Afscheid nemen is niet leuk!

Beste allemaal,

Ondertussen ben ik bijna ingepakt en zal ik vanavond rond drie naar het vliegveld gaan om naar Trinidad te vertrekken en mijn reis naar huis te beginnen.

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik erg gemengde gevoelens heb op het moment en dat ik afscheid nemen helemaal niet leuk vind.

Maar ja, in plaats van daar verder over te spreken zal ik het hebben over een aantal leuke gebeurtenissen van de afgelopen week.

Ten eerste hadden we een zoneconferentie en ook een haardvuuravond met President en Zuster Gamiette en Elder Coleman van het eerste Quorum der Zeventigen en zijn vrouw zuster Coleman. Dit was een erg leuke ervaring. We hebben erg veel kunnen leren. Daarna werden de interviews verdeeld tussen president Gamiette en elder Coleman en had ik mijn interview met elder Coleman. Dit was wel een beetje jammer omdat het enige waar hij het over had was dat ik naar huis ging en dat was nou net niet waar ik over wilde spreken, maar ja. Hij vroeg mij om pa en ma namens hem harstikke te bedanken voor hun getrouwheid in de kerk en voor het feit dat jullie leden zijn waar de kerk op kan bouwen.

Dan de mooiste ervaring van de afgelopen week was met de familie R. Afgelopen week had ik broeder R. op straat aangesproken en een afspraak met hem gemaakt. Toen we daar voor de eerste les kwamen vertelde hij en zijn vrouw ons dat ze normaal gesproken nooit mensen die over geloof spreken binnen laten omdat ze namelijk al hun eigen kerk hebben en geen ruzie willen maken. Maar toen wij langskwamen hadden ze sterk het gevoel dat ze een afspraak met ons moesten maken.

Op dat moment hebben we de boodschap van de herstelling onderwezen, wat ze accepteerde. We hebben ze uitgenodigd om er over te bidden en om gedoopt te worden. Ook deze uitnodigingen werden gelijk geaccepteerd.

Toen we twee dagen later terugkwamen waren ze nog net zo enthousiast om met ons te spreken. De eerste keer had broeder R. ons laten weten dat ze door een moeilijke tijd gingen. We hadden met hen over het Boek van Mormon gesproken wat ze geweldige vonden. Nu vertelde hij ons dat zijn dochter onlangs overleden was d.m.v. zelfmoord. Zijn vrienden en kennissen hadden hem allemaal verteld dat ze voor eeuwig verloren zou zijn en geen rust voor haar ziel zou vinden maar zou blijven ronddwalen. Toen vroeg hij ons wat wij daarover te zeggen hadden. Het moment had niet mooier kunnen zijn. Ik vroeg ze om in het Boek van Mormon, wat ik ze zojuist had gegeven, naar Alma 40:11 te gaan en dat te lezen. Toen ze de woorden van de profeet Alma uit het Boek van Mormon lazen, getuigde de Geest heel sterk van de waarheden die werden besproken en beantwoorde Hij de vragen die dit echtpaar had en troosten hun angsten. Hierna hebben we nog even gesproken over het verlossingswerk voor de doden. Dat ook hun dochter nog volledig kans maakt op de verhogende zegeningen wanneer ze dat werk voor haar verrichten in de heilige tempels van de allerhoogste God.

Het is zo geweldig de liefde en troost die het herstelde evangelie met zich mee brengt! Ik weet dat het waar is met geheel mijn hart en ziel.

We zijn een gezegend volk, wiens voeten op de bergen tijden van vrede en grote vreugde verkondigen.

Tot vrijdag! (naar de tempel)

Elder Croese- Saranan Fasi

Geen tijd

Hoi allemaal,

Sorry dat ik niet veel kan schrijven. Mijn tijd is bijna om en ik had het heel druk.

Het gaat goed met mij hier in Koewarasan, Suriname. Het is geweldig om op zending te zijn om met al deze mensen te spreken en ze te onderwijzen.

Groetjes,

Elder Croese, (tijd is om)

De zending van elder Croese zit er bijna op

Na twee jaar voor de Heer werkzaam te zijn geweest in de West Indies Mission, zal elder Croese op zondag 22 augustus 2010 tijdens de kerkdienst de mogelijkheid hebben om het een en ander over zijn zending met ons te delen. De dienst zal beginnen om 11.20 uur, Schoonveld 60, 3085 BT Rotterdam (Zuid).

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Uitgeschreven uit Suriname

 

Ik ben trouwens vandaag uitgeschreven uit Suriname. Ik kreeg geen apart certificaat van ongehuwdheid (de mevrouw wilde die niet geven), maar ik heb mijn inschrijvings en uitschrijving formulier die beide vermelden dat ik hier ongehuwd ben ingeschreven en uitgeschreven, dus ik denk dat dat wel goed zit. Elder Merto verteld dat mocht het om wat voor reden dan ook niet goed zijn dan kan ik hem altijd bellen en zal hij zien wat hij voor mij kan doen.

Oké voor de rest heb ik het echt heel druk omdat ik nog veel info moet sturen naar het zendingskantoor.

Maar de week was echt goed. We hebben hard gewerkt en bijna iedere avond veel regen gehad. We hadden afgelopen vrijdag een zone vergadering en dat was weer erg gezellig. Tegenwoordig zien we de andere zendelingen niet zo vaak meer, dus het was erg gezellig om ze allemaal weer te zien en te spreken. Elder Roepers en elder Lake, onze zoneleiders, hadden afgelopen week een paar dagen doorgebracht in Trinidad om daar samen met alle andere zoneleiders door president Gamiette en de assistenten getraind te worden.

Ze hebben met ons een beetje gedeeld wat ze daar geleerd hebben.

Nu moet ik echt stoppen anders heb ik niet genoeg tijd voor de rest, sorry.

Ik houd heel veel van jullie allemaal en verheug me in de volheid van het herstelde evangelie dat ik hier aan de mensen, mijn broers en zusters, bekend mag maken. Het is werkelijk een wonderbaar werk en een wonder, als een steen die zonder mensen handen is los gemaakt die voort rolt tot het de hele wereld omgeeft.

Ik ben zo dankbaar voor de vrede en het geluk dat dit geeft in mijn leven.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

;;