2 maanden thuis

wow wat vliegt de tijd voor bij ben nu al twee maanden terug heb 7 weken universiteit achter de rug ik studeer nu technische natuurkunde op de technische universiteit delft en ben me nu aan het voorbereiden voor de eerste tentamens. dit is wel weer eens wat anders dan het "normale" zendingswerk gelukkig heb ik ook thuis nog de mogelijkheid gehad om het evangelie met een aantal met mijn vrienden te delen. waarvan er een op het moment op zee is. ook is het goed te zien dat er zoveel andere jongens ook aan hun zending gaan beginnen ik zit tegenwoordig toch echt in eens met een andere gevoel in dat soort avondmaalsdiensten mede omdat ik weet hoe een geweldige tijd en leer ervaring die jongens te gemoed gaan en hoe veranderd ze terug zullen komen, ik raad iedereen om zich voor te bereiden en op zending te gaan wat je er ook voor moet regelen het is je tijd, geld, en "opofferingen" waard. vaak als mensen het over een zending hebben in combinatie van opofferingen voel ik me altijd een beetje raar want ondanks dat het inderdaad wel iets is wat je dingen voor op moet geven is het veel meer in investering dan een opoffering als ik zie hoeveel zegeningen ik alleen de afgelopen twee jaar al gehad heb van onze hemelse vader zou ik het zonder twijfel zo weer doen. ik heb natuurlijk ook in de kerk de gelegenheid gehad om het evangelie te delen voornamelijk tijdens mijn roeping als leraar in het jeugdwerk (dat is echt geweldig om te doen ik heb drie fantastisch jongens waar ik les aan mag geven.) maar ook in toespraken die heb mogen geven daarom zou ik hier ook graag het concept van mijn afgelopen twee toespraken willen plaatsen (let wel op dit was het concept niet de eigenlijke toespraak zelf want dat is altijd net anders dan dat ik het in eerste instantie bedacht had maar de strekking is het zelfde) voor de rest is het voor namelijk gewoon dagelijks proberen je draai te vinden en de geweldige dingen die ik op zending heb geleerd proberen toe te passen in mijn dagelijks leven ook heb ik de gelegenheid gehad om een aantal geweldige dingen te zien ik ben naar de musical soldaat van oranje geweest en ik heb een concert van het Rotterdamse filharmonische orkest bij kunnen wonen als ik daar dan ben en ook al ik rond lopen in dit op zijn eigen manier prachtige land (ook al vind ik het nogal koud) en de welvaart zie waar we in leven ben ik onze Vader in de hemels toch wel dankbaar voor deze zegeningen die hij me steeds blijf geven. natuurlijk si het hoogte punt van iedere week het bezoek aan de tempel wat ben ik toch dankbaar dat we een huis van de heer hier in Nederland hebben zodat we vaak daar dienstbaar kunnen zijn. en opgebouwd en versterkt kunnen worden. weer zo'n aanrader voor iedereen om te doen, naar de tempel gaan. ik mis wel het feit dat ik me op zending helemaal kon toe leggen op een ding in plaats van dat ik zoals nu mijn aan dacht moet spreiden over al die dingen die zo belangrijk zijn.

Toespraak in Spijkenisse (17-okt-2010)
Broeders en zusters,

Afgelopen donderdag was ik in de fortuinlijke omstandigheid om naar de musical “soldaat van oranje” te gaan. Voor hen die het verhaal van de soldaat van oranje niet kennen,het verhaal gaat om Erik Hazelhoff die in leiden studeert tijdens de tweede wereld oorlog. Na de capitulatie van Nederland spreken Erik en zijn vriendengroep met elkaar en vragen zich af op wie ze nu moeten vertrouwen en komen tot het besluit dat zij nu moeten kiezen en niet op anderen moeten wachten. Omdat hun keuze wel degelijk van belang was. Dan besluit Erik het verzet in te gaan en uit eindelijk word hij een van de grootste verzetshelden in de Nederlandse geschiedenis.
Dit deed mij denken aan iets wat ik op zending geleerd heb. Soms heb ik het met mijn collega's gehad over het feit dat een persoon en een keuze een degelijk verschil in de wereld maakt. Ook al lijken onze keuze soms onbelangrijk en van weinig effect, wat wij kiezen om te doen en te zijn is van groot belang.
De Heer spreek hier zelf ook over in het tweede gebod van de tien geboden in mosiah 13:12-14 spreekt de profeet Abinadi tot de slechte koning Noach en vertelt hem over de tien geboden en ook het tweede gebod.

12 En nu, gij herinnert u dat ik tot u heb gezegd: Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
13 En voorts: Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten;
14 en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden

Hier zegt god dat hij het zelfs tot het derde en vierde geslacht van hen die hem haten of niet dienen zal straffen. Toen ik dit eerst las vond ik dit nogal oneerlijk want waarom zou god die kinderen straffen als zei niets hebben gedaan en de fout bij de vader lag. Later pas begreep ik wat het werkelijk betekend, wanneer een vader of moeder er voor kiest om het evangelie niet te volgen en god te “haten”zal dit ook aan de kinderen door gegeven worden die daardoor opgroeien met weinig tot geen kennis van het evangelie en het priesterschap waardoor ze veder van god verwijderd raken, en hier door de straffen van god of de gevolgen van zonden op zich laden. Een geweldig duidelijk voorbeeld hier van zijn Laman en Lemuël in het boek van Mormon.
Vandaag wil ik voor jullie dit plaatje nog een beetje veder uitbreiden dan alleen het derde en vierde geslacht. Dit geld in het bijzonder voor de gevolgen van onze keuzen met betrekking tot het evangelie. Wanneer u de keuze maakt om het evangelie beter na te leven zal dit een onvermijdelijk gevolg hebben op u ouders,partner en kinderen. En hun kinderen en diens kinderen enz. Ook zal dit reddende gevolgen hebben voor uw voorouders want u zult die dan zoeken en plaatsvervangend de heil brengende verordeningen voor hen verrichtten. ook zal een ieder waar u mee in aanraking komt zoals uw collega's, medewerkers of klasgenoten, het licht merken dat u uit straat en sommig van hen zullen dan de beslissing nemen om ook het evangelie in hun leven toe te passen. Waardoor bij hen de zelfde kettingreactie zal plaats vinden ook zullen uw zoons en sommige van u dochters een voltijd zending vervullen en daarmee deze zelfde ketting reactie in mensen starten. Waardoor vele ontelbare mensen dichter tot god zullen komen en in aanmerking zullen komen voor de verhoging.
En dit zijn alleen nog de gevolgen hier op aarde denk zelf maar na over de eeuwige gevolgen die dit zal hebben in de komende eeuwigheden.
Daarom wil ik jullie net zoals Amulek in het boek van Mormon die in alma 34:33 tot de zoramieten spreekt uitnodigen op de volgende manier.

32 Want zie, dit leven is de tijd voor de mens om zich erop avoor te bereiden God te ontmoeten; ja, zie, de dag van dit leven is de dag voor de mens om zijn arbeid te verrichten.
33 En nu, zoals ik u reeds heb gezegd, daar gij zovele getuigenissen hebt ontvangen, smeek ik u dus de dag van uw abekering niet tot het einde buit te stellen; want na de dag van dit leven — die ons is gegeven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden — zie, indien wij onze tijd in dit leven niet nuttig besteden, dan komt de cnacht van dduisternis, waarin geen arbeid kan worden verricht.

Ik moedig een ieder van jullie om vandaag nog de keuze te maken om veder te gaan een harder te werken aan uw bereringsproces. Voor u zelf en voor de ontelbare mensen die u daarmee zal helpen redden. Ik weet dat het evangelie dat door de profeet joseph smith hersteld is waar is. Mede dankzei het boek van mormon en het sterke getuigenis dat ik hier van heb.

Ik laat deze dingen bij jullie achter in de naam van Jezus Christus, Amen.

Toespraak Ring Conferentie (24-okt-2010)
Broeders en Zusters,

Ik ben een discipel van Jezus Christus door hem geroepen en naar zijn orde geordend en gevraagd om vandaag tot jullie te spreken.
Ik getuig dat ik weet dat Jezus Christus werkelijk de enig geboren Zoon van God is en dat Hij hier naar deze aarde is gekomen om het plan van Zijn en onze Hemelse Vader mogelijk te maken door voor ons te sterven en onze zonden, ziekten, zwakheden en tekortkomingen op Zich te nemen.
Alleen door een discipel van Christus te zijn kunnen we geluk, vrede en gemoedsrust in dit leven ontvangen en eeuwige levens en verhoging in het leven hier na.
Dit brengt ons gelijk naar de volgende vraag wat betekend het dan om een discipel van Jezus te zijn?
In de Leer en Verbonden hoofdstuk 41 vers 5 legt God ons door middel van Joseph Smith uit wat een discipel werkelijk is. Joseph was net aangekomen in Kirtland waar de kerk in een korte periode erg gegroeid was en de mensen hard hun best deden om God te volgen maar toch waren er enkele fouten bij hen naar binnen geslopen daarom gaf God hen deze openbaring.

5 Hij die mijn wet aaanneemt en haar nakomt, die is mijn discipel; en hij die zegt dat hij haar aanneemt maar haar niet nakomt, die is niet mijn discipel en zal uit uw midden worden uitgeworpen; (L&V 41:5)

Hier uit blijkt duidelijk dat een discipel iemand is die verlangt om Christus te volgen hem te dienen en zijn geboden te onderhouden en dat dan daadwerkelijk ook doet. Dit is niet zo vreemd want “wie kent de meester die hij niet heeft gediend”. Het feit dat jullie hier allemaal aanwezig zijn geeft aan dat het ook jullie verlangen is om de geboden van de heer te onderhouden en dat jullie allen discipelen van de Heer Jezus Christus zijn.
Maar dan volgt de vraag: “Hoe weet je dat je een goede discipel van Christus bent of niet?”
Aller eerst is natuurlijk de gemoedsrust en vrede die komt van het voortdurende gezelschap van de Heilige Geest de belangrijkste manier om te weten dat we Christus daadwerkelijk volgen.
Ook het voorbereiden op, en het nemen van, enkele belangrijke stappen zoals: de doop, bevestiging, het ontvangen van het priesterschap, op een zending gaan en het sluiten en nakomen van de tempel verbonden, is een indicatie dat we ons op het goede pad bevinden en ons in de goede richting bewegen.
vandaag wil ik het echter hebben over het volgende:
In de algemene april conferentie in 1975 zei Ouderling Mark E. Peterson van het quorum van de twaalf apostelen het volgende:

“De manier waarop wij de sabbatdag in acht nemen is een onmiskenbare maat van onze houding ten opzichte van de Heer persoonlijk ,en ten opzichte van zijn lijden in getsemane, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Het is een teken of we werkelijk christenen in daad zijn, of dat onze bekering zo oppervlakkig is dat het eren van zijn verzoenend offer weinig tot niets van voor ons bekend “ (April Conferentie 1975)

Ik heb over deze uitspraak nagedacht en me afgevraagd waarom ons gedrag op de sabbatdag zo goed laat zien wat voor soort discipelen van christus we werkelijk zijn. Terwijl ik hier over aan het nadenken was moest ik denken aan iets wat we hier in Nederland veel onder de scholieren en studenten zien en wat we de “zesjescultuur” noemen. De “zesjescultuur” betekent dat men kijkt naar wat ze minder of minimaal moeten doen om nog net een zes te halen en daarmee hun opleiding dus nog “net” te halen.
Deze zelfde houding zien we soms in ons eigen leven, namelijk dat we onze grenzen proberen te verleggen zodat we in onze eigen gedachten nog “net” het Celestiale koninkrijk in kunnen. Vaak zoeken we als “zesjesdiscipel” naar wat we minder kunnen doen in ons persoonlijk leven en in de kerk in plaats van wat we meer kunnen doen.
Vaak horen we dan, als we bij het voorbeeld van de sabbatdag blijven, argumenten als “maar zo erg is die activiteit toch niet?”, “als ik dat doe is de sabbatdag nog niet ontheiligd” “maar dat is toch geen zonde” of “daarvoor zal god me de toegang tot het Celestiale koninkrijk niet weigeren”. Terwijl niets minder waar is want God kan zelfs de minste mate van zonde of onreinheid niet accepteren.

In tegenstelling tot de de houding van een “zesjesdiscipel” horen wij een houding te hebben waarmee we op zoek zijn naar wat we meer kunnen doen om het voorbeeld van Christus te volgen, en zijn geboden beter te onderhouden, want in tegenstelling tot sommige van de “zesjesstudenten” die inderdaad nog net met de hakken over de sloot hun opleiding halen, zal de “zesjesdiscipel” tot zijn spijt er achter komen dat hij door zijn houding zijn grote droom heeft vergooid en niet waardig zal zijn om zijn verhoging in te gaan.
Daarom wil ik iedereen uitnodigen om vandaag de sabbatdag goed te gebruiken en wat tijd te nemen om bij u zelf na te gaan wat u meer gaat doen om een werkelijke discipel van christus te zijn en te worden.
Als suggestie wil ik mee geven dat wanneer u de tijd neemt om mijn uitnodiging op te volgen, te beginnen bij de woorden die de apostelen en profeten afgelopen algemene conferentie tot ons gesproken hebben met betrekking tot dagelijkse persoonlijk en familie gebed en schriftstudie en dan vanaf daar onder de leiding van de Heilige Geest uw leven verder te evalueren.
Ik beloof u dat als u met een oprecht verlangen tot de Heer in gebed gaat en nadenkt over de dingen die u meer kunt doen om een ware discipel van Hem te zijn en te worden, Hij dan met zijn geest u zal vergezellen en u zal laten weten wat en waar Hij wilt dat u begint met verbeteringen aan brengen.

Ik weet met geheel mijn hart dat het evangelie, dat door middel van de profeet Joseph Smith is hersteld, de enige weg is om bij onze Hemelse Vader terug te keren. We moeten het alleen toepassen en ophouden met alle mate van ons “zesjesdiscipel”-gedrag en ons gehele hart en ziel als een offer aan God geven. President John Taylor zei vaak “het koninkrijk van God of niets” wij allen zouden dezelfde houding moeten hebben in ons persoonlijke discipelschap van de Heer Jezus Christus.
Het is voor een iedere van ons mogelijk om meer te doen om onze toewijding aan onze Heer en meester Jezus Christus te laten zien en Zijn voorbeeld te volgen. Ik beloof dat wanneer u dit in uw leven toepast u de kracht van Christus zal krijgen die u nodig heeft om de moeilijke dingen in het leven het hoofd te bieden,en dat de Heilige Geest constant uw metgezel zal zijn.
In de naam van Jezus de Christus, Amen.

Hier een Stukje uit mijn Last Will & Testament
Last Will and Testament (Testimony).

I am so thankful for the time that I have had to serve my mission in the west indies
mission and especially in Suriname and has helped me to see better the love that
our dear and kind heavenly father has for me and for those people around us. I know
without a doubt the he lives and loves us that is why he does everything he does. The
earth and everything on it the flower trees and animals all testify that there is a god and
the he has a plan for us. The great and marvelous atonement of His only Begotten Son
Jesus the Christ is greatest sign of Our Fathers love for us. I cannot imagine the pain
and suffering Christ went through for my sins as well as for everybody else’s. but deep
in my heart I feel that He has done that for me and that He made God’s plan possible
for all saved us form death and hell and made it possible for each of us to come back
and live with our heavenly family for al eternity if we are only willing to obey and live
His Gospel. I am so grateful for the prophet Joseph Smith and all the other prophets
and general authorities after him that have guided and still guide the church under the
direction of Christ. I know whit every fiber of my being that the book of Mormon is the
word of god every time I study it , I pray about or when I teach about it feel the peaceful
and warm feelings in my heart that come from the Holy Ghost. Because of that I know
without doubt that Joseph Smith was indeed a prophet that through him God has
restored all the teachings, key, powers, priesthoods , saving ordinances and the fullness
of the gospel that we need to come back to our Heavenly Home. I know these things to
be true for me and for everyone. And of this I testify in the name of Jesus Christ, Amen.

Advice to a new missionary.

Live and Love your mission don’t just survive it. Consider these two years as the best of
your life (for now) and love everything that come on you path. Work hard every day and
make sure you learn to love the scripture take every chance you get to learn something
new from companions, leaders, members and the scriptures and preach my gospel.
Read you patriarchal blessing frequently it your personal scripture. These two years are
a time of personal spiritual growth use it and try to get better in every way

How I changed during my mission.

During my mission I became a little: less selfish, more humble, more patient and more
loving. I have learned to always try and see people and things as they can be and not
just how they now are. My testimony and trust in the lord has grown exceedingly and
my love for the scripture and the word and mysteries of god has been rekindled and
increased. My respect and love for other cultures and people has increased. and there
have been many more small and great changes just to keep it short I became better
converted to the gospel of Jesus Christ as restored by Joseph Smith.

What caused me to change.

Missionary work itself caused me to change by living the schedule and trying to be
exactly obedient , sharing my testimony every day every lesson, teaching other about
Christ and God’s Plan for Salvation and Exaltation. Living together with my companions
and listening to their testimonies and hearing their experiences and feeling the Holy
Spirit every day gradually started to change my heart and gave me a desire to be and
do better. I belief that it does not matter where you serve what language you speak or what thing
you have to do or learn to do on you mission but that every missionary that works hard
will get better converted to the gospel and therefore become more Christ-like.

One of the spiritual experiences on my mission.

It is hard to pick just one of the spiritual experiences of my mission because I believe
the entire two years have been a spiritual uplifting experience.
A couple months ago I had an experience that I would like to share. During our planning we
prayed and planned to do finding in a certain place in our area when we went there and even though
we tried we did not have a lot of success but then we passed by this one house and I felt impressed to
stop there which we did when we went inside we learned that one of the daughters of the older couple
that lived there was very sick and was diagnosed with breast cancer. They asked us to pray for her
after which we shared a short message and administered to their daughter by anointing and blessing
her. The presence of the Spirit was really strong at that time. And even though later they did not want to
investigate any further when we passed by their a short while ago the daughter was better and healthy
again. This and many experience like it showed me the importance of having a worthy Melchizedek
priesthood holder in every home to bless and help their children like heavenly father wants them to.

Nou dit was het weer voor nu tot volgende keer

Groetjes,
Jared Croese - Saranan Fasi
(West Indies Returned Missionary)

0 reacties:

Een reactie posten