Recept voor een gelukkig leven

Beste allemaal,

Nou ik heb vandaag weer zeer weinig tijd. Afgelopen week is goed geweest. We hebben hard kunnen werken en de nodige successen mee mogen maken. Ook was zuster Loswijk afgelopen zondag in de kerk en ze had wat lekkers voor ons meegebracht. Het was heel leuk om even met haar te kunnen spreken en we hebben natuurlijk weer kunnen genieten van de snoepjes.

Afgelopen woensdag hadden we weer de tijd om uit te wisselen en was ik voor een dag in Uitkijk om weer met elder Badoni te werken. Dit was weer een leuke dag en het was erg leuk om de leden in Uitkijk weer te kunnen zien en te kunnen spreken.

Wel de tijd is dus weer bijna om, maar alles gaat heel goed met mij. Ik voel me gezegend om het evangelie te mogen delen met de mensen hier en ze te helpen om de geweldige zegeningen die ervan komen in hun leven te ontvangen. Ik ben dankbaar voor de geboden en " adviezen" die we ontvangen van God door zijn profeten, door middel van de Liahona's, de algemene conferentie, de schriften en de andere publicaties van de kerk zoals bv. ‘Het Gezin, een proclamatie aan de wereld’ en ‘Voor de kracht van de jeugd’.

In het bijzonder ben ik ook dankbaar voor de tempel en de geweldige verbonden en verordeningen die we daar ontvangen. Al deze dingen leren ons om meer zoals Christus te worden zodat wanneer Hij terug komt we Hem zullen herkennen, omdat we zoals Hem zullen zijn.

Degene van jullie die mij kennen, weten dat ik veel van eten en koken houd. Al deze geboden en adviezen kunnen we zien als een recept voor een gelukkig leven. Wanneer het nauwgezet word nagevolgd zal het voor een geweldige gemoedrust, geluk en vrede zorgen in dit leven en ons klaar maken voor het leven samen met God in de verhoging. De andere gevolgen zijn in deze vergelijking ook waar. Als we het recept niet nauwgezet navolgen, zal ons leven niet zo goed zijn als het had kunnen zijn en soms als we zelfs cruciale ingrediënten vergeten kan het helemaal mislukken.

Ik weet, net zoals Nephi, dat God niets doet en niets vraagt van de mensen kinderen, tenzij het goed voor hen is. Hij doet dat vanwege zijn onmeetbare liefde voor ons. Ik ben dankbaar voor onze Heiland Jezus Christus die dit allemaal voor ons heeft mogelijk gemaakt. Ik voel mij zo gezegend hierdoor en ik moedig iedereen aan om dit in hun eigen leven te blijven onderzoeken en toe te passen omdat het ons enige weg naar eeuwig geluk is!

Veel liefs en groetjes,

Elder Croese

Een leuk verhaal

Beste allemaal,

Afgelopen week is weer voorbij gevolgen.

Het was echt geweldig. Het is heel druk geweest en we hebben weer wat nieuwe mensen kunnen vinden. Eén daarvan was wel een leuk verhaal. Zo, we hadden deze hindoestaans man aangesproken en een afspraak gemaakt. Toen we bij hem kwamen om met hem te spreken vertelde hij ons dat hij hindoe was (ja, dat hadden we dus al gezien) en dat hij niet van geloof ging veranderen. Dit verbaasde mij een beetje omdat eigenlijk de dag daarvoor hij erg enthousiast was om met ons te spreken. Maar aangezien mensen dit wel vaker tot ons zeggen hebben we alsnog met hem gesproken. Zijn dochter en kleinzoon kwamen ook bij ons zitten en we legde hen uit hoe God onze Hemelse Vader is en dat Hij zoveel van ons houd en dat Hij wilt dat we hier op aarde gelukkig zijn. Een aantal dingen waaraan we dat kunnen zien is dat Hij de wereld voor ons geschapen heeft, wat alles bevat dat we nodig hebben en dat Hij ons hier op aarde in gezinnen heeft geplaatst. Alles wat we hier op aarde doen draait om het gezin. We worden in een gezin geboren. Daar ontvangen we de opvoeding en liefde en hulp en onderwijs die we nodig hebben. Daar leren we van het voorbeeld van onze ouders hoe we zelf ooit goede en liefdevolle ouders kunnen worden. Maar omdat God van ons houd begrijpt Hij dat we van onze gezinsleden gaan houden en daarom wilt Hij dat dezelfde liefde en geluk die hier op aarde binnen het gezin bestaat voor eeuwig zal duren. Maar als we hier op aarde trouwen, of het wel of niet gezegd word, is dat alleen maar tot de dood ons scheid. Na de dood zou ons gezin en huwelijk dan kapot zijn. Dus om die reden heeft God zijn boodschappers of profeten naar deze aarde gestuurd met een bijzondere macht om gezinnen hier op aarde aan elkaar te binden zodat ze ook voor eeuwig aan elkaar gebonden konden worden. Ondanks dat de mensen de profeten vaak hebben verworpen, heeft God iedere keer weer liefdevol zijn hand naar ons uitgestrekt. Wanneer de mensen weer wilden luisteren riep Hij een nieuwe profeet. Uiteindelijk heeft Hij ook zijn zoon Jezus Christus gestuurd om het voor alle mensen mogelijk te maken om terug bij God te keren, mits ze zijn voorbeeld volgen. Christus, op zijn beurt, heeft deze macht weer aan anderen gegeven (zijn apostelen). Na de dood van deze apostelen was die macht voor een lange tijd verloren geraakt. Maar tweehonderdjaar geleden, in het jaar 1820, heeft God weer een nieuwe profeet naar de aarde gestuurd om Zijn macht en Zijn waarheid te herstellen en het weer mogelijk te maken dat de mensen kunnen leren hoe ze terug bij God kunnen komen en hoe ze voor eeuwig met hun familie verenigd kunnen zijn. Doormiddel van oprecht gebed kunt u voor uzelf te weten komen dat dit waar is. God zal u goede gevoelens geven in uw hart, die u laten weten dat dit werkelijk waar is en van Hem afkomstig is.

Hierna vroeg de dochter ons of ze gedoopt moest worden als je Jezus wou volgen. We hebben we de tijd genomen om de reden en het verbond en de zegeningen van de doop uit te leggen. Toen het tijd was om weg te gaan hebben we een afspraak gemaakt voor deze week en hadden ze toegezegd om het pamfletjes over het evangelie van Jezus Christus te lezen en er in de naam van Christus over te bidden.

Ook hadden we een geweldige zuster ontmoet die gewillig en erg enthousiast was over het herstelde evangelie. Toen we afgelopen zondag langs kwamen om haar te vertellen over het Boek van Mormon gaf ze ons een reactie die ik niet had verwacht. (De keer daarvoor had ze ons verteld dat dit de eerste keer was dat ze me de zendelingen had gesproken.) Toen we over het Boek van Mormon spraken zei ze, o daar heb ik over gehoord. Ze vertelde toen dat haar vader een zeeman was en dat hij op één van zijn vele reizen de zendelingen had ontmoet. En omdat er op zee, in haar woorden, niet veel anders te doen is dan te lezen, had hij op zee het Boek van Mormon gelezen en later haar er ook over verteld. Hij heeft daarna nooit meer de zendelingen ontmoet. Dus ze zei vol enthousiasme toe om het Boek van Mormon te gaan lezen en er over te bidden.

Wel dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor de e-mails en tot volgende week.

Groetjes,

Elder Croese

Ik geniet ervan om in Suriname te zijn

Beste allemaal,

Oké afgelopen week was weer geweldig. Ik geniet er iedere dag weer van om hier in Suriname te zijn. De natuur hier is echt geweldig en de mensen zijn heel vriendelijk.

Dit was dus mijn eerste week samen met elder Freeman en dat was erg leuk. Hij is echt een hele aardige zendeling. Hij is grappig en erg nederig en gehoorzaam. Hij heeft nog wel veel problemen met het Nederlands dus daar zijn we nu samen hard aan gaan werken. Iedere ochtend tijdens taalstudie rolspelen we één of meer stukken van lessen die we die dag gaan onderwijzen. We zijn nu ook begonnen om ieder avond voor dat we naar bed gaan, samen een stukje in het Boek van Mormon in het Nederlands te lezen, waarbij ik zijn uitspraak verbeter en hij me de woorden vraagt die hij niet begrijpt. Ik bid en hoop dat dit snel zal werken en dat God hem met zijn Heilige Geest bij zal staan in deze moeilijke uitdaging om het Nederlands machtig te worden.

Voor de rest hebben we een beetje ons best gedaan om weer in contact te komen met onze onderzoekers en om nieuwe te vinden. Dit omdat, vanwege de snelle en vreemde week die we hiervoor hadden gehad, we het contact met een paar van onze onderzoekers waren kwijt geraakt.

Ook hebben we veel van onze leden mogen onderwijzen en hen mogen aanmoedigen om een tempelaanbevelingen te verkrijgen voor volledige of beperkte toegang. Allen hebben hiermee ingestemd. Het is zo'n geweldige zegen en bron van kracht om een tempelaanbeveling te hebben en waardig te zijn. Het geeft een gevoel van zekerheid. Wanneer we gedoopt worden en door de bevestiging lid worden van de kerk en de gave van de Heilige Geest ontvangen, worden we een deel van Gods verbondsvolk. We zijn door de geestelijke poort gegaan waardoor we nu met beide benen op het smalle pad dat terug naar het eeuwige leven voert terecht zijn gekomen. Maar nu hebben we de uitdaging om op dat rechte en smalle pad te blijven lopen. Dit pas is smal en recht omdat men alleen maar dezelfde stappen moet nemen (namelijk geloof, bekering, vernieuwen en sluiten van verbonden(doop en avondmaal) en het ontvangen en volgen van de Heilige Geest door de geboden te onderhouden en de dingen te doen die Christus zou doen zodat we zoals Hem zullen worden). Maar omdat deze stappen zo specifiek zijn, is het heel makkelijk om ernaast te stappen en van het rechte en smalle pad af te gaan.  Daarom is het vooral hier op aarde belangrijk om een fysiek bewijs te hebben dat we op dit pad staan en de goede richting op gaan. Het antwoord hier op kan men vinden in de tempel, wat zowel letterlijk als symbolisch het huis van God is waar wij ons op het smalle pad naar toe bewegen.

Als wij dus waardig zijn om een tempelaanbeveling te mogen bezitten en dat daadwerkelijk doen, weten we dat we onze blik de juiste richting op hebben en dat we onze weg naar het eeuwige leven aan het vervolgen zijn. Het is o zo makkelijk voor ieder van ons om onze focus te verliezen en ons te richten op de dingen van deze wereld die ons van ons ware doel proberen af te lijden en ons ons eeuwige een waarlijk geluk willen ontzeggen. Want het is het doel van satan om ons net zo ongelukkig te maken als hijzelf is. En het liefst heeft hij ook nog dat we dit zelf niet door hebben tot het te laat is en we ons in zijn ketenen vinden.

Daarom wil ik iedereen, of men nou lid van de kerk of niet is, aanmoedigen, uitnodigen en uitdagen om zich voor te bereiden en waardig te worden om een tempelaanbeveling te kunnen ontvangen en dit daarna te gebruiken zo vaak als je maar kan. Om de geweldige zegeningen die ervan komen in je eigen leven en dat van anderen te brengen. Ik weet dat wij allemaal kinderen zijn van een liefdevolle Vader in de hemel en daarom hebben we het allemaal in ons om boven het wereldse en alledaagse uit te stijgen en onze goddelijke potentie waar te maken. Omdat we daar hulp bij nodig hebben heeft God zijn kerk, de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, op aarde gebracht, met al de priesterschapsleiders daarin. Hij heeft altijd, door de hele geschiedenis van de aarde, profeten gestuurd met het priesterschaps gezag om ons daarbij te helpen zodat we de geweldige en onbeschrijfelijke verzoening van Jezus de Christus, de Zoon van God in ons leven kunnen gebruiken en de kracht kunnen ontvangen die we nodig hebben. De schriften vertellen ons dat Hij zijn arm de gehele dag lang(constant) uitgestrekt heeft om ons de hulp te geven die we nodig hebben. Wanneer we Zijn hand pakken zal Hij ons helpen en sterken en in de armen van zijn liefde omhelzen zodat wij zoals Hem kunnen worden.

Ik ben zo dankbaar dat ik hier kan zijn op zending. Afgelopen week heb ik het voorrecht gehad om weer te zien hoe het het evangelie actief werkt in het leven van de mensen hier en in dat van mijzelf. Iedere keer weer als ik over deze geweldige liefde en het plan van onze Hemelse Vader spreek of schrijf, voel ik de Heilige Geest die mijn hart doet branden waardoor ik zonder twijfel weet en kan getuigen dat dit waar is! Iedereen kan dit voor zichzelf weten door het te onderzoeken, erover te bidden en het in zijn leven toe te passen.

Groetjes,

Elder Jared Croese - Saranan Fasi

Laatste overplaatsing

Beste allemaal,

Wel, afgelopen week was een geweldige en ook een beetje een aparte week.

Om maar te beginnen met afgelopen maandag. We hadden een gezinsavond gepland bij de familie de Witte en dat pakte dus niet helemaal uit als een gezinsavond. Maar toen hebben we toch gewoon een goed gesprek gehad met broeder en zuster. Door de dingen die gezegd werden tijdens het gesprek kreeg ik sterk het gevoel om over tiende te praatten, aangezien de zegeningen van de wet van tiende zo'n grote zegen voor ze zou kunnen zijn. Helaas werd dat niet helemaal goed begrepen, maar ja, we zullen daar dus nog wat meer uitleg over moeten geven.

Toen op dinsdag hadden we zone conferentie. Dat was erg leuk omdat alle gemeentepresidenten ook waren  uitgenodigd om er bij te zijn. We hebben echt een goede vergadering gehad over wat wij als leden, zendelingen en leiders samen kunnen doen om er voor te zorgen dat de kerk hier in Suriname verder naar een ring toe zal groeien. Zodat ze ook op een dag de zegen van een tempel mogen hebben hier in Suriname.

Toen op woensdagochtend hadden we interviews met president Gamiette en omdat mijn tempelaanbeveling zou verlopen had ik hem gelijk om een tempelaanbeveling gesprek gevraagd wat we gelijk daar hebben gedaan. Zo nu ben ik weer goed tot drie maanden na mijn zending en dan moet ik een nieuwe halen bij bisschop Croese en president de Jonge. De rest van de dag hebben ik met elder Badoni in Uitkijk gewerkt en elder Thompson heeft samen met één van de assistenten van de president kunnen werken (elder Damm).

Op donderdag hebben we een gemeente uitje gehad met Koewarasan en zijn we naar Groningen (Saramacca- Suriname) geweest. Daar hebben we een gezellige dag gehad. Ook hadden we de zusters Rachella en Henie en hun nieuwe dochtertje bezocht en die waren ook nog even langs geweest. Het was erg gezellig om hen weer te kunnen zien, aangezien het meer dan anderhalf jaar geleden was nadat ik hen gezien had toen ik bij hun doop was hier in Koewarasan in 2008

Toen op vrijdag waren we 's ochtends vroeg naar zuster Joyse geweest en ze heeft ons geleerd om dahl (gele erwten) roti te maken. Toen we daar net mee klaar waren werd elder Badoni niet lekker en vervolgens heeft hij de rest van de dag en zaterdag binnen gezeten met buikpijn. Zo ik heb wat extra gestudeerd en .. mijn fiets wit geverfd.

Toen op zondag hadden we kerk, mijn laatste in Uitkijk omdat volgende (mijn laatste) overplaatsing, zal ik in Koewarasan gaan werken met elder Freeman, elder Vernes zijn trainee.

Jup dat zorgt er dus voor dat ik dadelijk op het einde van mijn zending,13 maanden hier in Koewarasan gediend heb, 8 maanden in Nickerie en 4,5 in Wanica en een beetje in Uitkijk.

Oké omdat het zondag 4 juli was, betekende dat feest voor de Amerikanen. We waren uitgenodigd om naar de ambassadeurs huis te komen voor een feestje. Wel, dat was wel leuk maar ik voelde me onwijs out of place daar ik wist niet wat ik daar echt deed behalve gewoon even lekker wat eten na het vasten. We hadden trouwens een bijzondere vasten deze maand in onze zending, om onze doelen voor dit jaar te bereiken en om deze maand als zending 100 mensen te mogen dopen. Zo daar zullen we allemaal hard voor bidden en werken.

Tot slot waren we vandaag naar het Brokopondo stuwmeer en stuwdam geweest en daar hebben we gedag gezegd tegen elder Vernes die dadelijk naar huis toe zal gaan. Het was mooi om te zien alleen heel jammer dat we niet een rondleiding konden krijgen bij de generator e.d. zoals toen in Oostenrijk.

Wel; dat was het weer. Ik moet nu snel weg gaan..

Ik houd heel veel van jullie en tot volgende week.

Groetjes,

Elder Croese - Saranan Fasi

;;