houding en bereidwilligheid wanneer ze een doop doel hadden, zich zelf voedde met het woord van God en toezeggingen accepteerde en nakwamen.

Getuigenis

Ik weet dat dit werk waar is en dat het word geleid door een liefdevolle Hemelse Vader, die al zijn kinderen bij hem terug wil hebben en wil dat ze geluk en vrede in dit leven en eeuwig leven in het komende moge verkrijgen.

Veel liefs,

Elder Croese

Toch een andere collega

Eerst het eerste nieuws, ik werk niet met Elder Vernes deze zes weken maar..... met .... ELDER koning toeter (Kinghorn). Op het laatste moment waren er toch nog veranderingen en nu werk ik dus met Elder Kinghorn. Ik zal hem ook "dood maken" zoals ze dat hier in Suriname noemen, omdat dit de laatste zes weken van zijn zending zijn en hij hierna dus  naar huis gaat en geen zendeling meer is.

Zendelingen slang

Gewoon een klein beetje over zendelingen slang hier in Suriname. Je "huis" is je eerst gebied waar je "geboren" bent. Je trainer is je zendings "vader" en je tweede collega je zendings "moeder". De rest zijn ooms, tantes, broertjes en zusjes etc. Zoals net uitgelegd, je laatste gebied is de plaats waar je "sterft". Daarna ga je naar huis toe en begint het "echte" leven weer, of in andere woorden, heb je niet meer de tijd om alle tijd en aandacht aan het werk van de Heer te besteden. Dit omdat je dan ook andere verantwoordelijkheden zal hebben zoals werk, school en gezin.

Afgelopen week

Oké, dan over de afgelopen week. Het was echt geweldig. We hebben de afgelopen week hard gewerkt en de overgang van vier zendelingen naar twee en de overgang van de onderzoekers naar de nieuwe zendelingen is geweldig goed gegaan. Nickerie is echt een geweldig gebied om in te werken en ik houd veel van de mensen hier. Als hulp van de gemeente president hebben we de mogelijkheid gehad om hem te helpen om de stappen te maken om meer roepingen uit te geven. Zodra mensen een verantwoordelijkheid in de kerk hebben, hebben en ze weer een extra connectie die hen zal helpen om actief te blijven in het goede werk.

De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk

Ook is het echt geweldig om te zien hoe de wegen van de Heer ondoorgrondelijk zijn. Afgelopen week had ik iemand aangesproken die niet echt heel erg geïnteresseerd was in onze boodschap, maar toch zijn naam en adres gegevens bij ons had achtergelaten, zodat we hem op een dag zouden kunnen bezoeken. Dus afgelopen zaterdagavond hadden we een beetje tijd en opeens heb ik het idee om toch die meneer maar te bezoeken. Toen we daar waren werden we warm ontvangen en bleek inderdaad dat de meneer alleen maar geïnteresseerd was in de informatie over de kerk en niet echt gewillig was om er wat mee te doen. Maar wat erg bijzonder was, is dat zijn zwager, vrouw, dochters, zoon en kleinkinderen die er toevallig ook waren, onze boodschap geweldig vonden en graag meer willen leren en het ook in hun leven willen toepassen. Dit was echt een geweldig wonder om te zien hoe God iedereen gebruikt om ons naar die kinderen van Hem toe te leiden die klaar en voorbereid zijn om zijn boodschap te aanvaarden.

Veel liefs,

Elder Croese

;;