Week vliegt voorbij

Deze afgelopen week is gewoonweg voorbij gevlogen. We hebben hard gewerkt, maar wat er met de tijd gebeurt is weet ik niet. We hadden dagen dat we rondliepen of fietsten op straat en het leek of wij de enige twee mensen op straat waren, terwijl de zon maar bleef branden. Maar ondanks dat alles hebben we weer de nodige wondertjes mogen mee maken.

2009-09-28 Koenen, Croese IMG_0227

Wekelijkse haardvuur/filmavond

Afgelopen vrijdag hadden we weer onze wekelijks haardvuur/filmavond en daar hadden we eigenlijk allemaal met veel verwachting naar uitgezien. Dit omdat we via een lid hier de film " Joseph Smith - the Prophet of the Restoration" geregeld hadden. Wij als zendelingen en ook wat leden hier, keken er erg naar uit om deze geweldig film te kunnen bekijken. Zijn we dus vrijdagavond in de kerk, werkt de film niet!! Omdat we alle andere films en lessen al zo'n beetje gegeven hadden, moesten we snel iets anders verzinnen. Jammer genoeg had niemand echt een idee en heb ik dus uiteindelijk een haardvuuravond/les gehouden over het visioen van Lehi van de Boom des Levens. Ik had in de kast een paar plaatjes vanuit de jeugdwerkboeken hierover gevonden. Wij hebben dus gezamenlijk wat van de welbekende symbolen die er in de droom zitten besproken en uitgelegd onder andere aan de hand van de schriften. (In het bijzonder de uitleg die Nephi ervan gehad heeft.) De Geest was sterk aanwezig en het was echt een bijzondere les. Terwijl we het aan het bespreken waren, hebben we een nieuw patroon ontdekt in het verhaal dat ik hiervoor nog niet had gezien. De bekendste patronen in het verhaal zijn het patroon van onze eigen levensloop op weg naar het Celestiale Koninkrijk, als ook de weg van een onderzoeker naar de doop en bevestiging. Er zijn nog wat andere, maar deze keer viel me heel erg op hoe we in de droom van de Boom des Levens kunnen zien wat wij in dit leven kunnen doen om alle verleiding te weerstaan en deel te blijven nemen aan de verzoening van Jezus de Christus ofwel de liefde Gods.  Dit zijn eigenlijk 3 hele bekende stappen, namelijk: bidden, lezen en van het avondmaal nemen.

Zoals we zien in de droom, het eerste wat Lehi doet wanneer hij in het duister is, is dat hij gaat bidden. Dan komt hij bij de boom. Om bij de boom te komen moet men de ijzeren roede vasthouden, of met andere woorden, dagelijks schriftstudie. Om niet bij de boom weg te gaan moeten we van de vrucht van de boom blijven eten, met andere woorden, we moeten de verzoening in ons leven blijven gebruiken en dat doen we door middel van bekering en het avondmaal. Een mooier symbool is er bijna niet .

2009-09-28, beest IMG_0239

Uitdagingen

Wel, voor de rest had deze week ook zijn uitdagingen die mijn getuigenis weer erg hebben versterk. Omdat Elder Warhurst helemaal geen Nederlands spreekt heb ik hem daar veel mee moeten helpen. Het is erg bijzonder om te zien hoeveel vooruitgang die twee elders maken in zo'n korte tijd en hoeveel ze al van het Nederlands begrijpen na maar 1 week in Suriname te zijn..

Ik weet dat dit echt het werk van de Heer is en dat ze daardoor geholpen worden.

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Nieuwe collega

Beste allemaal,

Deze week was wel een beetje een leuke en gekke week. Afgelopen maandag hadden we dus zone conferentie gehad met Elder Anderson van de Zeventig erbij en dat was gewoonweg geweldig. Afgelopen donderdag kwamen onze nieuwe collega's eraan, dus de collega schappen in ons district zien er dus als volgt uit: Elder Koenen & Elder Vance en Elder Warhurst & Elder Croese. Zowel Elder Warhust als Elder Vance zijn Engels sprekend geroepen en spreken dus helemaal geen Nederlands. Ik heb veel respect voor en kan veel leren van de enthousiasme, ijver en vrolijkheid waarmee ze deze beproevingen en veranderingen te lijf gaan. Ik kan me niet voorstellen hoe lastig het moet zijn om in hun schoenen te staan. We doen ons best om ze zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen waar we kunnen. Afgelopen vrijdag hebben we ze dus goed Hollands welkom geheten met een lekker prakje (aardappels, groente (gewoon een pakje diepvries mixgroenten) en koebie (switi fisi) (lijkt een beetje op visstick vis wanneer ik er filets van heb gemaakt)). Voor de rest bewonder ik ze echt veel. Omdat we een fiets te weinig hebben voorlopig, hebben mijn collega en ik gelopen en heb ik mijn fiets aan Elder Vance geleend.

Onderzoekers

Voor de rest hebben we een geweldige week gehad. Ondanks de vele aanpassingen en veranderingen voor beide kanten hebben we veel succes kunnen zien. We hebben een geweldige onderzoeker familie die we onderwijzen (die gelukkig van Guayana zijn) en die vrienden zijn van broeder Brian Patterson (die laatst gedoopt is). De lessen zijn steeds weer erg geweldig. Iedere keer als we daar zijn is de Geest sterk aanwezig en afgelopen zondag waren de vader en zijn dochter ook naar de kerk gekomen (de moeder en de zoon konden helaas niet).

Gods wegen en Elder Warhurst maag

Ook wil ik graag even een kort grappig verhaal vertellen. Afgelopen zondag was het hier dus Suikerfeest (of Idarvitar, zoals ze dat hier noemen). Bij één van onze nieuwe onderzoekers zat een buurvrouw die moslim was en zij nodigde ons uit om langs te komen. Elder Warhurst snapte er eerst niets van want ze sprak alleen maar Nederlands, maar nadat ik hem uitgelegd had dat we voor zondag uitgenodigd waren om swieties te komen eten, stond hij erop dat we langs gingen, want zo'n uitnodiging kan je natuurlijk niet afslaan! Ik zag er eerst een beetje tegenop, om zomaar bij een bijna wild vreemde langs te gaan om daar lekker te komen eten, maar toch waren we langs gegaan. Zaten we daar, was de bovenbuurvrouw daar ook. Dat was eigenlijk de enige persoon die er was (buiten ons en de mevrouw die ons had uitgenodigd). Dus wij ons voorgesteld en wat bleek, alle moslim vrienden en familie waren 's ochtends al geweest, maar deze mevrouw was laat omdat ze ´s ochtends naar de kerk moest. We hebben toen echt een geweldig geestelijke les gedeeld en ze sprak ook nog eens engels!                     Ik zeg het je, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en gaan soms zelf door Elder Warhurst zijn maag!!!

Ik houd van jullie.

Groetjes, Elder Croese

Nog steeds in Nickerie

Nieuw appartement

Afgelopen week hebben we veel verschillende dingen moeten doen. Eén daarvan was een nieuw appartement zoeken, want iemand had ons vertelt dat er twee extra elders naar Nickerie zouden komen en dat we dan toch echt een groter appartement nodig zouden hebben. Wij gezocht en dus een geweldig appartement gevonden. Alles is geregeld, alleen we kunnen we er pas de eerst van oktober in, dus tot dan is het een beetje kamperen in dit appartement.

Overplaatsing

Dan over de overplaatsing, 4 dagen en 3 telefoontje later is het dus als volgt: Elder Koenen en ik blijven in Nickerie werken en krijgen allebei een Engelstalige collega (die geen Nederlands heeft geleerd op de MTC omdat ze Engelstalig geroepen zijn) en ik ben gevraagd om districtsleider te zijn over dit vernieuwde ,nu vier man, Nickerie district.

Zoneconferentie

We hebben echt een geweldige week gehad en echt veel dingen moeten regelen maar eigenlijk het hoogtepunt van de week was toch wel de zone conferentie gisteren. De Geest was erg sterk aanwezig en we hebben een geweldig les gehad van president Gamiette, de assistenten en van Elder Anderson van de zeventig, die raadgever in het gebiedspresidium is en lid van het 1e of 2e Quorum der Zeventig.

Onderzoeker

Ook hebben we een geweldig tijd en lessen gehad met Loyd Asanredjo een van onze geweldige onderzoekers. Eigenlijk kent hij de elders al heel lang, al voordat Elder Beute hier was, maar nu zijn we hem weer aan het onderwijzen en hij is er echt open voor en gewillig om het te volgen. Er zijn op het moment alleen nog wat kleine struikelblokken die uit de weg geruimd moeten worden. Wat ook leuk was, was dat hij zaterdag was wezen vissen en met een berg koebie's terugkwam, grote lekkere witvis, waarvan hij er één aan ons gegeven heeft. Ik heb die 's avonds gelijk schoongemaakt en Elder Koenen heeft het gebakken. Echt bun switi yere.

Oké, dat was het weer voor deze week.

Groetjes,

Elder Croese

Het mysterie van de stroopwafels

Jup, een dag eerder dan verwacht,deze email. We hadden gisteren gehoord, vlak voordat we naar de kerk gingen, dat we niet naar Paramaribo toe hoeden te komen na de kerk, want de zone conferentie was een week verschoven omdat de zeventiger die mee zou komen nog geen visum kon krijgen. Dus proberen ze het voor volgende week. Zone conferentie zal hoe dan ook doorgaan want het is de laatste maandag in de overplaatsing. Dat zal trouwens ook spannend worden want er is een grote kans dat Elder Koenen of ik overgeplaatst word, omdat we al zo lang samen in Nickerie zijn.

Wondertjes

Oké, deze week ging een beetje langzaam, maar toch hebben we hard ons best gedaan en dus ook de nodig wondertjes mogen meemaken. Een daarvan is de doopdienst, bevestiging en priesterschapsordening van broeder Brian Sylvester Patterson (34). Dit was echt een geweldige ervaring. Vanaf het moment dat we hem bij zuster Wendy hebben ontmoet en hem gelijk zijn gaan onderwijzen, had hij al een groot verlangen om gedoopt te worden. Hij wilde een grote verandering in zijn leven maken en zijn leven aan Christus geven. Dus zo gezegd, zo gedaan. Na de vele bezoekjes en de duidelijk uitleg van de geboden en leer van de kerk, voelde hij zich zaterdag klaar om het doopverbond met onze Hemelse Vader te sluiten. Tijdens de doopdienst was de Geest sterk aanwezig en de glimlach en het geluk dat hij uitstraalde na de doop is niet echt te beschrijven. Zelf vertelde hij, toen hij zijn getuigenis gaf, dat hij werkelijk een last van zich af voelde gaan en dat hij nu gelukkiger door het leven zal gaan als een volgeling van Christus. Het herstelde evangelie van Jezus Christus is werkelijk waar en het maakt alle mensen, die het in hun leven toepassen, betere personen en geeft hun geluk en vrede in dit leven. Het bereid hen voor op de verbonden van de tempel zodat ze zich kunnen voorbereiden om dadelijk het eeuwig leven in te gaan en samen met God te wonen in Zijn koninkrijk in een staat van nimmer eindigend geluk.

Nog meer wondertjes

Een van de andere wondertjes die we hebben ervaren was met Nanda, Vanessa en Sandra. Dit zijn drie onderzoeksters van ons van Amerikaans Indiaanse afkomst. Ze zijn echt geweldig en hebben hun getuigenissen gehad dat het waar is. Ze streven ernaar om de geboden na te leven voor zover dat op dit moment mogelijk is (ze moeten namelijk alle drie nog trouwen met hun mannen waar ze samen mee wonen). Ze hadden nu al een paar weken problemen om naar de kerk te komen omdat het best ver van ze weg is en ze geen vervoer hebben en ook niet echt een manier hebben om met hun baby's te komen.Vorig week, toen we daar waren, had Elder Riding hen aangemoedigd om geld te sparen voor een taxi. Deze zondag waren ze zomaar in de kerk gekomen zonder er van te voren iets over te hebben gezegd en ze hielden er van (Sandra was niet gekomen omdat ze naar haar " eigen" kerk (RK) moest, maar ze vertelde ons dat ze de afgelopen week al constant het gevoel heeft dat ze daar niet meer naar toe moet gaan maar naar de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen moet gaan komen). De gemeente president is zo vriendelijk geweest om ze thuis af te zetten. Het was wel weer een wonder om te zien dat ze er waren, vooral omdat een lid had aangeboden om ze te halen, maar op zaterdag afbelde omdat haar auto door iemand anders gebruikt werd op dat moment.

Grappig

Ok, zo ver voor de bijzondere ervaringen, nu iets grappigs.

Ik noem het:

Het mysterie van de stroopwafels in Guyana. Afgelopen vrijdag en zaterdag was een gemeente president van de gemeente Crabwoodcreek vanuit Guyana even over in Nickerie om wat zaken te regelen. Hij wou ons gelijk ook even ontmoeten en ook de gemeente president. Hij is ook gelijk bij de doopdienst geweest en we hebben zijn geweldige bekeringsverhaal gehoord. Maar toen we dus aan het praten waren vroeg hij ons ineens, weten jullie waar ik hier stroopwafels kan kopen? Blijkt dus dat er een keer een paar zendelingen uit Suriname of Nederland naar dat gebied zijn overgeplaatst en stroopwafels mee hadden genomen en aan de leden gegeven hebben. Nu zijn zij hartstikke verzot op stroopwafels en halen ze dus in Nickerie, bij een supermarkt hier, die ze uit neder land haalt.

Doei, groetjes

Elder Jared Croese

Collega ziek gemaakt

Email van dinsdag 1 september 2009

Sorry dat mijn mail zo laat was, maar Elder Koenen was weer flink ziek (dit keer was het mijn schuld maar daar vertel ik later wel over) en dus konden we gisteren niet ons huis uit.

Volgende week zal de e-mail ook laat komen want dan is het zone conferentie.

Oké, dan even het verhaal hoe ik Elder Koenen ziek heb gemaakt. Zondagmiddag hadden we dus niet veel meer in huis en heb ik met wat creativiteit best lekkere nasi gemaakt (gewoon met zo'n kruiden mix pakje , een pak soepgroenten en.. een paar knakworstje die nog in de koelkast lagen). Het eten was best lekker en ik heb ervan genoten, maar het was naar het blijkt toch geen goed idee geweest om die knakworstjes erdoor te doen. Ze lagen al een paar dagen in de koelkast en ik had van te voren geproefd en dacht dat er niets mis mee was. Maar ja hoor, zondagnacht krijg Elder Koenen er last van en is dus de hele maandag ziek geweest en voelt zich nu nog steeds niet echt geweldig; echt ik voelde me zo schuldig en vervelend er over!! Probeer ik wat lekkers klaar te maken van hetgene wat we nog hebben liggen, maak ik mijn collega ziek en goed ook. (De enige last die ik ervan heb gehad was gewoon 's avonds even wat buikpijn voor ongeveer 30 min, maar ja, Elder Koenen heeft een wat meer gevoelige maag).

Uitdaging

Dat was dat over gisteren, nu over de rest van de week. We hebben echt een geweldige week gehad. President Gamiette heeft alle zendelingen uitgedaagd om iedere dag echt al hun doelen te halen en heeft ons belooft dat wanneer we dat doen, we de zegens en de hulp van God meer in ons werk zullen zien. Zo gezegd zo gedaan. Wij hebben dus afgelopen week ons best gedaan om echt al onze doelen te halen en hebben daardoor werkelijk wonderen mogen ervaren. Opeens verschenen er mensen die bereid waren om naar onze boodschap te luisteren of waren er leden die ineens wel tijd hadden om met ons te werken. Dit was echt een grote zegen om te zien.

Doopdienst

Dan als klap op de vuurpijl hadden we afgelopen zaterdag een doopdienst van zuster Meena Omar (15). Ze is de oudste dochter van de familie Bedesi en als alles goed gaat zullen haar twee broers en zusje haar over een tijdje volgen door de zelfde stap te nemen. De doopdienst was in ieder geval echt bijzonder en de Heilige Geest was weer overvloedig aanwezig om al de aanwezigen de waarheid van deze verordening te bevestigen.

Bevestiging

Afgelopen zondag hadden we dus haar bevestiging en de bevestiging van Anish Lalkoe. Anish is de week hiervoor bevestigd, maar omdat wij en de gemeente president er niet waren afgelopen zondag, was er iets mis gegaan met de bevestiging en moest het dus overgedaan worden. Daarna had ik het voorrecht om hem na de kerkdienst het Aaronisch Priesterschap te verlenen en hem te ordenen tot het ambt van Priester in dat priesterschap. Deze gebeurtenissen waren weer heilige en opbouwende moment waar de Geest van de Heer aanwezig was en het alle aanwezigen gesterkt heeft om beter onze Heer en Heiland Jezus christus te volgen.

Ik houd veel van jullie allemaal en bid voor jullie welzijn.

Ik weet dat dit werk werkelijk van God komt en dat hij van ons allen houd en daarom zijn kerk weer heeft herstelt. Zie Alma 5 :44-46

Groetjes

Elder Croese

Email van 24-08, die 29-08 pas aankwam

Oké, ten eerste mijn e-mail box is bijna vol dus tot het einde van de vakantie geen foto's meer, sorry.

Dan dank je wel voor de foto’s van Kilian. Echt ongelooflijk om hem op het Rode Plein te zien staan, echt geweldig. Ik had al wat foto's van hem op de MTC gezien bij elder roepers op zijn camera.

Maar omdat ik niet zoveel tijd heb zal ik even snel wat over deze week vertellen

District conferentie

Afgelopen week hadden we district conferentie maar omdat Nickerie nogal een afstand is van Paramaribo zaten we dus met een klein probleempje. Omdat er ook belangrijke mededelingen waren moesten wij (de zendelingen) en en de gemeentepresident in Paramaribo zijn, maar de kerk in Nickerie moest wel gewoon doorgaan omdat het bijna onmogelijk is voor de leden om helemaal naar Paramaribo af te reizen voor twee dagen. Dus dat was wel een beetje een probleem, want wie moest de kerk nu leiden en het avondmaal ronddienen? Maar zoals het met ieder probleem gaat er is altijd wel een oplossing te vinden, of het moeilijk of makkelijk is. Dus de eerste raadgever (president Karsodimedjo), die nu bijna 2 maanden lid is en al 3 weken 1e raadgever is, mocht de dienst leiden en Reynold, die vorige week gedoopt is, heeft samen met een andere broeder het avondmaal geregeld . Nou, ik heb nog nooit meer zenuwen in mijn leven gehad. Ik zag letterlijk alle ramp scenario's al voor me gebeuren. Dus wij van te voren gezorgd dat we iedereen duidelijk instructies gegeven hebben en zodra de (overigens geweldige) districts vergadering afgelopen was hebben we naar ze gebeld en gelukkig was het een goede en opbouwende dienst geweest en was alles goed gegaan. Dit was echt een pak van mijn hart. Zo erg als mijn zenuwen waren, zo geweldig was mijn opluchting!

Anish

Ook hebben we zaterdagochtend voordat we weg gingen echt een bijzondere ervaring gehad. Reynold, die afgelopen week gedoopt was, had het voorrecht om zijn beste vriend Anish in de wateren van de doop te begeleiden en hem in de naam van Christus, door onderdompeling en met het juiste gezag, te dopen. Waardoor Anish nu ook een verbond met de Heer gesloten heeft om Hem te volgen, Zijn naam op zich te nemen en Zijn geboden te onderhouden.

Dit was echt een bijzondere ervaring en de Geest was echt heel sterk aanwezig. Na de doop zei Anish dat hij zich erg licht voelde van binnen, bijna zo licht als een veertje. Hij had een groot verlangen om gedoopt te worden en ik ben blij dat zijn verlangen is in gewilligd.

Wel dat was het dan weer, het is nu tijd.

Ter overweging

Ik wil alleen nog enige dingen ter overweging achterlaten.

Vraag 1: ben je kool of diamant?

Vraag 2: welk van de twee wil je worden?

Als ik volgende keer wat meer tijd heb zal ik er wat meer over uitwijden. Het heeft te maken met de toespraak van president Gamiette die erg geweldig was.

Ik houd van jullie.

Doei

;;