2 maanden thuis

wow wat vliegt de tijd voor bij ben nu al twee maanden terug heb 7 weken universiteit achter de rug ik studeer nu technische natuurkunde op de technische universiteit delft en ben me nu aan het voorbereiden voor de eerste tentamens. dit is wel weer eens wat anders dan het "normale" zendingswerk gelukkig heb ik ook thuis nog de mogelijkheid gehad om het evangelie met een aantal met mijn vrienden te delen. waarvan er een op het moment op zee is. ook is het goed te zien dat er zoveel andere jongens ook aan hun zending gaan beginnen ik zit tegenwoordig toch echt in eens met een andere gevoel in dat soort avondmaalsdiensten mede omdat ik weet hoe een geweldige tijd en leer ervaring die jongens te gemoed gaan en hoe veranderd ze terug zullen komen, ik raad iedereen om zich voor te bereiden en op zending te gaan wat je er ook voor moet regelen het is je tijd, geld, en "opofferingen" waard. vaak als mensen het over een zending hebben in combinatie van opofferingen voel ik me altijd een beetje raar want ondanks dat het inderdaad wel iets is wat je dingen voor op moet geven is het veel meer in investering dan een opoffering als ik zie hoeveel zegeningen ik alleen de afgelopen twee jaar al gehad heb van onze hemelse vader zou ik het zonder twijfel zo weer doen. ik heb natuurlijk ook in de kerk de gelegenheid gehad om het evangelie te delen voornamelijk tijdens mijn roeping als leraar in het jeugdwerk (dat is echt geweldig om te doen ik heb drie fantastisch jongens waar ik les aan mag geven.) maar ook in toespraken die heb mogen geven daarom zou ik hier ook graag het concept van mijn afgelopen twee toespraken willen plaatsen (let wel op dit was het concept niet de eigenlijke toespraak zelf want dat is altijd net anders dan dat ik het in eerste instantie bedacht had maar de strekking is het zelfde) voor de rest is het voor namelijk gewoon dagelijks proberen je draai te vinden en de geweldige dingen die ik op zending heb geleerd proberen toe te passen in mijn dagelijks leven ook heb ik de gelegenheid gehad om een aantal geweldige dingen te zien ik ben naar de musical soldaat van oranje geweest en ik heb een concert van het Rotterdamse filharmonische orkest bij kunnen wonen als ik daar dan ben en ook al ik rond lopen in dit op zijn eigen manier prachtige land (ook al vind ik het nogal koud) en de welvaart zie waar we in leven ben ik onze Vader in de hemels toch wel dankbaar voor deze zegeningen die hij me steeds blijf geven. natuurlijk si het hoogte punt van iedere week het bezoek aan de tempel wat ben ik toch dankbaar dat we een huis van de heer hier in Nederland hebben zodat we vaak daar dienstbaar kunnen zijn. en opgebouwd en versterkt kunnen worden. weer zo'n aanrader voor iedereen om te doen, naar de tempel gaan. ik mis wel het feit dat ik me op zending helemaal kon toe leggen op een ding in plaats van dat ik zoals nu mijn aan dacht moet spreiden over al die dingen die zo belangrijk zijn.

Toespraak in Spijkenisse (17-okt-2010)
Broeders en zusters,

Afgelopen donderdag was ik in de fortuinlijke omstandigheid om naar de musical “soldaat van oranje” te gaan. Voor hen die het verhaal van de soldaat van oranje niet kennen,het verhaal gaat om Erik Hazelhoff die in leiden studeert tijdens de tweede wereld oorlog. Na de capitulatie van Nederland spreken Erik en zijn vriendengroep met elkaar en vragen zich af op wie ze nu moeten vertrouwen en komen tot het besluit dat zij nu moeten kiezen en niet op anderen moeten wachten. Omdat hun keuze wel degelijk van belang was. Dan besluit Erik het verzet in te gaan en uit eindelijk word hij een van de grootste verzetshelden in de Nederlandse geschiedenis.
Dit deed mij denken aan iets wat ik op zending geleerd heb. Soms heb ik het met mijn collega's gehad over het feit dat een persoon en een keuze een degelijk verschil in de wereld maakt. Ook al lijken onze keuze soms onbelangrijk en van weinig effect, wat wij kiezen om te doen en te zijn is van groot belang.
De Heer spreek hier zelf ook over in het tweede gebod van de tien geboden in mosiah 13:12-14 spreekt de profeet Abinadi tot de slechte koning Noach en vertelt hem over de tien geboden en ook het tweede gebod.

12 En nu, gij herinnert u dat ik tot u heb gezegd: Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
13 En voorts: Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
14 en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden

Hier zegt god dat hij het zelfs tot het derde en vierde geslacht van hen die hem haten of niet dienen zal straffen. Toen ik dit eerst las vond ik dit nogal oneerlijk want waarom zou god die kinderen straffen als zei niets hebben gedaan en de fout bij de vader lag. Later pas begreep ik wat het werkelijk betekend, wanneer een vader of moeder er voor kiest om het evangelie niet te volgen en god te “haten”zal dit ook aan de kinderen door gegeven worden die daardoor opgroeien met weinig tot geen kennis van het evangelie en het priesterschap waardoor ze veder van god verwijderd raken, en hier door de straffen van god of de gevolgen van zonden op zich laden. Een geweldig duidelijk voorbeeld hier van zijn Laman en Lemuël in het boek van Mormon.
Vandaag wil ik voor jullie dit plaatje nog een beetje veder uitbreiden dan alleen het derde en vierde geslacht. Dit geld in het bijzonder voor de gevolgen van onze keuzen met betrekking tot het evangelie. Wanneer u de keuze maakt om het evangelie beter na te leven zal dit een onvermijdelijk gevolg hebben op u ouders,partner en kinderen. En hun kinderen en diens kinderen enz. Ook zal dit reddende gevolgen hebben voor uw voorouders want u zult die dan zoeken en plaatsvervangend de heil brengende verordeningen voor hen verrichtten. ook zal een ieder waar u mee in aanraking komt zoals uw collega's, medewerkers of klasgenoten, het licht merken dat u uit straat en sommig van hen zullen dan de beslissing nemen om ook het evangelie in hun leven toe te passen. Waardoor bij hen de zelfde kettingreactie zal plaats vinden ook zullen uw zoons en sommige van u dochters een voltijd zending vervullen en daarmee deze zelfde ketting reactie in mensen starten. Waardoor vele ontelbare mensen dichter tot god zullen komen en in aanmerking zullen komen voor de verhoging.
En dit zijn alleen nog de gevolgen hier op aarde denk zelf maar na over de eeuwige gevolgen die dit zal hebben in de komende eeuwigheden.
Daarom wil ik jullie net zoals Amulek in het boek van Mormon die in alma 34:33 tot de zoramieten spreekt uitnodigen op de volgende manier.

32 Want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop avoor te bereiden God te ontmoeten; ja, zie, de dag van dit leven is de dag voor de mens om zijn arbeid te verrichten.
33 En nu, zoals ik u reeds heb gezegd, daar gij zovele getuigenissen hebt ontvangen, smeek ik u dus de dag van uw abekering niet tot het einde buit te stellen; want na de dag van dit leven — die ons is gegeven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden — zie, indien wij onze tijd in dit leven niet nuttig besteden, dan komt de cnacht van dduisternis, waarin geen arbeid kan worden verricht.

Ik moedig een ieder van jullie om vandaag nog de keuze te maken om veder te gaan een harder te werken aan uw bereringsproces. Voor u zelf en voor de ontelbare mensen die u daarmee zal helpen redden. Ik weet dat het evangelie dat door de profeet joseph smith hersteld is waar is. Mede dankzei het boek van mormon en het sterke getuigenis dat ik hier van heb.

Ik laat deze dingen bij jullie achter in de naam van Jezus Christus, Amen.

Toespraak Ring Conferentie (24-okt-2010)
Broeders en Zusters,

Ik ben een discipel van Jezus Christus door hem geroepen en naar zijn orde geordend en gevraagd om vandaag tot jullie te spreken.
Ik getuig dat ik weet dat Jezus Christus werkelijk de enig geboren Zoon van God is en dat Hij hier naar deze aarde is gekomen om het plan van Zijn en onze Hemelse Vader mogelijk te maken door voor ons te sterven en onze zonden, ziekten, zwakheden en tekortkomingen op Zich te nemen.
Alleen door een discipel van Christus te zijn kunnen we geluk, vrede en gemoedsrust in dit leven ontvangen en eeuwige levens en verhoging in het leven hier na.
Dit brengt ons gelijk naar de volgende vraag wat betekend het dan om een discipel van Jezus te zijn?
In de Leer en Verbonden hoofdstuk 41 vers 5 legt God ons door middel van Joseph Smith uit wat een discipel werkelijk is. Joseph was net aangekomen in Kirtland waar de kerk in een korte periode erg gegroeid was en de mensen hard hun best deden om God te volgen maar toch waren er enkele fouten bij hen naar binnen geslopen daarom gaf God hen deze openbaring.

5 Hij die mijn wet aaanneemt en haar nakomt, die is mijn discipel; en hij die zegt dat hij haar aanneemt maar haar niet nakomt, die is niet mijn discipel en zal uit uw midden worden uitgeworpen; (L&V 41:5)

Hier uit blijkt duidelijk dat een discipel iemand is die verlangt om Christus te volgen hem te dienen en zijn geboden te onderhouden en dat dan daadwerkelijk ook doet. Dit is niet zo vreemd want “wie kent de meester die hij niet heeft gediend”. Het feit dat jullie hier allemaal aanwezig zijn geeft aan dat het ook jullie verlangen is om de geboden van de heer te onderhouden en dat jullie allen discipelen van de Heer Jezus Christus zijn.
Maar dan volgt de vraag: “Hoe weet je dat je een goede discipel van Christus bent of niet?”
Aller eerst is natuurlijk de gemoedsrust en vrede die komt van het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest de belangrijkste manier om te weten dat we Christus daadwerkelijk volgen.
Ook het voorbereiden op, en het nemen van, enkele belangrijke stappen zoals: de doop, bevestiging, het ontvangen van het priesterschap, op een zending gaan en het sluiten en nakomen van de tempel verbonden, is een indicatie dat we ons op het goede pad bevinden en ons in de goede richting bewegen.
vandaag wil ik het echter hebben over het volgende:
In de algemene april conferentie in 1975 zei Ouderling Mark E. Peterson van het quorum van de twaalf apostelen het volgende:

“De manier waarop wij de sabbatdag in acht nemen is een onmiskenbare maat van onze houding ten opzichte van de Heer persoonlijk ,en ten opzichte van zijn lijden in getsemane, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Het is een teken of we werkelijk christenen in daad zijn, of dat onze bekering zo oppervlakkig is dat het eren van zijn verzoenend offer weinig tot niets van voor ons bekend “ (April Conferentie 1975)

Ik heb over deze uitspraak nagedacht en me afgevraagd waarom ons gedrag op de sabbatdag zo goed laat zien wat voor soort discipelen van christus we werkelijk zijn. Terwijl ik hier over aan het nadenken was moest ik denken aan iets wat we hier in Nederland veel onder de scholieren en studenten zien en wat we de “zesjescultuur” noemen. De “zesjescultuur” betekent dat men kijkt naar wat ze minder of minimaal moeten doen om nog net een zes te halen en daarmee hun opleiding dus nog “net” te halen.
Deze zelfde houding zien we soms in ons eigen leven, namelijk dat we onze grenzen proberen te verleggen zodat we in onze eigen gedachten nog “net” het Celestiale koninkrijk in kunnen. Vaak zoeken we als “zesjesdiscipel” naar wat we minder kunnen doen in ons persoonlijk leven en in de kerk in plaats van wat we meer kunnen doen.
Vaak horen we dan, als we bij het voorbeeld van de sabbatdag blijven, argumenten als “maar zo erg is die activiteit toch niet?”, “als ik dat doe is de sabbatdag nog niet ontheiligd” “maar dat is toch geen zonde” of “daarvoor zal god me de toegang tot het Celestiale koninkrijk niet weigeren”. Terwijl niets minder waar is want God kan zelfs de minste mate van zonde of onreinheid niet accepteren.

In tegenstelling tot de de houding van een “zesjesdiscipel” horen wij een houding te hebben waarmee we op zoek zijn naar wat we meer kunnen doen om het voorbeeld van Christus te volgen, en zijn geboden beter te onderhouden, want in tegenstelling tot sommige van de “zesjesstudenten” die inderdaad nog net met de hakken over de sloot hun opleiding halen, zal de “zesjesdiscipel” tot zijn spijt er achter komen dat hij door zijn houding zijn grote droom heeft vergooid en niet waardig zal zijn om zijn verhoging in te gaan.
Daarom wil ik iedereen uitnodigen om vandaag de sabbatdag goed te gebruiken en wat tijd te nemen om bij u zelf na te gaan wat u meer gaat doen om een werkelijke discipel van christus te zijn en te worden.
Als suggestie wil ik mee geven dat wanneer u de tijd neemt om mijn uitnodiging op te volgen, te beginnen bij de woorden die de apostelen en profeten afgelopen algemene conferentie tot ons gesproken hebben met betrekking tot dagelijkse persoonlijk en familie gebed en schriftstudie en dan vanaf daar onder de leiding van de Heilige Geest uw leven verder te evalueren.
Ik beloof u dat als u met een oprecht verlangen tot de Heer in gebed gaat en nadenkt over de dingen die u meer kunt doen om een ware discipel van Hem te zijn en te worden, Hij dan met zijn geest u zal vergezellen en u zal laten weten wat en waar Hij wilt dat u begint met verbeteringen aan brengen.

Ik weet met geheel mijn hart dat het evangelie, dat door middel van de profeet Joseph Smith is hersteld, de enige weg is om bij onze Hemelse Vader terug te keren. We moeten het alleen toepassen en ophouden met alle mate van ons “zesjesdiscipel”-gedrag en ons gehele hart en ziel als een offer aan God geven. President John Taylor zei vaak “het koninkrijk van God of niets” wij allen zouden dezelfde houding moeten hebben in ons persoonlijke discipelschap van de Heer Jezus Christus.
Het is voor een iedere van ons mogelijk om meer te doen om onze toewijding aan onze Heer en meester Jezus Christus te laten zien en Zijn voorbeeld te volgen. Ik beloof dat wanneer u dit in uw leven toepast u de kracht van Christus zal krijgen die u nodig heeft om de moeilijke dingen in het leven het hoofd te bieden,en dat de Heilige Geest constant uw metgezel zal zijn.
In de naam van Jezus de Christus, Amen.

Hier een Stukje uit mijn Last Will & Testament
Last Will and Testament (Testimony).

I am so thankful for the time that I have had to serve my mission in the west indies
mission and especially in Suriname and has helped me to see better the love that
our dear and kind heavenly father has for me and for those people around us. I know
without a doubt the he lives and loves us that is why he does everything he does. The
earth and everything on it the flower trees and animals all testify that there is a god and
the he has a plan for us. The great and marvelous atonement of His only Begotten Son
Jesus the Christ is greatest sign of Our Fathers love for us. I cannot imagine the pain
and suffering Christ went through for my sins as well as for everybody else’s. but deep
in my heart I feel that He has done that for me and that He made God’s plan possible
for all saved us form death and hell and made it possible for each of us to come back
and live with our heavenly family for al eternity if we are only willing to obey and live
His Gospel. I am so grateful for the prophet Joseph Smith and all the other prophets
and general authorities after him that have guided and still guide the church under the
direction of Christ. I know whit every fiber of my being that the book of Mormon is the
word of god every time I study it , I pray about or when I teach about it feel the peaceful
and warm feelings in my heart that come from the Holy Ghost. Because of that I know
without doubt that Joseph Smith was indeed a prophet that through him God has
restored all the teachings, key, powers, priesthoods , saving ordinances and the fullness
of the gospel that we need to come back to our Heavenly Home. I know these things to
be true for me and for everyone. And of this I testify in the name of Jesus Christ, Amen.

Advice to a new missionary.

Live and Love your mission don’t just survive it. Consider these two years as the best of
your life (for now) and love everything that come on you path. Work hard every day and
make sure you learn to love the scripture take every chance you get to learn something
new from companions, leaders, members and the scriptures and preach my gospel.
Read you patriarchal blessing frequently it your personal scripture. These two years are
a time of personal spiritual growth use it and try to get better in every way

How I changed during my mission.

During my mission I became a little: less selfish, more humble, more patient and more
loving. I have learned to always try and see people and things as they can be and not
just how they now are. My testimony and trust in the lord has grown exceedingly and
my love for the scripture and the word and mysteries of god has been rekindled and
increased. My respect and love for other cultures and people has increased. and there
have been many more small and great changes just to keep it short I became better
converted to the gospel of Jesus Christ as restored by Joseph Smith.

What caused me to change.

Missionary work itself caused me to change by living the schedule and trying to be
exactly obedient , sharing my testimony every day every lesson, teaching other about
Christ and God’s Plan for Salvation and Exaltation. Living together with my companions
and listening to their testimonies and hearing their experiences and feeling the Holy
Spirit every day gradually started to change my heart and gave me a desire to be and
do better. I belief that it does not matter where you serve what language you speak or what thing
you have to do or learn to do on you mission but that every missionary that works hard
will get better converted to the gospel and therefore become more Christ-like.

One of the spiritual experiences on my mission.

It is hard to pick just one of the spiritual experiences of my mission because I believe
the entire two years have been a spiritual uplifting experience.
A couple months ago I had an experience that I would like to share. During our planning we
prayed and planned to do finding in a certain place in our area when we went there and even though
we tried we did not have a lot of success but then we passed by this one house and I felt impressed to
stop there which we did when we went inside we learned that one of the daughters of the older couple
that lived there was very sick and was diagnosed with breast cancer. They asked us to pray for her
after which we shared a short message and administered to their daughter by anointing and blessing
her. The presence of the Spirit was really strong at that time. And even though later they did not want to
investigate any further when we passed by their a short while ago the daughter was better and healthy
again. This and many experience like it showed me the importance of having a worthy Melchizedek
priesthood holder in every home to bless and help their children like heavenly father wants them to.

Nou dit was het weer voor nu tot volgende keer

Groetjes,
Jared Croese - Saranan Fasi
(West Indies Returned Missionary)

Afscheid nemen is niet leuk!

Beste allemaal,

Ondertussen ben ik bijna ingepakt en zal ik vanavond rond drie naar het vliegveld gaan om naar Trinidad te vertrekken en mijn reis naar huis te beginnen.

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik erg gemengde gevoelens heb op het moment en dat ik afscheid nemen helemaal niet leuk vind.

Maar ja, in plaats van daar verder over te spreken zal ik het hebben over een aantal leuke gebeurtenissen van de afgelopen week.

Ten eerste hadden we een zoneconferentie en ook een haardvuuravond met President en Zuster Gamiette en Elder Coleman van het eerste Quorum der Zeventigen en zijn vrouw zuster Coleman. Dit was een erg leuke ervaring. We hebben erg veel kunnen leren. Daarna werden de interviews verdeeld tussen president Gamiette en elder Coleman en had ik mijn interview met elder Coleman. Dit was wel een beetje jammer omdat het enige waar hij het over had was dat ik naar huis ging en dat was nou net niet waar ik over wilde spreken, maar ja. Hij vroeg mij om pa en ma namens hem harstikke te bedanken voor hun getrouwheid in de kerk en voor het feit dat jullie leden zijn waar de kerk op kan bouwen.

Dan de mooiste ervaring van de afgelopen week was met de familie R. Afgelopen week had ik broeder R. op straat aangesproken en een afspraak met hem gemaakt. Toen we daar voor de eerste les kwamen vertelde hij en zijn vrouw ons dat ze normaal gesproken nooit mensen die over geloof spreken binnen laten omdat ze namelijk al hun eigen kerk hebben en geen ruzie willen maken. Maar toen wij langskwamen hadden ze sterk het gevoel dat ze een afspraak met ons moesten maken.

Op dat moment hebben we de boodschap van de herstelling onderwezen, wat ze accepteerde. We hebben ze uitgenodigd om er over te bidden en om gedoopt te worden. Ook deze uitnodigingen werden gelijk geaccepteerd.

Toen we twee dagen later terugkwamen waren ze nog net zo enthousiast om met ons te spreken. De eerste keer had broeder R. ons laten weten dat ze door een moeilijke tijd gingen. We hadden met hen over het Boek van Mormon gesproken wat ze geweldige vonden. Nu vertelde hij ons dat zijn dochter onlangs overleden was d.m.v. zelfmoord. Zijn vrienden en kennissen hadden hem allemaal verteld dat ze voor eeuwig verloren zou zijn en geen rust voor haar ziel zou vinden maar zou blijven ronddwalen. Toen vroeg hij ons wat wij daarover te zeggen hadden. Het moment had niet mooier kunnen zijn. Ik vroeg ze om in het Boek van Mormon, wat ik ze zojuist had gegeven, naar Alma 40:11 te gaan en dat te lezen. Toen ze de woorden van de profeet Alma uit het Boek van Mormon lazen, getuigde de Geest heel sterk van de waarheden die werden besproken en beantwoorde Hij de vragen die dit echtpaar had en troosten hun angsten. Hierna hebben we nog even gesproken over het verlossingswerk voor de doden. Dat ook hun dochter nog volledig kans maakt op de verhogende zegeningen wanneer ze dat werk voor haar verrichten in de heilige tempels van de allerhoogste God.

Het is zo geweldig de liefde en troost die het herstelde evangelie met zich mee brengt! Ik weet dat het waar is met geheel mijn hart en ziel.

We zijn een gezegend volk, wiens voeten op de bergen tijden van vrede en grote vreugde verkondigen.

Tot vrijdag! (naar de tempel)

Elder Croese- Saranan Fasi

Geen tijd

Hoi allemaal,

Sorry dat ik niet veel kan schrijven. Mijn tijd is bijna om en ik had het heel druk.

Het gaat goed met mij hier in Koewarasan, Suriname. Het is geweldig om op zending te zijn om met al deze mensen te spreken en ze te onderwijzen.

Groetjes,

Elder Croese, (tijd is om)

De zending van elder Croese zit er bijna op

Na twee jaar voor de Heer werkzaam te zijn geweest in de West Indies Mission, zal elder Croese op zondag 22 augustus 2010 tijdens de kerkdienst de mogelijkheid hebben om het een en ander over zijn zending met ons te delen. De dienst zal beginnen om 11.20 uur, Schoonveld 60, 3085 BT Rotterdam (Zuid).

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Uitgeschreven uit Suriname

 

Ik ben trouwens vandaag uitgeschreven uit Suriname. Ik kreeg geen apart certificaat van ongehuwdheid (de mevrouw wilde die niet geven), maar ik heb mijn inschrijvings en uitschrijving formulier die beide vermelden dat ik hier ongehuwd ben ingeschreven en uitgeschreven, dus ik denk dat dat wel goed zit. Elder Merto verteld dat mocht het om wat voor reden dan ook niet goed zijn dan kan ik hem altijd bellen en zal hij zien wat hij voor mij kan doen.

Oké voor de rest heb ik het echt heel druk omdat ik nog veel info moet sturen naar het zendingskantoor.

Maar de week was echt goed. We hebben hard gewerkt en bijna iedere avond veel regen gehad. We hadden afgelopen vrijdag een zone vergadering en dat was weer erg gezellig. Tegenwoordig zien we de andere zendelingen niet zo vaak meer, dus het was erg gezellig om ze allemaal weer te zien en te spreken. Elder Roepers en elder Lake, onze zoneleiders, hadden afgelopen week een paar dagen doorgebracht in Trinidad om daar samen met alle andere zoneleiders door president Gamiette en de assistenten getraind te worden.

Ze hebben met ons een beetje gedeeld wat ze daar geleerd hebben.

Nu moet ik echt stoppen anders heb ik niet genoeg tijd voor de rest, sorry.

Ik houd heel veel van jullie allemaal en verheug me in de volheid van het herstelde evangelie dat ik hier aan de mensen, mijn broers en zusters, bekend mag maken. Het is werkelijk een wonderbaar werk en een wonder, als een steen die zonder mensen handen is los gemaakt die voort rolt tot het de hele wereld omgeeft.

Ik ben zo dankbaar voor de vrede en het geluk dat dit geeft in mijn leven.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Recept voor een gelukkig leven

Beste allemaal,

Nou ik heb vandaag weer zeer weinig tijd. Afgelopen week is goed geweest. We hebben hard kunnen werken en de nodige successen mee mogen maken. Ook was zuster Loswijk afgelopen zondag in de kerk en ze had wat lekkers voor ons meegebracht. Het was heel leuk om even met haar te kunnen spreken en we hebben natuurlijk weer kunnen genieten van de snoepjes.

Afgelopen woensdag hadden we weer de tijd om uit te wisselen en was ik voor een dag in Uitkijk om weer met elder Badoni te werken. Dit was weer een leuke dag en het was erg leuk om de leden in Uitkijk weer te kunnen zien en te kunnen spreken.

Wel de tijd is dus weer bijna om, maar alles gaat heel goed met mij. Ik voel me gezegend om het evangelie te mogen delen met de mensen hier en ze te helpen om de geweldige zegeningen die ervan komen in hun leven te ontvangen. Ik ben dankbaar voor de geboden en " adviezen" die we ontvangen van God door zijn profeten, door middel van de Liahona's, de algemene conferentie, de schriften en de andere publicaties van de kerk zoals bv. ‘Het Gezin, een proclamatie aan de wereld’ en ‘Voor de kracht van de jeugd’.

In het bijzonder ben ik ook dankbaar voor de tempel en de geweldige verbonden en verordeningen die we daar ontvangen. Al deze dingen leren ons om meer zoals Christus te worden zodat wanneer Hij terug komt we Hem zullen herkennen, omdat we zoals Hem zullen zijn.

Degene van jullie die mij kennen, weten dat ik veel van eten en koken houd. Al deze geboden en adviezen kunnen we zien als een recept voor een gelukkig leven. Wanneer het nauwgezet word nagevolgd zal het voor een geweldige gemoedrust, geluk en vrede zorgen in dit leven en ons klaar maken voor het leven samen met God in de verhoging. De andere gevolgen zijn in deze vergelijking ook waar. Als we het recept niet nauwgezet navolgen, zal ons leven niet zo goed zijn als het had kunnen zijn en soms als we zelfs cruciale ingrediënten vergeten kan het helemaal mislukken.

Ik weet, net zoals Nephi, dat God niets doet en niets vraagt van de mensen kinderen, tenzij het goed voor hen is. Hij doet dat vanwege zijn onmeetbare liefde voor ons. Ik ben dankbaar voor onze Heiland Jezus Christus die dit allemaal voor ons heeft mogelijk gemaakt. Ik voel mij zo gezegend hierdoor en ik moedig iedereen aan om dit in hun eigen leven te blijven onderzoeken en toe te passen omdat het ons enige weg naar eeuwig geluk is!

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Een leuk verhaal

Beste allemaal,

Afgelopen week is weer voorbij gevolgen.

Het was echt geweldig. Het is heel druk geweest en we hebben weer wat nieuwe mensen kunnen vinden. Eén daarvan was wel een leuk verhaal. Zo, we hadden deze hindoestaans man aangesproken en een afspraak gemaakt. Toen we bij hem kwamen om met hem te spreken vertelde hij ons dat hij hindoe was (ja, dat hadden we dus al gezien) en dat hij niet van geloof ging veranderen. Dit verbaasde mij een beetje omdat eigenlijk de dag daarvoor hij erg enthousiast was om met ons te spreken. Maar aangezien mensen dit wel vaker tot ons zeggen hebben we alsnog met hem gesproken. Zijn dochter en kleinzoon kwamen ook bij ons zitten en we legde hen uit hoe God onze Hemelse Vader is en dat Hij zoveel van ons houd en dat Hij wilt dat we hier op aarde gelukkig zijn. Een aantal dingen waaraan we dat kunnen zien is dat Hij de wereld voor ons geschapen heeft, wat alles bevat dat we nodig hebben en dat Hij ons hier op aarde in gezinnen heeft geplaatst. Alles wat we hier op aarde doen draait om het gezin. We worden in een gezin geboren. Daar ontvangen we de opvoeding en liefde en hulp en onderwijs die we nodig hebben. Daar leren we van het voorbeeld van onze ouders hoe we zelf ooit goede en liefdevolle ouders kunnen worden. Maar omdat God van ons houd begrijpt Hij dat we van onze gezinsleden gaan houden en daarom wilt Hij dat dezelfde liefde en geluk die hier op aarde binnen het gezin bestaat voor eeuwig zal duren. Maar als we hier op aarde trouwen, of het wel of niet gezegd word, is dat alleen maar tot de dood ons scheid. Na de dood zou ons gezin en huwelijk dan kapot zijn. Dus om die reden heeft God zijn boodschappers of profeten naar deze aarde gestuurd met een bijzondere macht om gezinnen hier op aarde aan elkaar te binden zodat ze ook voor eeuwig aan elkaar gebonden konden worden. Ondanks dat de mensen de profeten vaak hebben verworpen, heeft God iedere keer weer liefdevol zijn hand naar ons uitgestrekt. Wanneer de mensen weer wilden luisteren riep Hij een nieuwe profeet. Uiteindelijk heeft Hij ook zijn zoon Jezus Christus gestuurd om het voor alle mensen mogelijk te maken om terug bij God te keren, mits ze zijn voorbeeld volgen. Christus, op zijn beurt, heeft deze macht weer aan anderen gegeven (zijn apostelen). Na de dood van deze apostelen was die macht voor een lange tijd verloren geraakt. Maar tweehonderdjaar geleden, in het jaar 1820, heeft God weer een nieuwe profeet naar de aarde gestuurd om Zijn macht en Zijn waarheid te herstellen en het weer mogelijk te maken dat de mensen kunnen leren hoe ze terug bij God kunnen komen en hoe ze voor eeuwig met hun familie verenigd kunnen zijn. Doormiddel van oprecht gebed kunt u voor uzelf te weten komen dat dit waar is. God zal u goede gevoelens geven in uw hart, die u laten weten dat dit werkelijk waar is en van Hem afkomstig is.

Hierna vroeg de dochter ons of ze gedoopt moest worden als je Jezus wou volgen. We hebben we de tijd genomen om de reden en het verbond en de zegeningen van de doop uit te leggen. Toen het tijd was om weg te gaan hebben we een afspraak gemaakt voor deze week en hadden ze toegezegd om het pamfletjes over het evangelie van Jezus Christus te lezen en er in de naam van Christus over te bidden.

Ook hadden we een geweldige zuster ontmoet die gewillig en erg enthousiast was over het herstelde evangelie. Toen we afgelopen zondag langs kwamen om haar te vertellen over het Boek van Mormon gaf ze ons een reactie die ik niet had verwacht. (De keer daarvoor had ze ons verteld dat dit de eerste keer was dat ze me de zendelingen had gesproken.) Toen we over het Boek van Mormon spraken zei ze, o daar heb ik over gehoord. Ze vertelde toen dat haar vader een zeeman was en dat hij op één van zijn vele reizen de zendelingen had ontmoet. En omdat er op zee, in haar woorden, niet veel anders te doen is dan te lezen, had hij op zee het Boek van Mormon gelezen en later haar er ook over verteld. Hij heeft daarna nooit meer de zendelingen ontmoet. Dus ze zei vol enthousiasme toe om het Boek van Mormon te gaan lezen en er over te bidden.

Wel dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor de e-mails en tot volgende week.

Groetjes,

Elder Croese

Ik geniet ervan om in Suriname te zijn

Beste allemaal,

Oké afgelopen week was weer geweldig. Ik geniet er iedere dag weer van om hier in Suriname te zijn. De natuur hier is echt geweldig en de mensen zijn heel vriendelijk.

Dit was dus mijn eerste week samen met elder Freeman en dat was erg leuk. Hij is echt een hele aardige zendeling. Hij is grappig en erg nederig en gehoorzaam. Hij heeft nog wel veel problemen met het Nederlands dus daar zijn we nu samen hard aan gaan werken. Iedere ochtend tijdens taalstudie rolspelen we één of meer stukken van lessen die we die dag gaan onderwijzen. We zijn nu ook begonnen om ieder avond voor dat we naar bed gaan, samen een stukje in het Boek van Mormon in het Nederlands te lezen, waarbij ik zijn uitspraak verbeter en hij me de woorden vraagt die hij niet begrijpt. Ik bid en hoop dat dit snel zal werken en dat God hem met zijn Heilige Geest bij zal staan in deze moeilijke uitdaging om het Nederlands machtig te worden.

Voor de rest hebben we een beetje ons best gedaan om weer in contact te komen met onze onderzoekers en om nieuwe te vinden. Dit omdat, vanwege de snelle en vreemde week die we hiervoor hadden gehad, we het contact met een paar van onze onderzoekers waren kwijt geraakt.

Ook hebben we veel van onze leden mogen onderwijzen en hen mogen aanmoedigen om een tempelaanbevelingen te verkrijgen voor volledige of beperkte toegang. Allen hebben hiermee ingestemd. Het is zo'n geweldige zegen en bron van kracht om een tempelaanbeveling te hebben en waardig te zijn. Het geeft een gevoel van zekerheid. Wanneer we gedoopt worden en door de bevestiging lid worden van de kerk en de gave van de Heilige Geest ontvangen, worden we een deel van Gods verbondsvolk. We zijn door de geestelijke poort gegaan waardoor we nu met beide benen op het smalle pad dat terug naar het eeuwige leven voert terecht zijn gekomen. Maar nu hebben we de uitdaging om op dat rechte en smalle pad te blijven lopen. Dit pas is smal en recht omdat men alleen maar dezelfde stappen moet nemen (namelijk geloof, bekering, vernieuwen en sluiten van verbonden(doop en avondmaal) en het ontvangen en volgen van de Heilige Geest door de geboden te onderhouden en de dingen te doen die Christus zou doen zodat we zoals Hem zullen worden). Maar omdat deze stappen zo specifiek zijn, is het heel makkelijk om ernaast te stappen en van het rechte en smalle pad af te gaan.  Daarom is het vooral hier op aarde belangrijk om een fysiek bewijs te hebben dat we op dit pad staan en de goede richting op gaan. Het antwoord hier op kan men vinden in de tempel, wat zowel letterlijk als symbolisch het huis van God is waar wij ons op het smalle pad naar toe bewegen.

Als wij dus waardig zijn om een tempelaanbeveling te mogen bezitten en dat daadwerkelijk doen, weten we dat we onze blik de juiste richting op hebben en dat we onze weg naar het eeuwige leven aan het vervolgen zijn. Het is o zo makkelijk voor ieder van ons om onze focus te verliezen en ons te richten op de dingen van deze wereld die ons van ons ware doel proberen af te lijden en ons ons eeuwige een waarlijk geluk willen ontzeggen. Want het is het doel van satan om ons net zo ongelukkig te maken als hijzelf is. En het liefst heeft hij ook nog dat we dit zelf niet door hebben tot het te laat is en we ons in zijn ketenen vinden.

Daarom wil ik iedereen, of men nou lid van de kerk of niet is, aanmoedigen, uitnodigen en uitdagen om zich voor te bereiden en waardig te worden om een tempelaanbeveling te kunnen ontvangen en dit daarna te gebruiken zo vaak als je maar kan. Om de geweldige zegeningen die ervan komen in je eigen leven en dat van anderen te brengen. Ik weet dat wij allemaal kinderen zijn van een liefdevolle Vader in de hemel en daarom hebben we het allemaal in ons om boven het wereldse en alledaagse uit te stijgen en onze goddelijke potentie waar te maken. Omdat we daar hulp bij nodig hebben heeft God zijn kerk, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, op aarde gebracht, met al de priesterschapsleiders daarin. Hij heeft altijd, door de hele geschiedenis van de aarde, profeten gestuurd met het priesterschaps gezag om ons daarbij te helpen zodat we de geweldige en onbeschrijfelijke verzoening van Jezus de Christus, de Zoon van God in ons leven kunnen gebruiken en de kracht kunnen ontvangen die we nodig hebben. De schriften vertellen ons dat Hij zijn arm de gehele dag lang(constant) uitgestrekt heeft om ons de hulp te geven die we nodig hebben. Wanneer we Zijn hand pakken zal Hij ons helpen en sterken en in de armen van zijn liefde omhelzen zodat wij zoals Hem kunnen worden.

Ik ben zo dankbaar dat ik hier kan zijn op zending. Afgelopen week heb ik het voorrecht gehad om weer te zien hoe het het evangelie actief werkt in het leven van de mensen hier en in dat van mijzelf. Iedere keer weer als ik over deze geweldige liefde en het plan van onze Hemelse Vader spreek of schrijf, voel ik de Heilige Geest die mijn hart doet branden waardoor ik zonder twijfel weet en kan getuigen dat dit waar is! Iedereen kan dit voor zichzelf weten door het te onderzoeken, erover te bidden en het in zijn leven toe te passen.

Groetjes,

Elder Jared Croese - Saranan Fasi

Laatste overplaatsing

Beste allemaal,

Wel, afgelopen week was een geweldige en ook een beetje een aparte week.

Om maar te beginnen met afgelopen maandag. We hadden een gezinsavond gepland bij de familie de Witte en dat pakte dus niet helemaal uit als een gezinsavond. Maar toen hebben we toch gewoon een goed gesprek gehad met broeder en zuster. Door de dingen die gezegd werden tijdens het gesprek kreeg ik sterk het gevoel om over tiende te praatten, aangezien de zegeningen van de wet van tiende zo'n grote zegen voor ze zou kunnen zijn. Helaas werd dat niet helemaal goed begrepen, maar ja, we zullen daar dus nog wat meer uitleg over moeten geven.

Toen op dinsdag hadden we zone conferentie. Dat was erg leuk omdat alle gemeentepresidenten ook waren  uitgenodigd om er bij te zijn. We hebben echt een goede vergadering gehad over wat wij als leden, zendelingen en leiders samen kunnen doen om er voor te zorgen dat de kerk hier in Suriname verder naar een ring toe zal groeien. Zodat ze ook op een dag de zegen van een tempel mogen hebben hier in Suriname.

Toen op woensdagochtend hadden we interviews met president Gamiette en omdat mijn tempelaanbeveling zou verlopen had ik hem gelijk om een tempelaanbeveling gesprek gevraagd wat we gelijk daar hebben gedaan. Zo nu ben ik weer goed tot drie maanden na mijn zending en dan moet ik een nieuwe halen bij bisschop Croese en president de Jonge. De rest van de dag hebben ik met elder Badoni in Uitkijk gewerkt en elder Thompson heeft samen met één van de assistenten van de president kunnen werken (elder Damm).

Op donderdag hebben we een gemeente uitje gehad met Koewarasan en zijn we naar Groningen (Saramacca- Suriname) geweest. Daar hebben we een gezellige dag gehad. Ook hadden we de zusters Rachella en Henie en hun nieuwe dochtertje bezocht en die waren ook nog even langs geweest. Het was erg gezellig om hen weer te kunnen zien, aangezien het meer dan anderhalf jaar geleden was nadat ik hen gezien had toen ik bij hun doop was hier in Koewarasan in 2008

Toen op vrijdag waren we 's ochtends vroeg naar zuster Joyse geweest en ze heeft ons geleerd om dahl (gele erwten) roti te maken. Toen we daar net mee klaar waren werd elder Badoni niet lekker en vervolgens heeft hij de rest van de dag en zaterdag binnen gezeten met buikpijn. Zo ik heb wat extra gestudeerd en .. mijn fiets wit geverfd.

Toen op zondag hadden we kerk, mijn laatste in Uitkijk omdat volgende (mijn laatste) overplaatsing, zal ik in Koewarasan gaan werken met elder Freeman, elder Vernes zijn trainee.

Jup dat zorgt er dus voor dat ik dadelijk op het einde van mijn zending,13 maanden hier in Koewarasan gediend heb, 8 maanden in Nickerie en 4,5 in Wanica en een beetje in Uitkijk.

Oké omdat het zondag 4 juli was, betekende dat feest voor de Amerikanen. We waren uitgenodigd om naar de ambassadeurs huis te komen voor een feestje. Wel, dat was wel leuk maar ik voelde me onwijs out of place daar ik wist niet wat ik daar echt deed behalve gewoon even lekker wat eten na het vasten. We hadden trouwens een bijzondere vasten deze maand in onze zending, om onze doelen voor dit jaar te bereiken en om deze maand als zending 100 mensen te mogen dopen. Zo daar zullen we allemaal hard voor bidden en werken.

Tot slot waren we vandaag naar het Brokopondo stuwmeer en stuwdam geweest en daar hebben we gedag gezegd tegen elder Vernes die dadelijk naar huis toe zal gaan. Het was mooi om te zien alleen heel jammer dat we niet een rondleiding konden krijgen bij de generator e.d. zoals toen in Oostenrijk.

Wel; dat was het weer. Ik moet nu snel weg gaan..

Ik houd heel veel van jullie en tot volgende week.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Deze week is voorbij gevlogen

Beste allemaal,

Wow, deze week is voorbij gevlogen. Ik kan niet geloven dat het alweer maandag is.

Wel we hebben best veel gedaan afgelopen week. Op woensdag hebben we 's ochtends zuster Joyce geholpen om het onkruid bij haar achter in de tuin te wieden. Onkruid wieden hier in Suriname gaat er een beetje anders aan toe dan thuis. Hier wieden ze onkruid met een machete of houwer of hoe ze die lange messen ook noemen. Daarmee sla je het onkruid weg net boven de grond. En aangezien zuster Joyce erg last van haar rug had kon ze dat dus niet meer doen en hebben wij dat voor haar gedaan.

En toen op zaterdagochtend hebben we broeder de Witte geholpen met het verplaatsten van wat hout. Hij is samen met zijn vrouw en twee kinderen laatst van Nederland naar Suriname verhuist en hij woont nu tijdelijk in het huis van zijn zwager. Hij is nu dus bezig om zijn eigen huis te bouwen. Hij was volgens mij timmerman van beroep dus hij doet het, heel eerlijk gezegd, een stuk beter en professioneler dan dat de meeste Surinamers het hier doen. Maar hij had dus een lading hout voor zijn huis liggen en we hebben geholpen om het te verplaatsen en op maat te zagen.

Voor de rest gaat het werk hier gestaag vooruit.We zijn erg gezegend door onze Hemelse Vader met broeders en zusters die graag naar onze boodschap willen luisteren en het in hun leven willen toepassen. Een hiervan is de moeder van een sterk lid in de gemeente Uitkijk, Christy. Haar moeder en haar zus die minder actief zijn, zijn we nu aan het onderwijzen. Afgelopen week hebben we haar de boodschap van de herstelling onderwezen en haar uitgenodigd om zich te laten dopen zoals Christus gedoopt was, door onderdompeling en met het juiste gezag. En eerst was ze er niet zo enthousiast over maar toen we de volgende keer terugkwamen had ze er over nagedacht en gebeden en had ze sterk het gevoel gehad dat ze deze beslissing toch moest maken. Nu is ze zich aan het voorbereiden om het doopverbond met onze Hemelse Vader te sluiten. Het mooie van de verhaal is dat het mes aan twee of zelfs aan drie kanten snijd. We onderwijzen haar met allebei haar dochters daar ,waardoor Christy’s getuigenis versterkt word omdat ze haar getuigenis deelt met haar familieleden. Krista, haar zus, word gesterkt omdat het getuigenis wat ze had weer word aangewakkerd en ze samen met haar moeder word uitgenodigd om daad bij woord te voegen. Hun moeder word gesterkt door het evangelie en als resultaat van de hierboven genoemde dingen komt er meer liefde en eenheid in het gezin.

Ook zijn we weer verder gegaan met het onderwijzen van de familie de Witte. Zij doen het echt geweldig. Afgelopen zondag kon broeder helaas niet naar de kerk komen omdat hij het laatste beetje hout moest verplaatsen voor de de volgende lading zou komen maandagochtend, maar zuster en de kinderen waren er wel. Jammer genoeg hadden we deze week niet veel met ze kunnen spreken, maar afgelopen vrijdag hadden we een geweldige les over de zegeningen die wij dagelijks van onze Vader in de hemel krijgen en hoeveel meer er nog zullen komen wanneer we gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. Daarna hebben we hen uitgenodigd om zich voor te bereiden om op 17 juli gedoopt te worden. Dit zal de datum zijn waar we gezamenlijk voor zullen bidden en werken, zodat ze klaar zullen zijn om die extra zegeningen in hun leven te ontvangen. Daarna kunnen ze dan ook naar een tempelhuwelijk toewerken, zodat ze voor eeuwig als gezin samen kunnen zijn. Dit is één van de grootste zegeningen van onze liefdevolle Hemelse Vader.

Ja, verder hebben we een goede week tegemoet. Vanavond (28 juni)zullen we een gezinsavond met de familie de Witte hebben. Morgen (29 juni) interviews met president Gamiette en zoneconferentie. Donderdag de Surinaamse zelfstandigheids dag (srefidentie). En dan hebben we een gemeente uitje waar hopelijk ook wat onderzoekers en minder actieve leden aanwezig zullen zijn. Zaterdag overplaatsings telefoontjes. Zondag de Amerikaanse zelfstandigheid dag.  Dan gaan we met zijn allen naar een feestje op de ambassade. (Ik vind het wel een beetje suf dat onze ambassade niets deed op vier en vijf mei, maar ja.) En dan maandag gaan we naar het Brokopondo stuwmeer op onze zoneactiviteit. Dus deze aankomende week zal ook wel voorbij schieten.

Maar ja, jullie veel succes allemaal.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Uitwisseling

Beste allemaal,

Afgelopen week hebben we echt weer een geweldige week gehad. Het is echt zo geweldig om een zendeling te zijn, ik houd er heel veel van!!

Afgelopen woensdag hadden we uitwisselingen en ging elder Thompson op uitwisseling met elder Bell, dus werkte ik een dag met elder Bell en Badoni in Koewarasan. Nou die dag begon dus al goed want 's ochtend kwamen we er achter dat elder Bell zijn fietshelm in Wanica was vergeten en dat er ook geen extra helm aanwezig was. Toen hebben we dus de Dirkmaats en de zoneleiders gebeld om wat te proberen te regelen. Bleken de zone leiders in Nickerie te zijn en bleek de auto van de Dirkmaats kapot te zijn. Dus hebben we rond gekeken in de Chinese winkels om ons heen waar we uit eindelijk een goedkope, knal oranje, valhelm gevonden hebben. Elder Bell heeft daar dus de rest van de dag mee rond gereden. Het was echt hilarisch om te zien. Die dag ging voor de rest wel goed en ‘s avonds had Rommy weer met ons mee gewerkt en hadden we een geweldige les over de tiengeboden met de familie de Witte. De Geest was sterk aanwezig. We hebben ze uitgenodigd om op zondag de kerk te bezoeken en de sabbatdag heilig te houden. Na de les was Rommy zo geweldig geweest om ons te helpen om elder Bell en elder Thompson weer terug te wisselen, anders zou dat ook nog een aardige lastige fietstocht zijn geweest. Maar ja, dat is allemaal geweldig verlopen.

We zijn op het moment ook begonnen om te tempelvoorbereidingslessen met zr. Joyce door te nemen. Ook al is ze pas net lid, ze is echt enthousiast en wil graag meer leren over de tempel. Ze was wel een beetje teleurgesteld toen ze hoorde dat ze pas na een jaar volledig door de tempel kon. We hadden haar verteld dat ze na 3 maanden al een tempelaanbeveling voor beperkt gebruik kon krijgen en ze was van plan om kort daarna een vakantie te nemen in de buurt van een tempel, maar dat plan heeft ze nu dus uitgesteld tot ze een jaar lid is.

Ondertussen in Uitkijk gaat alles een beetje rustig verder. We hebben echt een goede ervaring met het onderwijzen van Christy haar moeder. Christy had ons uitgenodigd om haar moeder te gaan onderwijzen en de afgelopen twee lessen hadden we over het plan gesproken. Ze begreep het echt heel goed en laatste keer zei ze dat ze al gedoopt was, maar dat ze erover twijfelt of alles wel goed was. Dus deze week gaan we de herstelling met haar delen en haar een doopdatum geven.

Dan een van de geweldige wonderen van Vaderdag. De familie de Witte was in de kerk in Koewarasan. Broeder, zuster van hun dochter en zoontje. En ook al was het een beetje een rare kerkdienst vanwege Vaderdag, op het eind van de dienst vertelde de dochter haar vader dat ze het jeugdwerk erg leuk vond en volgende week graag terug zou willen komen.

Wel dat waren een paar van de gebeurtenissen hier in Suriname

Tot volgende week, doei

Een bijzondere doopdienst

Even een kort bericht van mij.

Afgelopen week was echt heel bijzonder. We hebben veel leuke en aparte ervaringen gehad.

Het leukste wat gebeurd is was de doopdienst van Mariano afgelopen zaterdag. Dit was een heel gedoe. We kwamen 's ochtends in de Koewarasan kerk om alles schoon te maken en het doopvont te vullen. Het stonk er toch, boi echt verschrikkelijk! Dus wij naar het doopvont toe. Ligt er een dunne bruinzwarte laag over de grond heen. Ik dacht al, o nee, het zal toch niet waar zijn. Elder Thompson zet de kraan aan om het schoon te makken, gaat het me toch een partij erger stinken en loopt het water niet weg. Dus wij snel een ontstopper gekocht en geprobeerd en toen werd het nog erger. Het zwarte water kwam terug zetten!

Wat er dus aan de hand bleek te zijn, de sceptische tank waar de kerk, de Chinese winkel ernaast en een paar van de huizen op waren aangesloten, was verstopt en alles was terug gespoeld in het doopvont. Wij de gemeentepresident gebeld. Hij de huisbaas gebeld en die heeft alles gerepareerd en gemaakt. Maar ja ondertussen moesten wij dus onze doopdienst verplaatsen naar de stad. Dus wij snel iedereen gebeld en bezocht en uiteindelijk is de doopdienst alsnog goed doorgegaan in Tam'nga en was het echt een erg bijzondere dienst waar de Geest sterk aanwezig was.

Oké, boi het spijt me. Mijn tijd zit er al weer bijna op en ik moet nog even snel president mailen.

Ik houd heel veel van jullie allemaal.

Groetjes,

Mij

Nog steeds met z’n drieën

Beste allemaal,

De afgelopen week was weer erg interessant. We hebben de hele week met zijn drieën kunnen werken omdat Elder Thompsons collega nog steeds zijn visum niet heeft en daarom nog steeds niet hier in Suriname is aangekomen. We hebben dus al het werk voor twee gebieden met zijn drieën moeten doen. Dat ging afgelopen week niet helemaal optimaal maar we hebben ons best gedaan om toch zoveel mogelijk in beide gebieden te werken en ons te richten op de meest belangrijke en meest vooruitgang makende onderzoekers. Het is gezellige om nog even wat langer met Elder Thompson samen te werken omdat we inmiddels best goede vrienden geworden zijn. Ook geeft het me de gelegenheid om de mensen in Koewarasan nog een beetje langer te bezoeken wat ik natuurlijk helemaal niet erg vind. Deze week begon eigenlijk al heel goed toen we afgelopen dinsdag echt een geweldige districtsvergadering hadden met de zendelingen van het district Wanica. Elder Thompson had echt een goede vergadering gepland en we hebben samen doelen gesteld hoe we deze overplaatsing ons werk kunnen verbeteren en meer succes kunnen zien.

In Koewarasan hebben we echt iets heel bijzonders mogen ervaren, wat nogmaals bevestigde wat ik in het begin van mijn zending al heb geleerd. Wanneer de gemeente (of wijk) geestelijk voorbereid is om Gods kinderen te ondersteunen en te helpen, door hun roeping uit te voeren, de minder actieven te bezoeken en het evangelie met anderen te delen, op dat moment zal God zijn uitverkorenen en voorbereide mensen naar de leden van de kerk of de zendelingen sturen. Een goed voorbeeld hiervan was Marciano, die uit zichzelf naar de kerk kwam omdat hij het Boek van Mormon had doorgelezen en de Geest had gevoeld. Dus zonder ons als zendelingen te ontmoeten was hij naar de kerk gekomen en is zich nu aan het voorbereiden om gedoopt te worden. Ook was er van de week familie van de familie Wirijo bij hen op bezoek. Broeder Wirijo nodigde hen uit om de kerk te onderzoeken en gedoopt te worden, waar ze mee instemde. Nu zijn we hen aan het onderwijzen om ze te helpen om zich ook voor te bereiden om gedoopt te worden.

Er zijn nog meer ervaringen die ik met jullie wil delen, maar de tijd is om.

Ik houd van jullie.

Veel liefs, doei!

Maar een korte e-mail

Beste allemaal,

Ik had me voorgenomen om een goed e-mail te schrijven deze week, maar ja, dankzij computerproblemen zal het weer een korte worden. Sorry, maar ik zal nog even snel wat bijzondere gebeurtenissen vertellen die afgelopen week zijn geweest.2010-05-31 IMG_5426

Afgelopen week had ik de mogelijkheid om een middag terug naar Koewarasan te gaan om daar wat mensen te bezoeken. Omdat elder Thompsons collega nog niet hier is, vanwege visum problemen, heeft hij geen collega en word dus een beetje overal verplaatst. Maar omdat hij ook nog in zijn gebied wilde werken was hij voor twee dagen bij ons. Omdat ons gebied het dichts bij Koewarasan is, kunnen we makkelijk ook zijn onderzoekers bezoeken. En toen 's avonds bezochten we nog even snel zuster Joys. Zij is echt geweldig! Ondertussen, 5 weken na haar doop, heeft ze het hele Boek van Mormon doorgelezen en is ondertussen beland bij L&V 32 en gaat gestaag verder. Ze vertelde ons hoe ze dagelijks de Geest voelt en de hulp en kracht van onze Hemelse Vader. Hier in de zending hebben we het doel gekregen om iedereen een tempelaanbeveling te laten hebben. Dus hadden we met haar een datum gesteld om op 24 juni een gesprek met de gemeentepresident te hebben om een tempelaanbeveling voor gedeeltelijk gebruik te krijgen. Ze vertelde ons dat ze speciaal daarvoor het bezoek aan haar vader in Guyana heeft uitgesteld zodat ze kan zorgen dat ze een tempelaanbeveling zal hebben. Ook vertelde ze ons dat haar leven nog nooit zo veel betekenis heeft gehad als dat het op dit moment heeft. Het was een heel bijzondere ervaring voor mij want door de Heilige Geest kon ik de liefde voelen de onze Vader in de hemel voor haar en al zijn kinderen heeft. Ik weet dat God van al zijn kinderen houd en dat hij wilt dat we bij Hem terug komen. Er is, zoals het in de Leer en Verbonden zegt, niets wat meer voor ons zal betekenen hier op aarde dan dienstbaar zijn in het werk van de Heer om andere van zijn kinderen te helpen om tot hem te komen. Ik denk dat  ik langzaam een heel klein beetje begin te begrijpen van God zijn geweldige plan voor ons.

2010-05-31 IMG_0322

Ik houd veel van jullie allemaal en ben dankbaar voor alles wat jullie voor mij in mijn leven hebben betekend en in het bijzonder ook voor de verzoening van Christus de Heer.

Wel, dat was het. Tot volgende week.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Eindelijk foto’s

Beste allemaal,

Wel, zoals jullie kunnen zien heb ik eindelijk weer wat foto's gestuurd. Elder Thompson heeft me uitgelegd hoe ik ze kleiner kan maken, dus dan lukt het eindelijk weer om ze als bijlagen bij te voegen. Dit lukte eerst niet omdat de internet snelheid hier een beetje langzaam is.

2010-05-24 IMG_5375

Oké, dan laat ik eerst het overplaatsings nieuws maar geven. Ik zal tot mijn grote spijt Koewarasan weer moeten verlaten. Ik word overgeplaatst naar Uitkijk (het gebied direct naast Koewarasan), om daar met elder Badoni te gaan werken. Ondanks dat ik het natuurlijk jammer vind om Koewarasan en elder Thompson te moeten verlaten, zie ik er wel naar uit om naar mijn 4e, en waarschijnlijk ook laatste, gebied te gaan. Uitkijk is een nogal bijzonder gebied omdat er daar veel indianen wonen en het zo'n beetje weer een uithoek is buiten de stad. Al is de kerk al wel een aardig tijdje in uitkijk aanwezig. zo waarschijnlijk zal ik nooit in de stad (Paramaribo) dienen in mijn zending (naja je weet nooit natuurlijk).

Wel, afgelopen week was echt geweldig. We hebben echt veel succes kunnen zien. We zijn een familie aan het onderwijzen (familie De W.) die laatst uit Nederland zijn verhuist. Het is blanke broeder die getrouwd is met een Javaanse zuster. Ze hebben twee kinderen. Het is echt leuk om ze te onderwijzen omdat ze de boodschap goed begrijpen en ze echt een gezellige familie zijn. Tijdens onze laatste les hadden ze Saotosoep voor ons gemaakt, waarna we met zijn allen rond de tafel de avond maaltijd hebben gegeten. Wel dat deed me erg aan thuis denken en hoeveel ik het wel niet mis om gezellig samen te eten.

2010-05-24 IMG_5401Ook hebben we een aantal andere onderzoekers die goed vooruitgang maken. Een hindoestaanse dame, genaamd Angelien en ook een creoolse broeder die Marciano heet. Hij was echt heel erg bijzonder want hij heeft zelf, zonder onze hulp, zijn weg naar de kerk gevonden. Hij bleek bij iemand thuis in de kast het Boek van Mormon te hebben gezien en door gelezen en weet dat het waar is. We hebben hem daarom gelijk uitgenodigd om gedoopt te worden, wat hij natuurlijk heeft geaccepteerd.We zullen hem de aankomende weken begeleiden om helemaal klaar en voorbereid te zijn om het doopverbond te sluiten.

2010-05-24 IMG_5381

Groetjes,

Mij

Weer een geweldige week!

Beste allemaal,

Wel, we hebben afgelopen week weer een geweldige week gehad.

Ten eerste hadden we afgelopen week op donderdag weer zoneconferentie. Het was echt weer erg leuk. Het begon eerst een beetje langzaam maar de laatste twee lessen die we hadden over gebed en geloof waren echt heel goed. Vooral tijdens het getuigenis gedeelte op het einde was de Geest echt sterk aanwezig. Het was deze keer extra leuk omdat we erg veel zendelingen hadden. Omdat we nu wat extra zendelingen in Nickerie hebben werken en de zendelingen van Frans-Guyana weer over kwamen, waar er nu ook een paar extra zijn, zaten we dus met een hele grote groep zendelingen. Er was een zendeling van Frans-Guyana bij, zijn naam is elder West en hij komt uit Engeland. Hij is goede vrienden met de familie Navarro, dus het was wel grappig om weer eens te zien hoe klein deze wereld wel niet is.

De kerkdienst deze afgelopen zondag was echt heel bijzonder. De gemeente hier is echt goed geestelijk aan het groeien. Iedereen begint meer en meer zijn taken als lid en van zijn of haar roepingen te begrijpen en ze ook uit te voeren. Ook zijn er wat mensen geheractiveert die nu ook een beetje mee kunnen helpen. Dus het gaat echt de goede kant uit met Koewarasan. Ook het zendingswerk gaat gestaag vooruit. We doen ons best om nieuwe mensen te vinden en hebben kunnen zien hoe de Heer ons helpt om zijn voorbereide kinderen te vinden.

Afgelopen weken waren we weer begonnen om de familie Landvreugd opnieuw te onderwijzen. Jammer genoeg waren alleen de twee jongste zoons geïnteresseerd, maar we hebben een paar goede lessen met hen kunnen delen en ze begrijpen alles echt goed. En als wonder boven wonder was een van hen afgelopen zondag in de kerk. Hij werd echt gelijk heel goed gefellowshipt door zijn leeftijdgenoten en het gemeente presidium.

Oké mijn tijd is weer bijna voorbij.

Ik houd heel veel van jullie en wens jullie veel succes.

Groetjes,

Elder Croese - Switi Saranan.

Ik wil nog even kort met jullie delen dat ik weet dat God leeft en dat Hij onze liefdevolle Hemelse Vader is. Dat Hij van ons allemaal houd, nog meer dan wij kunnen begrijpen, en dat Hij wilt dat wij Hem beter leren kennen zodat we zoals Hem kunnen worden. Daarom wil ik iedereen uitnodigen om hun best te doen om God beter te leren kennen o.a. door gebed, schriftstudie, dienen in de kerk en gehoorzaamheid en vooral niet te vergeten TEMPEL bezoek.

Geen tijd

beste allemaal,

Ik heb helaas geen tijd meer om nog veel te zeggen vandaag. Mijn week hier in Koewarasan, Suriname was weer geweldig. Het was in het bijzonder weer erg fijn om afgelopen zondag met mijn familie te kunnen spreken .

Ik zal volgende week weer wat meer schrijven maar nu is de tijd om.

Ik houd van jullie allemaal en ben dankbaar voor alle steun, gebeden en brieven.

Fijne week verder

Groetjes,

Elder Croese - Wan Lala Bakara

De tijd op zending gaat verschrikkelijk snel

Beste allemaal,

Oké, dan een beetje over onze afgelopen week. Het lijkt wel of de afgelopen week voorbij gevolgen is. De tijd hier op zending gaat echt verschrikkelijk snel. Maar toch was het een hele leuke week. Afgelopen donderdag hadden we afgesproken om met onze gemeentepresident op stap te gaan. Toen we met hem onderweg waren vroeg hij ons hoe het met een minder actief lid ging. Ik vertelde hem dat hij weer in de buurt woont en dat hij het heel druk met werk heeft, maar dat hij die avond thuis zou zijn en als hij zou willen we daar gelijk naar toe konden gaan. Zo gezegd zo gedaan. Dus zaten we een uurtje later bij dat minder actieve lid thuis en hebben echt een hele mooie les gedeeld. En op het eind vraagt de gemeente president, voordat wij dat konden vragen, wat wij voor dat lid konden doen. Hij vertelde ons dat hij heel graag zou willen dat zijn pasgeboren zoontje een naam en een zegen zou krijgen ook al kon hij dat op dit moment niet zelf doen.

Natuurlijk konden we dat voor hem doen. Dus afgelopen zondag voor het avondmaal werd zijn zoontje ingezegend door de lokale priesterschapsdragers. Dat was echt iets heel bijzonders om te zien, omdat dit voor bijna allemaal van hen de eerste keer was dat ze deze verordening verrichtten. De Geest vulde de kapel en de rest van de vasten en getuigenisvergadering was echt heel erg bijzonder en geestelijk. Ik ben zo dankbaar voor de leiders in de kerk, lokaal en regionaal, die door God geleid worden om hun broeders en zusters tot zegen te zijn. Het mooie was dat alles hield daar niet bij op. Omdat de gemeentepresident druk was had hij ons gevraagd om bij een lid van de gemeente langs te gaan, die helaas verhinderd was om naar de kerk te komen omdat zijn dochtertje ziek was, om haar een zalving te geven en het avondmaal te bedienen. Dit was heel bijzonder omdat de broeder in kwestie zelf ook het Melchizedekse priesterschap heeft, maar nog nooit een zalving had gedaan. We hebben hem uitgelegd hoe een zalving verricht word en dat hij een deel daarvan kon doen. We vroegen hem waarmee hij wilden dat wij hem mee hielpen. Daarna heeft hij zijn dochtertje gezalfd en mocht ik de zalving bezegelen. Daarna hebben we het avondmaal gezegend en bediend. Wat heel bijzonder was dat het dochtertje, dat inmiddels al wat meer energie had, gelijk herkende wat we deden en toen we het avondmaal klaar zetten zei ze :" Hé, net zoals in de kerk!"

Het was bijzonder om ze te helpen en het belang van het avondmaal te doen inzien. Tijdens de kerk kwam een echtpaar naar ons toe en vertelde ons dat ze graag met ons naar een minder actieve vriend van hen wilde gaan en naar een vriendin van hen die ze het Boek van Mormon hadden geleend. Beide afspraken waren erg succesvol en het was erg bijzonder om te zien hoe, na wat onderwijs en uitleg, deze leden zelf degene waren die hun vrienden onderwezen. Tot slot hadden we ze meegenomen naar zuster Joyce bij wie we thuis samen met de Wirijo's en Rommy en Yvette (die onder andere daarvoor bij hun vrienden hadden meegebracht) ‘Joseph Smith, the prophet of the restoration’ hebben gekeken. Dit is natuurlijk echt een geweldige film, echt één van mijn lievelings films, om het zo maar te zeggen. Ik ben zo dankbaar voor de getrouwheid en het geloof en de standvastigheid van Joseph Smith, zijn familie en alle andere leden van de kerk en algemene autoriteiten in het begin van de kerk tot vandaag de dag. Ik ben dankbaar voor mijn familieleden die mij voor zijn gegaan en mij het voorbeeld hebben laten zien. Maar het meest dankbaar ben ik voor onze oudste broer Jezus De Christus, voor zijn liefde en voorbeeld. Voor zijn gewilligheid om al onze zonden op zich te nemen en ons de mogelijkheid te geven om weer terug bij Hem en Zijn vader in de Hemel te komen. Ik weet met heel mijn hart dat Jezus van Nazareth, de Zoon van God, onze Heiland, Heer en Verlosser is door zijn lijden en dood en opstanding. Ik weet dat Hij leeft en ons lief heeft. Dat Hij daarom Zijn kerk weer heeft hersteld door middel van de profeet Joseph Smith. Diezelfde kerk word nu geleid door de profeet van God vandaag op aarde, namelijk Thomas S Monson. Ik nodig iedereen uit om voor zichzelf te handelen, deze boodschap te onderzoeken door in het Boek van Mormon te lezen, wat een getuigenis van Christus is en van de waarheid van de herstelling van zijn kerk. En daarna God onze liefdevolle Hemelse Vader in de naam van zijn eniggeboren zoon, Jezus Christus te vragen of dat het waar is.

Ik kan jullie beloven dat wanneer jullie dit doen met een oprecht verlangen om de waarheid te leren en te volgen, dan zal God de waarheid ervan aan u bekend maken door de gevoelens van rust, troost en enthousiasme die Hij door zijn Heilige Geest in uw hart zal brengen.

Ik wens jullie allemaal een fijne week verder.

Groetjes,

Elder Croese - Switi Saranan

Ik leef nog steeds en ik ben gezond

Ik houd heel veel van jullie allemaal. Ik leef nog steeds en ik ben gezond.

We hadden afgelopen weekend echt een geweldige doopdienst en bevestiging van zuster Joyshree. Zij is de buurvrouw van de familie W. De Geest was erg sterk aanwezig tijdens de doopdienst en het heeft mijn getuigenis weer opnieuw kunnen versterken van de waarachtigheid van het priesterschap en de noodzakelijkheid van de verordeningen daarvan.

Ik weet door de goede, warme en zachte gevoelens van de Heilige Geest die ik geregeld in mijn hart voel, dat God werkelijk leeft en dat Hij de liefdevolle Vader in de hemel is van alle mensen hier op aarde. Dat Hij van ons houd en ons gelukkig wilt zien hier op aarde en voor eeuwig in de hemel na dit leven, daarom help Hij ons constant. Ik weet dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is en dat we alleen door Hem te volgen en Zijn evangelie in ons leven toe te passen terug bij onze Hemelse Vader kunnen komen en die volheid van geluk hier op aarde kunnen ontvangen die onze Vader voor ons in petto heeft. Dat we uiteindelijk ook het eeuwige leven zullen krijgen, om met en net zoals God en Christus te wonen.

Ik ben dankbaars voor de invloed die Hij in mijn leven heeft gehad en nog steeds dagelijks heeft en de wonderen die Hij in mij leven uitvoert.

Ik getuige dat ik, zonder enige twijfel, weet dat het Boek van Mormon waar is, dat Joseph Smith een profeet was en dat Thomas S. Monson de profeet van God op aarde is vandaag.

Ik nodig iedereen uit om dit te onderzoeken en door gebed voor zichzelf dit getuigenis te ontvangen en er naar te leven, door gedoopt te worden door het priesterschap in God zijn enige waarachtige en levende kerk hier op aarde.

Ik houd van jullie allemaal en ik spreek jullie volgende week wel weer.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Erg enthousiaste onderzoeker

Beste allemaal,

Hier informatie over deze afgelopen week. Zoals ik vorige week gezegd heb werk ik nu met elder Thompson. Hij is echt een grappige zendeling en het is leuk om met hem samen te werken.

We hebben echt een aantal echt leuke dingen meegemaakt deze afgelopen week.

Het is echt heel erg bijzonder om te zien hoe onze Hemelse Vader ons helpt om Zijn kinderen, die het nodig hebben, tot zegen te zijn.

Om maar te beginnen bij het begin. Afgelopen woensdag waren we naar Alan T.Y. geweest. Voor hen die het zich herinneren, Alan T.Y. was de eerste persoon die op mijn zending gedoopt werd. Ondertussen is hij een tijdje minderactief geweest door verschillende omstandigheden. Maar nu zijn we hem weer aan het bezoeken en was hij ook al weer een paar keer naar de kerk gekomen. Zijn vrouw en kinderen zijn helaas geen leden en waren vorig jaar niet geïnteresseerd in onze boodschap. Afgelopen week had Alan ons gevraagd om hem te helpen om zijn vrouw een zegening en zalving te geven omdat ze ziek is en naar het ziekenhuis toe moest voor onderzoeken. Toen we daar dus afgelopen woensdag waren, hebben we eerst hem, zijn vrouw en één van hun dochters onderwezen over het verlies en de herstelling van het priesterschap. Daarna hebben we de zalving gegeven. Tijdens de les en de zalving was de Geest echt heel sterk aanwezig en dus na de zalving hebben we gelijk een afspraak kunnen maken om langs te komen om hen allemaal te onderwijzen.

Ook hebben we weer een paar nieuwe onderzoekers gevonden, maar één daarvan was echt bijzonder. We hadden met deze jongen gesproken en hij was er erg enthousiast over, dus toen hebben we afgesproken om langs te komen wanneer zijn moeder ook thuis zou zijn. Dus zijn we langs geweest. Toen we aankwamen kwam zijn moeder naar buiten en ze was helemaal enthousiast dat we langs waren gekomen en dat we met haar en haar zoon wilden spreken. We hebben echt een goede les gehad en hen ook gelijk uit kunnen nodigen om op hun antwoorden te handelen, door zich voor te bereiden om gedoopt te worden.

Dan tot slot nog even een korte update over Joyce. Alles ziet er tot nu toe goed uit. Ze is erg enthousiast en verlangt er naar om gedoopt te worden en de verdere zegeningen van het evangelie in haar leven te zien. Ze bereid zich voor om a.s. zaterdag gedoopt te worden.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Het heilsplan

Beste allemaal,

Ik heb niet erg veel tijd, dus ik zal proberen om toch snel nog wat te schijven. L&V 35:12 zegt dat er niemand is die goed doet of hij is voorbereid om de volheid van het herstelde evangelie aan te nemen.

Oké over deze week, het was echt weer geweldig, We hebben echt veel wonderen gezien. Ik heb voor mijzelf weer kunnen ervaren hoe dat wat  in L&V 15:6 staat waar is. Dat er niets een grotere waarde voor de mensen zal hebben dan het tot bekering "roepen" (helpen komen) van onze broeders en zusters. Afgelopen week hebben we wonderen kunnen ervaren met Joyce. Ze was in het begin nogal onzeker om gedoopt te worden omdat ze een vriend had die om de paar maanden langs kwam. Toen we met haar over de wet van kuisheid hadden gesproken was ze niet zeker wat ze wou doen, toch met die man te proberen te trouwen of hem te laten. We hebben haar verteld om erover te bidden en vooral ook in het Boek van Mormon te lezen. Toen we volgende keer terug kwamen was haar antwoord duidelijk, want ze wil graag a.s. 24 april gedoopt worden. Ze wil wel graag eerst een doopdienst zien, voordat ze zelf deze stap neemt, dus dat gaat nog even een klein probleempje vormen, maar dat gaat wel lukken.

Het was erg bijzonder want gisteren waren we bij haar en hebben we met haar het hele plaatje van het plan van zaligheid kunnen bespreken (nadat we al een paar keer een stukje besproken hadden). Het was zo bijzonder om te zien hoe er rust en blijdschap over haar kwam, toen ze begreep hoeveel God van ons houd, hoe geweldig Zijn plan is en hoe het voor al zijn kinderen zorgt, zelfs voor hen die niet gewillig zijn om het plan te volgen. Tijdens de les voelde ik de Geest weer heel sterk en ik ben zo dankbaar voor de kennis van dit plan, wat ik mijn hele leven al gehad heb. Ik ben in het bijzonder onze Hemelse Vader en Jezus Christus dankbaar voor hun plan en voor al het werk dat Zij voor ons gedaan hebben om het mogelijk te kunnen maken. Ook ben ik dankbaar voor de Heilige Geest, die mij de waarheid van het heilsplan bevestigt heeft, wat alle liefdevolle leraren en ook mijn ouders, mij door de jaren heen hebben proberen te leren. Ik weet dat het waar is en ik wil iedereen uitnodigen om het heilsplan, dat in zijn volheid is hersteld door middel van de profeet Joseph Smith te onderzoeken. Als je het niet kent, vraag de zendelingen of een lid van de kerk er over, of kijk om www.mormon.org/nl waar het ook op uitgelegd word. Voor hen die er al wel over weten, studeer erover in de schriften en predik mijn evangelie en in de boeken geschreven door de profeten in onze bedeling. Ik kan jullie beloven dat wanneer jullie dit doen, jullie beter de liefde van jullie God en Hemelse Vader zullen begrijpen en voelen en beter jullie rol, Gods rol en de rol van Christus in dit plan zullen zien en dat deze kennis daadwerkelijk jullie leven zal veranderen.

Dan hebben we ook overplaatsing telefoontjes gehad en Elder Baantjer gaat helaas weer terug naar het gebied Blauwgrond. Ik zal hier blijven werken en elder Thompson komt om met mij samen te werken. Dit zal zijn 4e overplaatsing op zending zijn.

Wel ik houd heel veel van jullie allemaal en jullie zullen volgende week weer van me horen.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Gelukkig Pasen

Hallo allemaal,

Sorry het internet deed heel erg vervelend waardoor ik niet veel tijd meer heb om wat te schrijven.

Ten eerste wil ik iedereen een gelukkig Pasen wensen.

2010-04-05 Vernes DSC03277

Oké dan even snel over afgelopen week.

Algemene Conferentie was geweldig! Ik wil jullie ook aanraden om met elkaar de zondagavond sessie te kijken (kan je via het internet doen) die missen we normaal altijd (in Nederland) maar die was ook echt weer heel erg goed. De rest van de week was weer geweldig. We hadden weer een uitwisseling en deze keer werkte ik weer met Elder Lake. Dat was erg geweldig en ik heb weer veel nieuwe dingen kunnen leren en we hebben weer wat nieuwe onderzoekers kunnen vinden.

Wat ook erg leuk was, is dat afgelopen week en ook de week daarvoor hebben we samen met Jamian kunnen werken (het neefje van president R.) en dat is was echt leuk. Hij is erg enthousiast en van andere mensen waarmee hij gesproken had, hebben we gehoord dat hij het ook erg leuk vind om met ons mee te werken.

Nou dat was alles dan weer.

Ik houd van jullie allemaal. Volgende week hopelijk meer, maar de tijd is nu op.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Maandag 29 maart 2010

Beste allemaal,

Afgelopen week hebben we weer een geweldige week gehad. Echt er zijn zoveel dingen gebeurt!

Laten we eerst beginnen met broeder R. Eigenlijk zou broeder R. afgelopen zaterdag en zondag gedoopt en bevestigd worden, maar hij heeft zelf zijn eigen persoonsgegevens niet. Die liggen bij zijn zussen.  Toen we dus vrijdag die gegevens op de doop en bevestigingskaart wilden schrijven, lieten zijn zussen niet al te vriendelijk weten dat ze het er niet mee eens waren en dat R. niet gedoopt zou worden. Dit omdat zij hem niet zouden toestaan om gedoopt te worden in deze kerk omdat hij al in hun volle evangelie kerk gedoopt was. Zij  begrepen niet waarom hij opnieuw gedoopt zou moeten worden. Toen ik ze dus even fijn wou uitleggen dat dat te maken heeft met de herstelling van het priesterschapsgezag door middel van de profeet Joseph Smith, wilden ze natuurlijk niet luisteren en liepen gepikeerd weg. Ze lieten ons niet met broeder R. spreken. Wij waren dus een beetje verdrietig over het feit dat broeder R. niet gedoopt zou kunnen worden, maar ja het werk gaat verder. Maar toen we de volgende dag rond 4 uur bij de kerk langs reden, zagen we daar in één keer broeder R. in zijn witte overhemd en stropdas, en met een tas in de hand met droog ondergoed en een handdoek, naar de kerk toe lopen.

Wij waren dus helemaal verrast. Maar wat bleek nou, zijn zussen hadden hem helemaal niet verteld wat zij de dag daarvoor tegen ons gezegd hadden. Ze hadden hem wel gezegd dat ze niet wilde dat hij gedoopt zou worden maar hij had hen verteld dat dit zijn eigen beslissing was en dat hij zich wel zou laten dopen. We hebben toen gelijk alles uitgelegd en hij zal deze week zijn best doen om zijn persoonsgegevens van een andere zus van hem te krijgen, zodat hij alsnog deze week gedoopt kan worden.

Dan hebben we afgelopen week echt een paar geweldige lessen gehad, met de buurvrouw van de familie W. Zij was van geloofsovertuiging en opvoeding hindoe, maar nadat zuster W. haar het Boek van Mormon had geleend en zij er in was gaan lezen, voelde ze een bijzonder gevoel van rust en enthousiasme en wilde graag daar meer over leren. Wij zijn toen langs gekomen en hebben uitgelegd dat die gevoelens van God komen door middel van zijn Heilige Geest en haar uitleg gegeven over de herstelling. Komen we volgende keer terug om over het evangelie van Jezus Christus te spreken en haar een doopdatum te geven, verteld ze ons dat ze een droom had gehad waarin ze een sigaret oppakte, het neerlegde en toen ze het weer wilde oppakken hoorde ze een stem tegen haar zeggen " Nee, pak die sigaret niet op, dat is heel slecht voor je lichaam en die moet je niet meer gebruiken”. Waarna ze dus begonnen is om te minderen met roken, zodat ze er nu bijna vanaf is. Toen hadden we dus de rest van de les over de doop gesproken. We kwamen gisteren terug en toen zei ze ons:”Wel, als ik gedoopt ga worden, dan moet ik ook zorgen dat ik eerst met mijn vriend trouw, want ik denk niet dat ik kan gaan dopen en samen met hem wonen, (wanneer hij is Suriname is) als ik niet met hem getrouwd ben. Dit was echt heel bijzonder. We hebben niet over het Woord van Wijsheid of de Wet van Kuisheid verteld en ze voelde zelf al aan, onder leiding van de Geest, wat ze moet veranderen. We zullen haar samen met broeder en zuster W. blijven begeleiden en helpen zodat zo zo spoedig mogelijk het doopverbond kan sluiten.

Dan hadden we ook echt nog een leuke tijd zaterdag. Eén van de jongemannen hier J. (13), was met ons mee geweest. Hij had met ons samengewerkt en het was echt bijzonder om te zien hoeveel invloed en kracht zijn getuigenis had op de mensen die we onderwezen.

Nou dat was het weer zo'n beetje voor deze week.

Dan tot slot wil ik bij deze iedereen uitnodigen om hetzelfde te doen als de familie W. heeft gedaan. Neem een Boek van Mormon, markeer de 50 schriftteksten en leen het met een gebed in je hart uit aan een vriend, kennis, familielid of buur. Ik kan jullie beloven dat je wonderen zal ervaren en vele mensen zal vinden die bereid zijn om het evangelie te accepteren. Dit zal u en hen veel vreugde geven (1 Nephi 8 :10-12).

Ik houd veel van jullie.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

Maandag 22 maart 2010

Beste allemaal,

Ik heb weer een geweldige week achter de rug. Afgelopen vrijdag was ik op uitwisseling in Wanica en kon ik weer een dagje met elder Bell werken. Dit was echt leuk. Het is goed om te zien hoeveel hij weer extra heeft geleerd in die paar weken die hij nu al in Wanica werkt. Het was erg gezellig. Het was wel een beetje onverwacht want, toen elder Lake belde om te zeggen dat we uitwisselingen zouden hebben, had ik hem klaarblijkelijk verkeerd verstaan. Ik had begrepen dat elder Bell naar Koewarasan zou komen en dat elder Baantjer in Wanica zou werken. Maar toen we dus donderdagavond bij Wanica aankwamen, kwam elder Lake naar buiten met al zijn spullen en bleek hij het dus andersom gepland te hebben. Toen zat ik dus in Wanica zonder extra spullen. Gelukkig is alles goed gekomen. Ik heb 's ochtends al mijn spullen gewassen, gestreken en gedragen. Elder Bell had nog een extra ongebruikte tandenborstel die ik gekregen had en alles was goed gekomen. Al met al wel een interessante maar zeker leuke ervaring.

Toen ik met elder Bell in Wanica werkte zijn we ‘s avonds ook naar Lelydorp geweest. Dat is een plaatsje aangrenzend aan Paramaribo. Het was leuk om daar te zijn. Ik had het, toen ik in Wanica werkte, niet veel bezocht omdat het ver van ons werkgebied weg was, maar nu werken ze daar ook en dat was wel leuk om te zien.

Voor de rest gaat alles nog steeds goed met broeder Rijnier S. Hij maakt gestaag vooruitgang en ziet er naar uit om aankomende zaterdag gedoopt te worden. Ook is het heel bijzonder omdat zijn zus, die in Curaçao woont, deze week op bezoek komt. Zij kan dan gelijk bij de doopdienst zijn. Ondertussen heeft hij al het hele Boek van Mormon voor de eerst keer doorgelezen, maar hij is weer opnieuw begonnen omdat hij er de eerste keer niet veel van begreep.

Voor de rest doen we hard ons best om nieuwe onderzoekers te vinden en de leden (actief en minder actief) te sterken en te helpen. Ik weet niet of ik dit al een keer had verteld, maar wij als zendelingen hebben op het moment het voorrecht om de voorbereiding op de tempel lessen hier in Koewarasan te verzorgen. Dat is echt heel leuk, omdat de leden  steeds enthousiaster worden om naar de tempel te gaan en ondertussen leren wij meer over de tempel. Het mes snijd daarmee dus weer aan twee kanten.

Het is erg leuk want we hebben 5 mensen die voor hun eigen begiftiging gaan en 4 daarvan zullen ook verzegeld worden.

Dus wij bidden en hopen allemaal heel hard dat alles goed zal gaan met hun lichamelijke en vooral ook geestelijke voorbereiding om naar het Huis van de Heer te gaan.

Oké, dat was het weer voor deze week.

Groetjes allemaal,

Elder Croese - Saranan Fasi

Het werk rolt voort

Het werk hier begint langzaam maar zeker weer wat beter te rollen door gehoorzaam te zijn aan de raad van onze zendingspresident die we afgelopen zaterdag weer hebben kunnen ontvangen door een geweldige zoneconferentie, interviews, priesterschapsvergadering en districtsconferentie. Het was heel bijzonder. Tijdens zoneconferentie heeft president Gamiet wat met ons gedeeld over de tempel, waar we wat over konden lezen in Alma 40. Natuurlijk kende ik dit stuk al, omdat ma en pa me daar al voor mijn eigen begiftiging op hadden gewezen, en het was dus erg interessant om daar meer over te leren. We werden wat meer onderwezen in de leer van het priesterschap wat o.a. inhoud dat wij als priesterschap dragers verantwoordelijk zijn voor de zonde van dit geslacht, indien wij niet met alle ijver werken om ze bekering toe te roepen. Dit was best wel intens, omdat ik veel van deze dingen wel een beetje wist, maar niet in hun volheid begreep. Nu we er met z’n allen wat meer licht over hebben laten schijnen is het wat duidelijker en zorgt dat dan natuurlijk ook weer voor extra motivatie en inzicht in je taak en de uitvoering ervan.

We hebben afgelopen week weer veel mooie successen mee kunnen maken. Eén daarvan is met broeder  Rommy en zuster Yvette. Het is echt bijzonder om te zien hoe enthousiast ze zijn en hoe hard ze werken. Een paar weken geleden had Rommy ons een verwijzing gegeven voor zijn broer. Die hebben we aan Elder Koenen en Elder Vernes doorgegeven, die hem bezocht hadden en toen aan de overkant ook gelijk Rommy’ s tante hadden bezocht, die in de woorden van Rommy een ketting rokende theemachine was. Maar afgelopen zondag was ze op districtsvergadering en was ze al een paar dagen gestopt met roken en thee drinken. Rommy was helemaal in de gloria over dat succes met zijn tante. Hij is ook bezig om een Boek van Mormon te lenen aan een collega van hem op zijn werk die ook erg geïnteresseerd is in het evangelie na vele gesprekken met broeder Rommy. Dus we hopen en bidden voor hem dat het goed gaat lukken.

Met Rijnier gaat alles echt geweldig. Afgelopen week hadden wij hem uitgedaagd om voor zijn doop het Boek van Mormon, tot Alma gelezen te hebben. Toen we twee dagen later bij hem terugkwamen, was hij al meer dan halverwege. Hij was echt enthousiast over het Boek van Mormon en hij kijkt uit naar zijn doopdienst op de 27ste. Van de week gaan we samen met hem zijn zus onderwijzen die hij graag wat meer over het Boek van Mormon wil leren.

Echt, deze nieuwe manier van werken en onderwijzen is knap lastig, maar het begint nu langzaam zijn vruchten aftewerpen. Een onderdeel daarvan is dat de leden echt enthousiast worden over zendingswerk en de tempel.

Gisteren kwam zuster Wirjo naar ons toe en vertelde ons dat ze het Boek van Mormon wat we haar gegeven hadden, aan haar buurvrouw had geleend en dat ze er erg enthousiast over was. We hebben toen gelijk een afspraak gemaakt om donderdag daar te komen en samen met hen hun buurvrouw te onderwijzen.

Ook het enthousiasme voor de tempel groeit meer. President Steve R. (die in 2008 door Elder Ash en Elder Riding en mij onderwezen en gedoopt is) gaat deze augustus in Florida naar de tempel toe. De plannen staan vast en we zijn hem nu de rest van de tempel lessen aan het geven. Ook Rommy en Yvette en Karlien en Benjamin zijn zich steeds verder aan het voorbereiden om deze september in Salt Lake naar de tempel te gaan

Al met al, zendingswerk is fantastisch en de tijd hier is geweldig.

Ik houd heel veel van jullie en wil iedereen bij deze uitnodigen om een Boek van Mormon te pakken, hun getuigenis erin te schrijven en de 50 schriftteksten erin te markeren en het dan aan een vriend of kennis te lenen met het verzoek dat ze het lezen.

Ik weet dat als jullie dit doen, zal je de geest van zendingswerk ontvangen en veel successen ervan zien.

Groetjes,

Elder Croese

Maandag 8 maart 2010

Beste allemaal,

Afgelopen week hebben we echt een geweldige week gehad. Het was erg leuk om samen met Elder Baantjer te werken. Hij is echt een gezellige en grappige zendeling.

Afgelopen zondag was broeder Rijnier S. voor het eerst naar de kerk gekomen. Dat was echt leuk. Hij is echt een goedaardige meneer en hij begrijpt de dingen die we onderwijzen erg goed. Het was erg leuk. Hij vertelde ons toen we over het Woord van Wijsheid spraken, dat hij iedere ochtend thee dronk en niet wist of hij ermee kon stoppen. Toen we de volgende dag even langs stopten, vertelde hij ons dat hij geen thee gedronken had en sindsdien heeft hij het nooit meer gedaan. Het is echt leuk want hij begint ondertussen ook een beetje kennissen in de kerk te krijgen. We hadden broeder Benjamin meegenomen om hem te onderwijzen. Broeder Rommy heeft hem thuis gebracht omdat het regende. We waren samen met hem naar de kerk gelopen en dat zou dus betekenen dat hij terug door de regen zou moeten lopen maar dat hoefde gelukkig niet.

Ook hadden we echt een leuke les met een indiaanse man afgelopen week. We hadden hem onderwezen en hij vertelde ons een verhaal over één van zijn voorouders, die de medicijnman was van een dorp ergens in het binnenland van Suriname toen de eerste christelijke zendelingen kwamen.

Die mensen vertelde dat hun leringen en verordeningen veranderd waren en hun kracht hadden verloren. En dat ze het niet wilde accepteren.  Nu hij met ons sprak over het Boek van Mormon was hij erg geïnteresseerd en wilde graag meer leren.

Voor de rest doen we hard ons best om nieuwe mensen te vinden en om de leden hier in Koewarasan meer te helpen en te sterken zodat ze, of weer terug in activiteit zullen komen, of dat ze stipter gehoorzaam aan de geboden zullen zijn.

Elder Baantjer heeft het boek "Het wonder der vergeving" dat ik tussendoor (tijdens lunch en ontbijt en voor het slapen) aan het lezen ben. Het is echt een geweldig boek. Maar wat vooral tot me is doorgedrongen is, dat halfwassen gehoorzaamheid of activiteit niet werkt. Voor de Heer is het alles of niets, of we zijn 100% gehoorzaam en we krijgen 100% van de zegeningen, of we zijn 99% of minder gehoorzaam en zijn dus ongehoorzaam en krijgen de zegeningen niet. Omdat we allemaal onvolmaakt zijn, maken we allemaal fouten en onderhouden wij dus niet alle wetten, regels, geboden en verbonden 100%. Daarom hebben we allemaal dagelijkse bekering nodig. Er is niemand die "al bekeerd is" . Dit maakt me zo dankbaar voor de verzoening van Christus, want door Zijn offer en lijden heeft Hij het mogelijk gemaakt dat wanneer wij ALLES doen wat wij kunnen, Hij ons zal vergeven en versterken. De schriften gaan hier allemaal over en tonen ons dat zonder de verzoening en het ijverig volgen van Christus wij allemaal verloren zullen gaan. Om ons bij dit bekeringsproces te helpen laat de Heilige Geest ons onze zwakheden zien zodat we weten waar we aan moeten werken.

Het is niet makkelijk, maar het is het waard. Dat is het plan van onze God en dat is de enige manier om gelukkig te worden en het eeuwige leven te beërven.

Daarom moeten wij allemaal ijverig arbeiden om onszelf dagelijks te bekeren en onze broeders en zusters tot bekering aan te sporen in welke situatie we ons ook mogen bevinden.

Ik wens jullie allemaal veel succes en in het bijzonder smeek ik onze Vader in de hemel om jullie en ook mijzelf te helpen om dit dagelijks bekeringsproces voor te zetten, zodat we door de verzoening van Christus een heilige kunnen worden.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan fasi

;;